José Ingenierosin 7 lausetta keskinkertaisuudesta

José Ingenierosin 7 lausetta keskinkertaisuudesta

Viimeisin päivitys: 08 kesäkuu, 2021

Useat niistä ajatuksista, joita José Ingenieros on lausunut keskinkertaisuudesta ovat peräisin hänen tunnetuimmasta teoksestaan Keskinkertainen mies (El hombre mediocre). Teos on tämän argentiinalaisen ajattelijan suurenmoinen tutkielma etiikasta ja stimuloi ihmisten mieliä yhä tänäkin päivänä, vuosikymmeniä julkaisunsa jälkeen.

José Ingenieros oli yksi merkittävimmistä argentiinalaisen älymystön edustajista 1900-luvun alkupuolella. Ja myös yksi monipuolisimmista: hän oli lääkäri, psykiatri, psykologi, kriminologi, filosofi ja farmaseutti.

Tämä suuri ajattelija oli todellinen humanisti, sanan laajimmassa merkityksessä. José Ingenierosin kirjoittamat ajatukset keskinkertaisuudesta ilmentävät hänen intoaan ihmisen täydellisyyttä kohtaan. Seuraavassa esitellään eräitä hänen mielenkiintoisimmista toteamuksistaan.

“Ajoittain he uskaltautuvat nimittämään halujaan ideaaleiksi, aivan niin kuin välittömän tyydytyksen kiihkon voisi sekoittaa loppumattoman täydellisyyden tavoitteluun. Halut saavat tyydytyksensä ahmimalla; ideaalit taas eivät.”

-José Ingenieros-

Imitoiminen kertoo keskinkertaisuudesta

Useat José Ingenierosin lauseista käsittelevät imitoimista. Hän pitää sitä yhtenä pääasiallisimmista keskinkertaisuuden piirteistä missä tahansa ilmenemismuodossaan. Tähän liittyen hän on sanonut: “Keskinkertainen pyrkii sulautumaan ympärillään olevaan joukkoon; omaperäinen taas erottumaan joukosta. Siinä missä ensimmäinen yrittää ajatella yhteiskunnan aivoilla, jälkimmäinen pyrkii ajattelemaan omillaan.

Ingenierosin mukaan imitoiminen on ilmaus siitä, että ihminen luopuu omana itsenään olemisesta ja omintakeisesta ajattelusta. Kun ihminen yrittää olla samanlainen kuin muut, taustalla on luomiskyvyttömyyttä sekä pelkoa oman itsensä puolustamisesta. Niinpä hän toteaa: “Keskinkertaisen ihmisen pääasiallinen tehtävä on kärsivällinen imitoiminen; ylevän ihmisen taas luovan mielikuvituksen käyttäminen.

Imitoiminen on José Ingenierosin mukaan merkki keskinkertaisuudesta.

Fanatismi merkki keskinkertaisuudesta

Vaikka Ingenieros oli hyvin tiedekeskeinen ajattelija, myös uskonnolla oli sijansa hänen maailmankatsomuksessaan. Itse asiassa eräät hänen kirjoituksistaan oli omistettu okkultismille eli salatieteelle sekä teosofialle, joka on eräs mm. idän uskonnoista vaikutteita saanut uskonnollis-mystinen oppisuunta. Hän yrittikin työssään aina sovittaa yhteen tiedetaustansa ja erilaiset uskonnot.

Tästä syystä useat José Ingenierosin lauseista on omistettu juuri uskonnollisille katsomuksille. Eräs niistä kuuluu näin: “Vankalle pohjalle rakennettujen uskomusten puute tekee keskinkertaisesta ihmisestä fanaatikon. Usko saa vahvistuksensa törmäyksessä vastakkaisiin mielipiteisiin.” Tässä toteamuksessa tulee selvästi esille hänen rationaalinen mielensä, joka on samaan aikaan täynnä uskoa.

