Liikalihavuus: kuinka psykologi voi auttaa?

28.9.2019

Liikalihavuus on terveysongelma, joka sisältää eri fyysisiä, geneettisiä, psykologisia ja ympäristöllisiä tekijöitä. Sen ohella että se on esteettinen ongelma, Maailman terveysjärjestö toteaa, että sillä on vaarallisia vaikutuksia terveyteen. Yleisimpiä näistä ovat: sydän- ja verisuonisairaudet, liikuntaongelmat ja tietyt syövät (maksa-, sappirakko- ja munuaissyöpä, sekä paksusuolen syöpä).

Viime vuosina psykologiasta on tullut erityisen relevantti liikalihavuuden hoidossa. Psykologit työskentelevät ihmisten kanssa jotka ovat liikalihavia tai ylipainoisia, jotta he saisivat käyttöönsä tietynlaisia apuvälineitä. Nämä apuvälineet auttavat heitä pudottamaan painoa ja pitämään painon alhaalla esimerkiksi leikkauksen jälkeen.

Tässä artikkelissa tarkastelemme eri tekijöitä, jotka asiantuntijat yhdistävät ylipainoon ja liikalihavuuteen. Keskitymme erityisesti psykologisen luonteen tekijöihin. Tulemme korostamaan myös psykologisen terapian tärkeyttä ja sen ominaisuuksia tällaisissa tapauksissa.

Mitkä tekijät ovat osa liikalihavuutta ja ylipainoa?

Liikalihavuus on sairaus, jolla on monia eri aiheuttajia. Eri syyt tai muuttujat lisäävät liikalihavuutta ja sen alkuperää. Seuraavaksi tarkastelemme ensisijaisia muuttujia ja tekijöitä, jotka asiantuntijat yhdistävät liikalihavuuteen ja ylipainoon.

1. Geneettiset ja fyysiset tekijät

Keskustelu geneettisistä vaikuttajista on melko kiistanalainen. Sen kuitenkin tiedämme, että liikalihavuutta ei juurikaan esiinny geneettisistä syistä. On kuitenkin totta, että on olemassa geneettisiä oireyhtymiä, jotka sisältävät liikalihavuuden tai ylipainon osana kliinistä profiilia. Mutta noin 90 %:lla liikalihavista ei ole näitä oireyhtymiä.

Toinen yleinen uskomus on, että kilpirauhasen vajaatoiminta ja muut hormonaaliset ongelmat aiheuttavat liikalihavuutta. Useimmat ihmiset, jotka alkavat lihota, yrittävät löytää itselleen hormonitoiminnallisia ja metabolisia syitä, jotka selittäisivät heidän painonsa nousun. Tavallisesti he kuitenkin epäonnistuvat tässä.

lihava mies

Vaikka tutkijat ovatkin tunnistaneet tiettyjä geenejä ja fyysisiä syitä jotka liittyvät liikalihavuuteen, nämä geenit ovat kuitenkin vastuussa vain pienessä osassa tapauksia. Monet ihmiset syyttävät liikalihavuudestaan heidän genetiikkaansa, sillä heidän vanhemmillaan ja muilla perheenjäsenillä on myös painon kanssa ongelmia. Mutta tämä johtuu pitkälti siitä, että perheenjäsenet jakavat samat ympäristöt. Heillä on keskenään yhteisiä opittuja ruokailutapoja ja asenteita ruokaa ja kehoa kohtaan. Nämä tekijät vaikuttavat siihen, että lihavuutta esiintyy perheessä. Genetiikalla ei ole tämän kanssa tekemistä.

”Terve ruumis on sielun temppeli: sairas ruumis on vankila.”

-Sr. Francis Bacon-

2. Liikalihavuus ja psykologiset muuttujat

Tunteet ovat psykologisia elementtejä, jotka asiantuntijat yhdistävät liikalihavuuteen ja ylipainoon. Henkilön tunteellinen tila on suorassa yhteydessä hänen ruokahaluunsa, hänen käytökseensä ruokailun aikana ja myöskin hänen suosimiinsa ruokavalintoihin.

