ABC-X -malli: kuinka selviytyä perhekriisistä

Huonosti hoidettu stressaava tapahtuma voi johtaa perhekriisiin. ABC-X -malli selittää, mistä tämä johtuu ja kuinka perhe voi sopeutua asiaan.
ABC-X -malli: kuinka selviytyä perhekriisistä
Elena Sanz

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz.

Viimeisin päivitys: 14 helmikuuta, 2023

Aivan kuten yksittäiset ihmiset kohtaavat epäsuotuisia tilanteita elämässä, myös perheille (jotka ymmärretään järjestelmäksi tai organisaatioksi) käy samoin. Esimerkiksi elämänkaaren muutokset, sairaudet, erot, odottamattomat tapahtumat jne. On olemassa useita olosuhteita, jotka voivat horjuttaa perheen tasapainoa, ja siksi on tärkeää osata suojella perhettä kriisin vaikutuksilta. ABC-X -malli tarjoaa mielenkiintoisia selityksiä ja vastauksia tähän.

Stressi on väistämätöntä, ja kaikki perheet kokevat sen joskus. Kaikki eivät kuitenkaan ole yhtä haavoittuvia tai joudu kriisitilaan. Lopputulos riippuu meidän asenteistamme ja resursseistamme. Katsotaanpa asiaa tarkemmin.

ABC-X -malli on kehitetty perheitä varten.
Kun stressitekijä kaataa perheen tasapainon, syntyy kriisi.

Perhestressin ABC-X -malli

Kun puhutaan siitä, kuinka perhejärjestelmät käsittelevät kriisejä, on mainittava Reuben Hillin ABC-X -malli. Tämä amerikkalainen sosiologi on edelläkävijä tällä tutkimusalalla. Hän kehitti mallin, jonka avulla on mahdollista tunnistaa perheen stressialttius ja ymmärtää, miksi kriisit laukeavat ja miten perhe reagoi niihin.

Kaikki stressitekijät eivät johda kriisiin. Kriisi laukeaa vain, kun perhejärjestelmä menettää tasapainonsa, ei pysty palauttamaan vakautta ja joutuu tekemään tärkeitä muutoksia rakenteessaan ja toiminnassaan. Mitkä tekijät sitten aiheuttavat tämän? ABC-X -mallin mukaan mukana on kolme elementtiä:

(A) Stressaava tapahtuma

Tämä on sellainen tilanne, johon perhe ei ole valmistautunut ja joka asettaa sille ja sen jäsenille vaatimuksia. Nämä stressitekijät voivat olla luonteeltaan hyvin erilaisia, eivätkä ne ole samoja kaikissa perheissä.

Ne voivat vaihdella odottamattomista tilanteista, kuten perheenjäsenen kuolemasta tai työpaikan menetyksestä erilaisiin päätöksiin, kuten asumuseroon tai avioeroon, äidin työhön paluuseen tai siirtoon toiseen maahan. Siksi kyse ei ole aina vastoinkäymisistä, vaan pikemminkin uudesta tapahtumasta, joka synnyttää tietyn epätasapainon.

(B) Perheen voimavarat

Tämä viittaa perheen käytettävissä oleviin resursseihin ja valmiuksiin reagoida stressitekijään ja käsitellä sitä. Näitä ovat muun muassa:

  • Perheen joustavuus ja sopeutumiskyky.
  • Perheenjäsenten välisten emotionaalisten siteiden laatu. Myös avioliiton terveys sekä vanhempien ja lasten väliset suhteet.
  • Kommunikaatio- ja ongelmanratkaisutaidot.
  • Taloudelliset resurssit.
  • Aikaisempi kokemus onnistumisesta muissa kriiseissä.

(C) Tapahtuman määritelmä

Lopuksi kolmas tekijä on määritelmä tai tulkinta, jonka perhe tekee tapahtumasta. Näkevätkö he sen katastrofina, kohtuullisena vaatimuksena vai mahdollisuutena oppia ja kasvaa vahvemmiksi? Ottavatko he optimistisen vai pessimistisen asenteen? Missä määrin he kokevat tilanteen uhkaavan perheen asemaa ja tavoitteita?

