Logo image
Logo image

Itsetunnon parantaminen: 4 askelta

3 minuuttia
Tapa, jolla kommunikoimme itsemme kanssa, on avaintekijä itsetunnon parantamiseen. Jos sisäinen vuoropuhelu perustuu jatkuvaan itsekritiikkiin ja rankaisuun, itsetunto alkaa kärsiä. Ajatelkaamme, jos omistautuisimme kritisoimaan jotakuta muuta sellaisilla lauseilla kuin "et voi tai et pysty", "olet hyödytön" tai "et ole minkään arvoinen"... Miltä tuosta henkilöstä tuntuisi? Miltä meistä itsestämme tuntuisi jos joku muu sanoisi niin meille?
Itsetunnon parantaminen: 4 askelta
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Itsetunnon parantaminen on tavoite, jonka voimme kaikki omaksua. Kasvaessamme rakennamme identiteettiämme ja vahvistamme käsitystä itsestämme. Tästä itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun prosessista tulee välttämätön, jotta voimme elää terveemmällä tavalla vuorovaikutuksessa ympärillämme olevan maailman ja itsemme kanssa.

Itsetunto liittyy läheisesti itsekäsitykseen. Käsitys itsestämme viittaa uskomuksiin omaa itseämme kohtaan. Itsetunto voisi siis olla kuin oman itsekäsityksen emotionaalinen kaiku: kuinka tunnemme ja näemme itsemme sen kuvan myötä, joka meillä on omasta itsestämme. Juuri tämän vuoksi itsekäsitys ja itsetunto ovat toisiinsa merkittävällä tavalla liittyviä käsitteitä.

Entä mitä silloin tapahtuu, kun itsetunto ja itsekäsitys ovat niin alhaisia, että ne vaikuttavat elämäämme? Erityisesti, mitä voimme tehdä parantaaksemme itsetuntoa? Tässä artikkelissa esittelemme lyhyesti, millä keinoin itsetunnon parantaminen voi onnistua silloin, kun se on syystä tai toisesta kolhiintunut.

Some figure

Itsetunnon parantaminen itsestä huolehtimisen kautta

Tapa, jolla huolehdimme itsestämme, on samalla seuraus, joka tukee itsetuntoa. Pystymme soveltamaan sitä myös muiden ihmisten kanssa: muista huolehtiminen voi saada heidät tuntemaan olonsa paremmaksi. No, myös meidän tulisi noudattaa tätä periaatetta, vaikka se meiltä toisinaan unohtuukin.

Tämän vuoksi itsetunnon parantaminen voidaan aloittaa tekemällä realistisempia arvioita saavutuksistamme tai todellisesta vastuustamme niissä virheissä tai tavoitteissa, joita emme syystä tai toisesta saavuta. Lisäksi on tärkeää pitää mielessä se mitä haluamme ja mitä tarvitsemme, sekä kuinka voisimme omistaa enemmän aikaa itsellemme.

Tunnista vahvat puolesi

Itsetunnon parantamiseksi meidän on luotettava vahvuuksiimme. Pidä siis mielessä, että meiltä kaikilta löytyy persoonallisuudestamme perusteita tai kykyjä, joita voimme työstää ja joiden avulla voimme parantaa omaa suorituskykyämme, ja merkittävällä tavalla.

Saavutuksemme voivat antaa meille vihjeitä siitä, mitkä ovat meidän todellisia vahvuuksiamme. Kysy siis itseltäsi: Mitä vahvuuksia minulla on? Mitkä ovat vahvuuteni ja onnistumiseni? Mitä hyvää minusta löytyy? Etsi aina rehellisiä vastauksia, sillä muutoin ne eivät voi sinua auttaa.

Muuta sisäistä vuoropuheluasi

Tapa, jolla kommunikoimme itsemme kanssa, on avaintekijä itsetunnon parantamisessa. Jos sisäinen vuoropuhelu perustuu jatkuvaan negatiiviseen kritiikkiin, itsesensuuriin tai rankaisemiseen, itsetunto on yksi ensimmäisistä, joka joutuu maksamaan tämän negatiivisen asenteen ja elämänkatsomuksen seurauksista.

