Mädän omenan teoria työpaikalla

Mädiksi omenoiksi kutsutaan sellaisia työtovereita, jotka levittävät negatiivista energiaa, kriittisyyttä tai jatkuvaa henkistä häirintää ympärilleen. Heidän käytöksensä vuoksi koko työyhteisö kärsii, mikä aiheuttaa lisääntynyttä stressiä, kärsimystä sekä tuotteliaisuuden huonontumista kaikissa työntekijöissä.
Mädän omenan teoria työpaikalla
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Mädän omenan teoria opettaa meille, että jokaisessa yrityksessä on ainakin yksi työntekijä, jonka asenne tai persoonallisuus voi käytöksen kautta “tarttua” muihin ja tuhota koko työyhteisön positiivisen ilmapiirin. Nämä ihmiset eivät vain lisää epämukavuuden ja onnettoman olon tunteita muissa työyhteisön ihmisissä, vaan aiheuttavat myös suuren taloudellisen taakan yrityksen päälle. Tämä johtuu siitä, että huono ilmapiiri lisää muun muassa sairauspoissaolojen määrää merkittävästi.

“Mitä voisin sanoa? Palkkasin väärän ihmisen meille töihin. Hän tuhosi kaiken, mitä olin rakentanut viimeisen 10 vuoden aikana, aloittaen minusta itsestäni.”

Nämä sanat lausui Steve Jobs hänen viitatessaan Applen toimitusjohtajana toimineeseen John Sculleyyn. Jobs joutui lopulta jopa jättämään itse perustamansa yrityksen kyseisen henkilön vuoksi. Tämä kuuluisa tapaus ei valitettavasti ole ainutlaatuinen. Itse asiassa Glassdoor -verkkosivuston tekemän tutkimuksen mukaan jopa 95 % kaikista yrityksistä kokee palkanneensa vähintään yhden mädän omenan kerran vuodessa.

Miten tämä on mahdollista? Miten paljon vaikutusvaltaa yhdellä ihmisellä voi olla pystyäkseen horjuttamaan kokonaisen yrityksen pohjiaan myöten ja luomaan niin voimakkaan negatiivisen vaikutuksen kaikkiin? Monien asiantuntijoiden mukaan kyse on jonkin asteisesta dominovaikutuksesta.

Joidenkin ihmisten toiminta voi olla niin haitallista, että he tosiaan pystyvät tuhoamaan koko työyhteisön moraalin. Monissa tapauksissa vaikutus ei myöskään ulotu pelkästään tällaisten ihmisten työtovereihin. Myös yrityksen asiakkaat saavat osansa huonoista käytännöistä, epäpätevistä työntekijöistä sekä myrkyllisistä persoonallisuuksista.

Mädän omenan teoria eli kuinka yksi henkilö voi horjuttaa kokonaisen organisaation

Siitä huolimatta, että mädän omenan teoria on ollut vuosikausia esillä, emme edelleenkään tiedä, miten tätä ilmiötä voitaisiin estää tapahtumasta. Yhdysvalloissa Washingtonin yliopistossa tehdyssä mielenkiintoisessa tutkimuksessa vuodelta 2007 tutkimuksen johtaja tohtori William Felps pyrki osoittamaan ja myös selittämään tämän teorian syitä.

Tutkimusryhmä onnistui esimerkiksi osoittamaan, että yhden työntekijän negatiivisella käytöksellä voi olla valtava vaikutus koko organisaation tasolla. Eivätkä työhön liittyvät ongelmat yleensä rajoitu pelkästään työpaikkaan; ne voivat myös vaikuttaa henkilökohtaisella tasolla ja vaikuttaa ihmisen läheisiin kuten omaan perheeseen. Erilaiset työssä tapahtuneet konfliktit eivät yleensä jää pelkästään työpaikalle; me usein viemme kaikki päivän aikana keräämämme taakat mukanamme kotiin.

Nämä “mädät omenat” vaikuttavat muihin ihmisiin muun muassa näin:

  • Mädät omenat lusmuilevat omista vastuistaan töissä ja välttelevät niiden tekemistä.
  • Mädät omenat ovat pessimistisiä, kylvävät tappiomielialaa ja suhtautuvat kaikkeen ja kaikkiin erittäin kriittisesti.
  • He käyttäytyvät kuin oikeat roistot. He turvautuvat aggressiivisuuteen, pelotteluun, ivailuun ja kritiikkiin.
  • Mädät omenat ovat myös epärehellisiä. He eivät kaihtaa käyttää jopa laittomia keinoja, kirjoittaa vääriä raportteja ja turvautua harhauttamiseen ja kiristämiseen.

Miksi yritykset eivät osaa suodattaa mätiä omenoita pois?