Tunteet vaikuttavat ihmisen ruokahaluun suoraan. Se, kuinka ne vaikuttavat, riippuu henkilöstä. Tunteet, kuten suru tai onnellisuus, voivat joko lisätä tai vähentää ruokahalua. Tämä vaikutus on yksilöllinen. On ihmisiä, jotka syövät enemmän heidän ollessaan ahdistuneita ja on ihmisiä, jotka puolestaan syövät tuolloin vähemmän. Nämä ovat suoria emotionaalisen aktivoinnin vaikutuksia ja sen fyysisiä ilmentymiä.

Epäsuoralla tavalla tunteet ovat yhteydessä taipumukseen syödä tiettyjä ruokia. Esimerkiksi työstressi saa meidät syömään vähemmän. Huonot puolet ovat siinä, että se pieni määrä jonka syömme on prosessoitua ja sen kaloripitoisuudet ovat korkeita. Kun tunnemme olomme positiiviseksi ja rentoutuneeksi, syömme suurempia määriä ruokaa hitaammin.

On olemassa myös monia liikalihavuuden ja ylipainon kanssa kamppailevia ihmisiä, jotka käyttävät ruokaa säädelläkseen tunteitaan. Tällaisissa tapauksissa he syövät kun he tuntevat olonsa turhautuneeksi, tylsistyneeksi tai ahdistuneeksi. Ruoka helpottaa heidän oloaan ja tarjoaa heille väliaikaista helpotusta. Tällainen kierre ehdollistaa ihmiset turvautumaan ruokaan voidakseen tuntea olonsa paremmaksi. Monissa tapauksissa he myöhemmin kuitenkin tuntevat syyllisyyttä ja katumusta.

Ruokariippuvuus

Viime vuosina on yleistynyt ajatus ”ruokariippuvuudesta.” Tieteellisellä ja psykologisella yhteisöllä ei ole yhtenäistä mielipidettä asiasta, ja asia on kiistanalainen. Tämä johtuu siitä, että eri tutkimuksilla on eri johtopäätöksiä. Jotkut tutkimukset tukevat ajatusta siitä että tämä riippuvuus on olemassa, ja toiset taas ovat sitä vastaan.

On mielenkiintoista huomata, miten ruoka ja syöminen aktivoivat aivojen palkitsemisjärjestelmän. Myös psykoaktiiviset aineet kuten alkoholi ja huumeet, ja myös uhkapelaaminen aktivoivat nämä järjestelmät. Ottaen tämän huomioon, voisimme sanoa että tämä riippuvuus on olemassa, sillä tietyt ruuat ovat todella voimakkaita ensisijaisia positiivisia vahvistajia.

Yksi tärkeimmistä psykologisista muuttujista on ”henkilökohtaiset tottumukset.” Psykologit kutsuvat näitä ”elämäntapatoiminnoiksi”. Kaikki päivittäisiin rutiineihin, ruokavalioihin ja ruokailutottumuksiin liittyvät käytökset ovat muuttujia, jotka ehdollistavat ihmiset liikalihavuudelle ja ylipainolle. Nämä tottumukset ovat myöskin pääsyy sille, miksi paino nousee leikkauksen tai onnistuneen ruokavalion jälkeen.

On olemassa lukuisia elintapoja, jotka aiheuttavat ylipainon tai liikalihavuuden. Kaikkein yleisimpiä ovat liikunnan harrastamisen puute ja tiedostamaton syöminen (mielemme harhailee ruokailun aikana). Seuraava tapa on valita ruoka hetken ja mielialan pohjalta. Syöminen muita asioita tehdessä ja monia tunteja syömättä oleminen vaikuttavat asiaan. Näistä syistä johtuen on kriittistä opettaa lapsiamme nuoresta iästä asti terveellisiin ruokailutottumuksiin. Nämä tottumukset suojelevat heitä liikalihavuudelta.

nainen punnitsee vaihtoehtojaan

3. Ympäristölliset tekijät

Ympäristölliset tekijät ovat kaikkein tärkeimpiä. Näin on siitä syystä, että ympäristölliset vaikutukset ovat avain osa ylipainossa ja liikalihavuudessa. Oma ympäristömme vaikuttaa suuresti siihen ruuan määrään mitä syömme. Kun esimerkiksi syömme muiden kanssa, meillä on taipumusta syödä enemmän.

