Logo image
Logo image

Kolme konfliktikategoriaa ja niiden ominaisuudet

2 minuuttia
Kaikki konfliktit sisältävät jännitteitä osapuolten välillä. Se voi joskus olla positiivista, koska se stimuloi muutosta. Se voi kuitenkin olla myös tuhoisaa, varsinkin jos et tiedä miten hallita sitä.
Kolme konfliktikategoriaa ja niiden ominaisuudet
Viimeisin päivitys: 30 syyskuuta, 2021

Konflikti tai riita syntyy, kun kahden tai useamman yksilön tai ryhmän edut tai tavoitteet ovat ristiriidassa. Joskus erot ovat niin suuria, että on mahdotonta päästä sopimukseen. Tässä artikkelissa otamme suurennuslasin alle kolme erilaista konfliktikategoriaa ja tarkastelemme niiden ominaisuuksia.

Kaikille konfliktityypeille on ominaista se, että niissä esiintyy kaksi tai useampi näkökulma tai kanta. Periaatteessa tämä tarkoittaa sitä, että ne eivät voi olla rauhassa rinnakkain, vaan niistä yksi hallitsee toista. Tai sitten saavutetaan ratkaisu, joka tyydyttää molemmat osapuolet.

Erilaisten konfliktikategorioiden ja tyyppien tunteminen auttaa siinä, että sinulla on paremmat mahdollisuudet ratkaista ne. Voidaan sanoa, että on olemassa kolme pääasiallista konfliktikategoriaa.

”Pieni valtio kasvaa sopusointuisesti; suurin lankeaa vähitellen tuhoon erimielisyyksien takia.”

 -Sallust-

Some figure

1. Konfliktit niiden sisällön mukaan

Puhuessamme konfliktin sisällöstä viittaamme kyseessä olevan yhteenoton motiiveihin ja tarkoituksiin. Nämä voivat olla seuraavat:

 • Voimakonflikti. Näin tapahtuu, kun yksi voimanlähde kyseenalaistaa toisen vallan tai laillisuuden. Se ei välttämättä ole negatiivista. Itse asiassa tällainen konflikti toimii vastapainona demokratioissa.
 • Eturistiriita. Tämä tapahtuu, kun yhden henkilön tai ryhmän tavoitteet ovat vastakkain toisen tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi, se mikä hyödyttää yhtä, voi olla toiselle haitaksi.
 • Arvojen konflikti. Tässä tapauksessa arvojen hierarkia tai arvot itse ovat toistensa vastaisia. Tässä on pelissä kaksi tai useampia kilpailevia eettisiä järjestelmiä. Kumpikin osapuoli ymmärtää, että toisen vahvistaminen merkitsisi oman maailmankuvan uhraamista.
 • Persoonallisuuskonflikti. Tämä tapahtuu, kun kaksi yhteensopimatonta persoonallisuutta kohtaa. Esimerkiksi hiljainen ihminen voi ärsyttää meluisaa henkilöä.
 • Viestintäkonflikti. Tässä ei ole todellista ristiriitaa. Sen sijaan se johtuu yksinkertaisesti huonosta viestinnästä. Se johtaa osapuolten välisten erojen korostamiseen tai syventämiseen.

2. Konfliktit vuorovaikutuksen mukaan

Konfliktit voidaan myös luokitella sen mukaan, kuka niihin osallistuu. Tämä luokittelu on hyödyllistä määritettäessä, keitä ovat riidan aktiiviset kohteet. Se auttaa myös mahdollisten ratkaisujen laatimisessa. Näitä konflikteja ovat:

 • Ryhmien välinen. Tämä tapahtuu kahden tai useamman ryhmän välillä. Se sisältää kilpailevia yhteisöjä. Ilmeisin esimerkki on sota.
 • Ryhmän sisäinen. Se tapahtuu, kun jo olemassa olevaan ryhmään muodostetaan pienempiä ryhmiä. Sitä voi esiintyä missä tahansa ryhmässä, myös perheessä.
 • Ihmissuhde. Tällainen esiintyy kahden henkilön välillä. Siihen ei liity ryhmää. Yksi esimerkki voisi olla pariskunnan tai kahden työtoverin välinen riita.
 • Henkilökohtainen. Tämä eroaa täysin muista. Tässä tapauksessa taistelu on itsesi kanssa.

Some figure

3. Konfliktit realiteetin mukaan

Nämä voivat tuntua yllättäviltä, mutta ovat todellakin yleisiä. Näissä tapauksissa lopulliset tekijät ovat käsitys ja aikomus. Se tarkoittaa, että kaikki konfliktit eivät ole yhtä todellisia eikä niillä ole samoja käytännön seurauksia. Tähän ryhmään kuuluvat:

 • Todellinen. Konflikti on objektiivisesti olemassa. On tavoitteita, etuja tai asenteita, jotka ovat ristiriidassa keskenään.
 • Kuvitteellinen. Tässä ei ole objektiivista konfliktia, vaan väärinkäsitys. Yksi henkilö uskoo, että hänellä on erimielisyyksiä toisen kanssa, vaikka todellisuudessa niitä ei ole. Toisin sanoen hän mieltää todeksi jonkin sellaisen, joka ei ole totta.
 • Keksitty. Tämäkin on kuvitteellista, mutta tässä tapauksessa konflikti luodaan tarkoituksella. Lisäksi se perustuu valheisiin ja manipulointiin. Esimerkkinä, kun joku syyttää toista aggressiivisuudesta vahingoittaakseen tämän imagoa muiden edessä.

Eri konfliktikategorioilla on eri voimakkuustasot. Jotkut voivat esimerkiksi olla vain lievästi hankaloittavia, kun taas toisilla voi olla suuria, elämää ravisuttavia seurauksia.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


Hernandez, M. S. L. (2017). Teoría del conflicto y tipos de conflicto. Susana Gil Martínez.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.