Eräs asia, jonka mädän omenan teoria paljastaa on se, että yrityksissä on yleensä tapana palkata työntekijä nopeasti ja sanoa hänet irti hitaasti.

Mitä tämä merkitsee? Monissa yrityksissä kova tarve saada työtehtävä täytetyksi voi johtaa nopeaan, mutta tehottomaan valintaprosessiin. Toisinaan tuo kiireellisyys ei ota huomioon tiettyjä ihmisen toimintaa ohjaavia arvoja ja muita tärkeitä tekijöitä. Tämän lisäksi hakijoita arvioivat testit eivät paljasta työnantajalle mahdollisen työntekijän piilossa olevia persoonallisuustekijöitä tai mahdollista tulevaa käyttäytymistä työpaikalla.

Tämän vuoksi työnantajat usein näkevät vain hakijan itse listaamat taidot sekä tämän laatiman kattavan hakemuksen. Työnantaja keskittyy ensisijaisesti hakijan kattavaan koulutukseen ja aikaisempaan kokemukseen sekä hakijasta saatuun vaikutelmaan ja vakuuttavuuteen lyhyessä haastattelutilanteessa. Työnantaja ei kuitenkaan usein arvioi hakijan muita taitoja, kuten hänen taitonsa työskennellä ryhmässä, positiivista asennetta, herkkyyttä toimia erilaisten ihmisten kanssa, itsehillintää tai jopa tunneälyä.

Mädän omenan teoria pätee monella työpaikalla.

Miten kannattaa toimia jos mätä omena pääsee valintaprosessiin suodattimesta läpi

Totesimme tämän jo artikkelin alussa: keskimäärin jokainen yritys palkkaa vuosittain vähintään yhden mädän omenan. Uuden työntekijän valintaprosessi epäonnistuu ja sen seuraukset ovat pian nähtävissä yrityksessä. Työympäristö saa “tartunnan” ja muut työkaverit tuntevat olonsa turhautuneeksi, kokevat joutuvansa puolustuskannalle, pitävät ylimääräistä vapaata tai jopa sairaslomaa stressin takia ja kaikkien näiden seurauksena työntekijöiden tehokkuus ja tuotanto kärsii koko yrityksen tasolla.

Mitä tällaisessa tapauksessa tulisi tehdä? Valitettavasti nämä tilanteet eivät yleensä ratkea helposti eivätkä nopeasti. Mädän omenan teoria kuvailee myös sen, että muiden työtovereiden puuttuminen tilanteeseen kestää yleensä hyvin kauan, vaikka juuri työtoverit olisivatkin ensimmäisiä, jotka kärsivät tällaisista negatiivisista ja myrkyllisistä tilanteista. Kuten voimme olettaa, ei ole aina helppoa raportoida tai ilmiantaa huonoa käytöstä korkeammalle taholle saatikka saada esimies vakuuttuneeksi siitä, että tilanteeseen pitää puuttua välittömästi.

Tänä päivänä monet yritykset ovat jatkaneet toimintansa vertikaalisesti eivätkä horisontaalisesti. Tämä siis tarkoittaa sitä, että yrityksessä ei usein ole kovin paljon joustavuutta eikä suoraa kommunikaatiota työntekijöiden ja johdon välillä. Tällainen hierarkkinen rakenne yrityksessä merkitsee myös sitä, että mädät omenat voivat jäädä yritykseen pidemmäksi aikaa, tartuttaa yhä laajemmin muita työntekijöitä ja työtilanteita ja lisätä koko yrityksen epävakautta.

Tämä on yksinkertaisesti väärin. Mätiä omenoita tulisi havaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa koko yrityksen hyvinvoinnin vuoksi. Sen jälkeen kun ne on havaittu, tulisi johdon pyrkiä edistämään näiden yksilöiden yhteistyötaitoja muiden työntekijöiden kanssa. Mikäli asiaa ei saada ratkaistuksi, voi työntekijän siirtää vähemmän vaikutusvaltaiseen asemaan yrityksen sisällä. Viimeisenä keinona, mikäli työntekijä edelleen aiheuttaa vakavia ongelmia työpaikalla, tulisi yrityksen harkita keinoja irtisanoa mätä omena kokonaan.

Tällaiset tilanteet vaativat tiukkoja, nopeita ja hyvin päättäväisiä keinoja ratkaista ongelma, sillä passiivisuus vain pahentaa tilanteen ja voi johtaa koko yrityksen suistumiseen pois raiteilta.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Tauot ovat mieluisia, sillä niiden aikana voin keskittyä tuntemiseen
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Tauot ovat mieluisia, sillä niiden aikana voin keskittyä tuntemiseen

Meidän tulisi pitää päivittäin todellisia taukoja tekemättä mitään, sillä tauot ovat välttämättömiä mielemme ja kehomme hyvinvoinnille.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.