Keskinkertainen nielee pureskelematta ja sulattamatta

Valtaosa José Ingenierosin lauseista on omistettu älyn, omaperäisyyden ja riippumattoman ajattelukyvyn ylistämiselle. Seuraava toteamus kuvaa hyvin hänen ajattelutapaansa: “He nielevät sulattamatta, aina henkiseen ylensyöntiin asti: he eivät tiedä, ettei ihminen elä sillä mitä hän ahmii, vaan sillä mitä hän omaksuu.

Tämä on kehotus analysoida ja arvioida vastaanottamamme sisällöt sen sijaan, että yksinkertaisesti nielaisisimme ne sellaisinaan. Edellä esitetty lause on hyvin ankara, niin kuin monet muutkin lauseet teoksessa Keskinkertainen mies. José Ingenieros oli tunnettu terävästä kynästään: hän käytti tarkoituksella tuomitsevaa kieltä, joka samalla pyrki uhmaamaan ja siten saamaan aikaan muutosta.

Keskinkertainen ihminen nielee pureskelematta ulkoa tulevat ajatukset.

Liikkumattomuudesta ja keskinkertaisuudesta

Useissa osioissa kirjoituksistaan José Ingenieros ylistää dynaamisuutta, intohimoa ja elinvoimaisuutta. Nämä ovat hänen mukaansa herkkien olentojen ominaispiirteitä: sellaisten, joille ei ole samantekevää, mitä heidän ympärillään tapahtuu.

Tähän liittyen hän on esimerkiksi todennut seuraavaa: “Hienon luonteen omaava ihminen kykenee ilmentämään mielen ylevää lainehtimista, valtameren aaltojen tapaan; kesytetyt temperamentit taas näyttävät olevan pinnalta aivan tyyniä.” Tämä sitaatti ylistää intohimoa ja herkkyyttä. Sen mukaan keskinkertaisuus aiheuttaa kykenemättömyyttä reagoida ulkoa tuleviin ärsykkeisiin.

Liikkumattomuus on José Ingenierosin mukaan keskinkertaisen ihmisen ominaisuus.

Sopeutuminen ja rutiinit

Rutiineista José Ingenieros sanoo: “Rutiini on kuin fossilisoitunut luuranko, joka kestää ajan hammasta. Rutiini ei ole kokemuksen tuotosta, vaan pelkkä pilakuva siitä. Kokemus on hedelmällinen ja synnyttää totuuksia, kun taas steriili rutiini tappaa ne.” Hänen mukaansa siis rutiinit eivät anna tilaa kokemukselle. Jälkimmäinen vaatii tietoisuutta, kun taas rutiininomaisesti suoritettavat toiminnot eivät. Ingenierosin näkemyksen mukaan rutiinit aivan kuin halvaannuttavat ajattelukyvyn.

Hän laukoo useita kriittisiä lauseita sopeutumisen eri muotoja kohtaan, ja erityisesti sellaisia, jotka ovat yhteydessä uhrautumiseen ja oman ajattelun kieltämiseen sosiaalisen hyväksynnän saavuttamiseksi. Silti hän on myös lausunut seuraavan viisaan ja vapauttavan ajatuksen: “Jokaisen yksilön sopeutuminen ympäristöönsä riippuu tasapainottelusta imitoimisen ja keksimiskyvyn välillä.

Nämä ovat vain muutamia José Ingenierosin keskinkertaisuudesta kirjoittamista suurenmoisista lauseista. Hänen tekstejään lukiessamme joudumme kasvokkain omien pelkojemme kanssa. Ingenierosin kirjalliset tuotokset ovat kokonaisuutena kutsu vakuuttamaan oma itsemme ja pyrkimään ennen kaikkea omintakeisuuteen ja täydellisyyteen.

Se saattaa kiinnostaa sinua...
4 tapaa, joiden avulla keskinkertaisuus voidaan kukistaa
Mielen IhmeetLue se Mielen Ihmeet
4 tapaa, joiden avulla keskinkertaisuus voidaan kukistaa

Kun unelmamme tai tavoitteemme on saavuttamatta, keskinkertaisuus voi helposti jämähtää elämäämme. Tällöin voimme ainoastaan suunnata unelmiamme kohti.