Myös työmme ja aikataulumme vaikuttavat ruokamme määrään. Ihmisillä, jotka työskentelevät yöllä, on enemmän taipumusta kärsiä syömishäiriöistä tai paino-ongelmista (anoreksia, bulimia tai liikalihavuus). Muutokset työaikataulussa ja työskenteleminen yöllä voivat aiheuttaa unihäiriöitä ja muutoksia vuorokausirytmissä, joka tunnetaan myös sisäisenä kellona. Tämä vaikeuttaa nukkumista ja saa meidät negatiiviseen mielentilaan. Tässä tilanteessa saatamme kääntyä ruokavaliomme puoleen tapana säädellä emotionaalista tilaamme. Tämä voi toteutua liikaa syömällä tai liian vähän syömällä.

Millainen on psykologinen terapia, joka pureutuu lihavuuteen?

Psykologinen terapia on oleellinen osa liikalihavuudesta tai ylipainosta kärsivien ihmisten hoidossa. Se auttaa tekemään ruokavalioista ja leikkauksista menestyksekkäitä ja tehokkaita. Terapia myöskin auttaa potilaita ylläpitämään muutoksia pitkäkestoisesti. Psykologi voi arvioida potilaan ruokailutottumukset, kontekstin ja tekijät, jotka vaikuttavat hänen tapoihinsa. Sitten psykologi voi ehdottaa tietynlaista psykologista väliintuloa.

Psykologinen hoito liikalihavuus- ja ylipainotapauksissa varten riippuu aina potilaan erityisistä tarpeista. Yleisesti psykologi kohdistuu ruokailuun liittyviin tapoihin. Ensiksi psykologin on arvioitava tarkasti ruokaan ja ruokavalioon liittyvät psykologiset tekijät. Psykologisen arvion tulokset määrittelevät sen mitä potilas tekee terapiassa.

Kuinka psykologi voi auttaa sinua, jos olet ylipainoinen tai liikalihava?

Psykologi on terveyden ammattilainen, joka on erikoistunut käyttäytymiseen, tunteisiin ja ajatuksiin. Siksi psykologit ovat parhaiten valmistautuneita henkilöitä, jotka voivat auttaa meitä muuttamaan epäterveelliset tapamme. He voivat auttaa meitä myös hallitsemaan tunteitamme positiivisella tavalla, joka on itsetunnollemme hyödyksi.

Mikä tahansa väliintulo liikalihavuutta varten ei ole täydellinen ilman psykologista terapiaa. Jos vain kohdistumme potilaan paino-ongelmaan, potilas saattaa tiputtaa hieman painoa, joka voi olla rohkaisevaa. Tämä antaa potilaalle voimaa ja parantaa hänen itsetuntoaan. Mutta tämä ei kuitenkaan kohdistu ongelman alkuperään. Hoidon on myös otettava huomioon ruuan emotionaalinen rooli potilaan elämässä ja hänen epäterveellisissä tavoissa.

”Terveys ja onnellisuus tukevat toisiaan.”

-Joseph Addison-

liikalihava terapeutin vastaanotolla

Meidän on muutettava tapamme ja opittava käsittelemään stressiä ja tunteita. Jos emme opi, epäterveelliset tavat palaavat takaisin. Suhteemme ruokaan ei ole muuttunut, olemme vain tiputtaneet painoa. Kun olemme vain tiputtaneet painoa, mutta emme ole muuttaneet elämäntapaamme tai suhdettamme ruokaan, tulemme todennäköisesti saamaan pudottamamme painon takaisin nopeasti.

Siksi on oleellista ymmärtää liikalihavuus terveydellisenä ongelmana, jossa psykologiset tekijät ovat tärkeässä roolissa. Jos pidämme ylipainoa enemmän kuin vain paino-ongelmana, voimme parantaa niiden ihmisten elämänlaatua, jotka tästä kärsivät. Samaan aikaan meidän on motivoitava ylipainosta kärsiviä ihmisiä hakeutumaan psykologiseen terapiaan. Mitä enemmän teemme tästä tilanteesta normaalin, sitä vähemmän siinä on stigmaa.