Ajatellaanpa: jos omistautuisit kritisoimaan jotakuta lauseilla kuten “et voi tai et pysty”, “olet hyödytön” tai “et kelpaa mihinkään”…  Asettaudu toisen asemaan ja mieti, miltä tältä henkilöltä itseltään tuntuisi? Sama tapahtuu, jos sanomme nuo sanat itsellemme. Tällöin meistä tulee itsemme pahimpia vihollisia ja kritisoijia.

Tietyllä tapaa tämä sisäinen vuoropuhelu on irrationaalista ja tulkitsee tilannetta pahimmalla mahdollisella tavalla, vaikka tätä samaista johtopäätöstä tukevat todisteet olisivat erittäin heikkoja. Näiden kielteisten ajatusten ja asenteiden edessä tärkeintä olisikin tehdä seuraavat asiat:

  • Tunnista negatiiviset ajatukset: Millainen sisäinen vuoropuheluni on? Millaisia tunteita se herättää minussa? Onko se, mitä sanon itselleni, todellisuudessa totta vai onko se irrationaalista?
  • Aseta käytäntöön strategioita, jotka heikentävät negatiivisten ajatusten valtaa.

Yksi tapa aloittaa muutosten tekeminen sisäisessä vuoropuhelussa voisi olla esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta: Mitä sanoisin ystävälleni? Mitä rohkaisevia sanoja voisin sanoa rakastamalleni ihmiselle? Käytä näiden kysymysten vastauksia parantaaksesi positiivisempaa sisäistä kieltäsi.

Some figure

Itsetunnon parantaminen: hyväksy itsesi ja anna itsellesi anteeksi

Joskus meillä kaikilla on vaikeuksia hyväksyä joitakin osia meistä tai sitä, miltä meistä tuntuu tai millaisia me olemme. Tämä resistenssi tai vastustuskyky voi vahingoittaa itsetuntoa: kyvyttömyys antaa itsellemme anteeksi ja kyvyttömyys hyväksyä meitä omana itsenämme voi ruokkia meidän omaa psykologista kiduttajaamme: Sitä syyllisyyttä, joka asettaa meidät aina alemmalle tasolle.

Tässä mielessä tutkija Kristin Neff ja hänen Texasin yliopistossa tekemänsä itsetuntoa koskeva tutkimus toteavat, että mikäli pystymme kohtelemaan itseämme ystävällisemmällä tavalla sekä ymmärtämällä itseämme ja tunteitamme, voimme mahdollisesti lisätä itsetuntoamme paljon terveellisemmällä tavalla.

Siksi silloin, kun haluamme parantaa itsetuntoa, meidän on annettava itsellemme anteeksi ja hyväksyttävä se, että olemme kaikki ihmisiä ja tämän vuoksi teemme myös virheitä; meidän ei kuitenkaan tarvitse rankaista itseämme tekemiemme virheiden takia.

Pyri kohtelemaan itseäsi samalla rakkaudella ja kunnioituksella, jolla kohtelisit rakastamaasi ihmistä; tarjoa itsellesi tukea ja ymmärrystä sen sijaan, että jatkuvasti kritisoisit ja tuomitsisit tekemisiäsi ja sanomisiasi. Lopeta itsesi rankaiseminen ja kiduttaminen joka kerta, kun teet virheen.

Yhteenvetona voimme todeta, että korkeat ja vaikeasti tavoiteltavissa olevat tavoitteet ovat esteenä itsetunnon parantamiselle; sellaiset tavoitteet, jotka onnistuvat vain aiheuttamaan turhautumista, ja jotka tietysti palvelevat myös negatiivisen itsekäsityksen ylläpitämistä.

Tästä syystä onkin tärkeää yhdistää sisäisissä suunnitelmissamme erilaisia tavoitteita: ne haasteet, jotka auttavat meitä kasvamaan ja kehittymään yksilöinä, mutta myös ne pienet tavoitteet, joiden avulla voimme saada vahvistusta siinä tapauksessa, että tiellämme koittaa jakso, jossa asettamamme suuret tavoitteet pistävät vastaan.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.