Mitä opinto-ohjaajat tekevät?

20.12.2019
Opinto-ohjaajia löytyy melkein jokaisesta koulusta. Useimmat ihmiset eivät kuitenkaan oikeasti ymmärrä, mitä opinto-ohjaajat tekevät päivästä toiseen. Tässä artikkelissa opimme enemmän opinto-ohjaajien päivittäisistä tehtävistä.

Opinto-ohjaajat ovat tärkeitä oppilaiden menestyksen kannalta. Siitä syystä heitä on melkein kaikissa kouluissa. Useimmiten ihmiset eivät kuitenkaan tiedä, mitä he oikeasti tekevät.

Ehkä silloin, kun itse olit koulussa, et koskaan nähnyt opinto-ohjaajaa. Tiesit todennäköisesti hyvin vähän tai et mitään heistä ja heidän tekemästään työstä. Valitettavasti tämä pitää yhä paikkansa monissa kouluissa. Opinto-ohjaajat ovat yleensä aliarvostettuja, toisinaan käytännössä katsoen näkymättömiä. Sen takia päätimme valaista hieman tätä tärkeää ammattia.

opinto-ohjaajat auttavat oppilaita

Opinto-ohjaajien velvollisuudet

Opinto-ohjaajat neuvovat ja auttavat oppilaita keskittymään heidän ammatilliseen tulevaisuuteensa. Varsinkin niitä oppilaita, jotka eivät ole varmoja siitä mitä he haluavat opiskella, mitä valinnaisaineita ottaa tai mitä tehdä yläasteen jälkeen. Tämä on kuitenkin vain pieni osa työnkuvausta.

Opinto-ohjaajat ovat erittäin tärkeitä yläasteella, koska teini-ikäiset oppilaat ovat haavoittuvaisessa ja vaikutuksille alttiissa elämänvaiheessa.

Auttavat oppilaita pysymään koulussa

Oppilaiden koulun keskeyttäminen on asia, joka huolestuttaa perheitä ja opettajia. Granadan yliopiston (Espanja) tekemän tutkimuksen mukaan keskeyttämisluku on joissakin kouluissa jopa 40 %. Tämä on hälyttävä luku.

Opinto-ohjaajilla on tärkeä rooli tällaisissa kouluissa. He työskentelevät oppilaiden kanssa kahdestaan löytääkseen menetelmiä, jotka auttavat heitä pysymään koulussa. Keskeyttäminen liittyy yleensä perheongelmiin, joten opinto -ohjaajat tapaavat oppilaiden vanhemmat selittääkseen mitä tapahtuu. Perheen tuki on välttämätöntä, jotta oppilas saadaan palaamaan takaisin oikealle polulle.

Opinto-ohjaajat tunnistavat oppilaiden tarpeet ja tekevät asianmukaisia muutoksia

Toinen opinto-ohjaajan velvollisuus on toteuttaa tarvittavia muutoksia oppilaan menestyksen takaamiseksi. Jos oppilaan on vaikea pysyä muun luokan perässä tai hän kärsii ADHD:stä, ahdistuksesta tai näköongelmista, on opinto-ohjaajien tehtävä selvittää kuinka nämä esteet ylitetään. On useita tapoja varmistaa, että kaikilla oppilailla on samanlainen mahdollisuus menestyä:

  • Fyysisten esteiden poistaminen. Sen varmistaminen, että koulu sopii pyörätuolissa oleville ja kaikille muille oppilaille.
  • Kommunikointiesteiden poistaminen. Esimerkiksi materiaalin tarjoaminen pistekirjoituksena sokeille oppilaille.
  • Erityisluokat. Opinto-ohjaajat varmistavat, että oppilaat käyvät tunneilla, jotka sopivat heidän tarpeisiinsa. Se on yhtä tärkeää lahjakkaille oppilaille kuin myös esimerkiksi ADHD:stä kärsiville.

Tietyt luokkahuonetilanteet voivat estää oppilaiden edistystä. Tällaisissa tapauksissa opinto-ohjaajien tulisi puuttua asiaan.

Tarjoavat psykologista apua

Yksi opinto-ohjaajien tärkeistä tehtävistä on tarjota psykologista apua. Heidän velvollisuutenaan on tarjota tarpeellisia voimavaroja ja ohjeita jokaiselle oppilaalle menestyksen saavuttamiseksi.

Tämä osa heidän työtään ei ole kertaluontoinen asia. Opinto-ohjaajat tekevät jatkuvia arviointeja oppilaiden kanssa tarkistaakseen heidän edistymisensä ja tehdäkseen tarpeellisia muutoksia. Perhearvioinnit ovat myös tärkeitä, sillä se mahdollistaa paremmin sen, että oppilas saa apua asiantuntijalta, mikäli hän sitä tarvitsee.

Opinto-ohjaajat tarjoavat psykologista apua

Opinto-ohjaajat ovat tärkeitä

Olet varmasti jo tähän mennessä ymmärtänyt, kuinka tärkeitä opinto-ohjaajat ovat koulutuksen kannalta. Tarkastellaan joitakin opinto-ohjaajien erityisrooleja:

  • Oppilas- ja perhearvioinnit, jotka parantavat koulun koulutusohjelman laatua.
  • Yksilöllisten koulutustarpeiden arvioiminen ja opetusmenetelmien luominen sitä tarvitseville.
  • Perheiden ja opettajien tapaamiset, jotka tarjoavat oppilaiden suorituksen parantamiseen tarvittavia voimavaroja.
  • Oppilaiden edistyksen tarkkailu sekä asianmukaisten muutosten ja parannusten tekeminen.

Jos uskoit ennen, että opinto-ohjaajat vain jakavat yliopiston pääsyoppaita ja tekevät persoonallisuustestejä, toivomme, että tämä artikkeli muutti mielesi. Kuten huomaat, on opinto-ohjaajilla erittäin tärkeä rooli. Heidän tavoitteenaan on viime kädessä varmistaa, että koulut tarjoavat jokaiselle oppilaalle parhaan mahdollisen koulutuksen.

  • Aluede, Oyaziwo, & Ikechukwu, Bridget N. Q.. (2002). Las funciones del orientador escolar para minimizar el abandono escolar en los adolescentes. Orientación y sociedad3, 83-88. Recuperado en 22 de abril de 2019, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-88932002000100005&lng=es&tlng=es.
  • Bujardón Mendoza, Alberto, & Macías Llanes, María Elena. (2006). La orientación educativa, una necesidad para la educación en valores humanos. Humanidades Médicas6(2) Recuperado en 22 de abril de 2019, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202006000200003&lng=es&tlng=es.
  • Domingo Segovia, Jesús, Fernández Gálvez, Juan de Dios, & Barrero Fernández, Beatriz. (2016). El orientador escolar ante el reto de la mejora curricular. Un estudio de caso. Revista electrónica de investigación educativa18(2), 27-39. Recuperado en 22 de abril de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412016000200002&lng=es&tlng=es.