Näiden kolmen elementin yhdistelmä johtaa X-tekijään. Se osoittaa perheen kokeman stressin määrän ja määrittää, laukeaako kriisi vai ei. Jos hetken vaatimukset ylittävät resurssit, syntyy suuri jännitys ja tukoksen tunne, mikä tekee perheen normaalin toiminnan jatkamisen mahdottomaksi.

Myöhemmät panokset ABC-X -malliin

Hillin ABC-X -malli sai aikaan monia tutkimuksia, jotka mahdollistivat mallin jalostamisen ja selkeyttämisen uusilla panoksilla. Näin malliin on sisällytetty uusia käsitteitä ja rakenteita. Nämä ovat myös tärkeitä kriisistä selviytymisen ja sen ymmärtämisen kannalta.

Epäselvät rajat

Tämä käsite koskee sitä käsitystä ja selkeyttä, joka perheenjäsenillä on perhejärjestelmänsä rakenteesta. Toisin sanoen, mitä he ymmärtävät perheen merkitsevän, ja sitä, onko olemassa varmuutta kunkin perheenjäsenen rooleista sekä millaista avoimuutta uusien ärsykkeiden vastaanottamiseen perheessä on.

Stressin muodostuminen

Stressi on kumulatiivista ja siihen saattaa liittyä erilaisia vaativia tapahtumia (joko ulkoisista syistä tai perheen sisäisistä jännitteistä johtuen).

Kun useat tapahtumat vaikuttavat samanaikaisesti, resurssit loppuvat ja stressiin sopeutuminen muuttuu paljon monimutkaisemmaksi. Ja jos jotain merkittävää tapahtumaa ei ole ratkaistu, perheellä ei ole resursseja sopeutua mahdollisiin uusiin ongelmiin.

Tämän täydemmän näkökulman avulla kehitettiin Double ABCX -malli perheen säätö- ja sopeutumistarpeesta, jonka McCubbin ja Patterson muotoilivat 1980-luvulla. Siinä ehdotettiin, että on kaksi vaihetta, jotka käynnistyvät, kun perhe joutuu kohtaamaan stressiä.

Toisaalta, kun tarvitaan vain pieniä ja yksinkertaisia muutoksia perheen toiminnassa, tapahtuu säätöprosessi. Mutta kun tapahtuu syvällisiä muutoksia ja perheen uudelleenjärjestely on tarpeen, puhutaan sopeutumisesta. Se, tarvitaanko tasapainon palauttamiseen yhtä mekanismia vai toista, riippuu mainituista tekijöistä.

McCubbin ja Patterson muotoilivat perheen säätö- ja sopeutumistarpeen Double ABCX -mallin.

ABC-X -malli auttaa perheitä selviytymään kriiseistä

Teoreettisen ehdotuksen lisäksi ABC-X -mallilla on tärkeitä ja hyödyllisiä sovellustapoja. Sen avulla voidaan eritellä stressin sopeutumisprosessia ja nähdä, mitä tekijöitä ja elementtejä perhe voi hallita tai mihin he voivat vaikuttaa.

Se voi olla hyödyllinen esimerkiksi perheille, jotka ovat muuttoprosessin edessä tai niille, joiden lapsella on diagnosoitu autismi. Se nimittäin osoittaa, kuinka tärkeää on tehdä asianmukainen tulkinta tapahtumasta ja luoda terveitä selviytymisstrategioita.

Tämän mallin ansiosta eri alojen ammattilaiset ovat osaavampia auttamaan perheitä näinä epävarmoina hetkinä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Gonzalez, G. C., & Lemos, M. (2017). Modelo doble ABCX: dos familias de hijos con trastorno del espectro autista. Katharsis, (25), 22-36.
  • McCubbin, H. I., & Patterson, J. M. (2014). The family stress process: The double ABCX model of adjustment and adaptation. In Social stress and the family (pp. 7-37). Routledge.
  • Musitu, G. Buelga, S., Lila, M.S., & Cava, M.J. (2004). Familia y adolescencia: un modelo de análisis e intervención psicosocial. Síntesis

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.