Perhe

Perhe on yhteiskuntamme sydän, ja paljon enemmän. Pystymme kehittämään tyydyttävämpiä perhesiteitä jos ymmärrämme perheen sisäisiä käyttäytymiskaavoja, kommunikaatiotapoja, toimintahäiriöitä ja ongelmanratkaisumalleja.

Vanhempien stressin hinta

Lapsen saaminen on tietenkin aina siunaus, mutta vanhempana oleminen ja lapsen kasvattaminen ovat kaksi täysin eri asiaa. On hienoa, että lasten kasvatuksesta puhutaan tänä päivänä yhä enemmän, mutta samalla se lisää sekä vanhempien että lasten stressiä, sillä kasvatuksesta annetaan niin…

Perhedynamiikat ja syömishäiriöt

Syömishäiriöt ovat melko yleisiä etenkin nuorten naisten keskuudessa. Tutkimuksilla on taipumusta keskittyä vain näistä tiloista kärsiviin yksilöihin, mutta jotkut tutkimukset ottavat kuitenkin huomioon myös näiden henkilöiden perheen. Tämän artikkelin tarkoituksena on esitellä syömishäiriöistä kärsivien ihmisten perheen tunneilmapiiriä (Expressed Emotion, EE).…

Vanhempien ja lasten välinen symmetria

Elämme maailmassa, jossa lapset toimivat yhä enemmän kuin aikuiset ja aikuiset toimivat yhä enemmän kuin lapset. Argentiinalainen psykologi Claudia Messing kertoo siitä tiivistettynä kirjassaan ”Symmetry between parents and children” (vapaasti suomennettuna ”Vanhempien ja lasten välinen symmetria”). Messingin kliiniset tutkimukset saivat…

Haluan äidiksi, mutta olen peloissani

Sosiaalinen paine lasten hankintaa kohtaan on huomattavasti aiempaa heikompaa. Sen sijaan äidiksi tulo tai vapaavalintainen lapsettomuus on yhä haastava päätös. Äidiksi tuloon liittyy paljon pelkoa, ja se voi vaikuttaa päätökseen vahvastikin. Käymme tässä artikkelissa läpi joitakin kysymyksiä, joiden avulla voit…

Perheen sisäiset roolit

Perheen sisäiset roolit ovat tärkeitä ihmisen psykologisen kehityksen kannalta. Monista hedelmällisyyden ja lisääntymisen teknologisista ja tieteellisistä edistyksistä huolimatta vauvoja syntyy yhä isälle ja äidille. Lapsi selviää vain, jos lapsella on perhe hänestä huolehtimassa. Tämä rakenne määrittelee perheen sisäiset roolit. Perhe…

Perheväkivallan vaikutukset lapsiin

Perheväkivallan vaikutukset näkyvät ja tuntuvat psykologisella tasolla. Tämä koskee muitakin kuin itse uhria. On hyvä muistaa, että myös lapset kärsivät perheväkivaltatilanteissa, vaikkei väkivalta kohdistuisikaan suoraan heihin. He ovat rajun ja hallitsemattoman tilanteen äänettömiä todistajia. Niinpä lapset usein päätyvät tuntemaan syyllisyyttä…