Logo image
Logo image

Perheenjäsenet, joilla ei ole emotionaalista eheyttä

4 minuuttia
Kärsitkö emotionaalisesti epäkunnioittavasta kohtelusta läheiseltä perheenjäseneltä? Jättääkö hän huomioimatta tarpeesi? Onko hän epävakaa ja tunnetko, että hän manipuloi sinua toisinaan? Emotionaalisen eheyden puute on erittäin tuskallista. Kerromme siitä tässä artikkelissa.
Perheenjäsenet, joilla ei ole emotionaalista eheyttä
Viimeisin päivitys: 13 helmikuuta, 2024

Jotkut ihmiset määrittelevät itsensä rehellisiksi ja kunnioittaviksi, mutta heidän sanansa ja tekonsa eivät kuitenkaan täsmää. Loppujen lopuksi on hyvin yleistä, että hyveitään eniten puolustavat juuri ne, jotka laiminlyövät ihmissuhteitaan.

Emotionaalisen eheyden puute johtaa käyttäytymiseen, jossa yksilö jättää huomiotta toisen psyykkiset ja emotionaaliset oikeudet. Näin perustarpeita, jotka muodostavat suhteen, ei kateta. On kuitenkin tärkeää, että saamme rehellistä ja kunnioittavaa kohtelua niiltä, jotka väittävät arvostavansa meitä.

Jotkut äidit esimerkiksi eivät epäröi manipuloida lapsiaan. On myös epärehellisiä vanhempia, jotka lupaavat kuun taivaalta, mutta tarjoavat vain poissaoloaan ja unohduksen. Ja tietysti on itsekkäitä lapsia, sellaisia, jotka toimivat vain omien etujensa mukaisesti vanhempiensa tai sisarustensa kanssa. Otetaanpa vähän enemmän selvää asiasta.

Tullaksemme emotionaalisesti kokonaiseksi tarvitsemme suuria annoksia empatiaa ja tunneälyä.

Some figure
Emotionaalisen eheyden puute perheenjäsenten välillä luo aukkoja ja jopa traumaattisia kokemuksia.

Millaisia ovat sukulaiset, joilla ei ole emotionaalista eheyttä?

Rehellisyys on yksi kauneimmista asioista. Rehellisiä ovat ne, jotka tekevät oikein missä tahansa tilanteessa, vaikka se joskus olisi vastoin heidän omia etujaan. Rehellisyys on kunnioitusta, oikeellisuutta ja henkilökohtaista vastuuta. Lisäksi tunteiden kirjossa tämä termi saa entistä enemmän arvoa ja merkitystä.

Emotionaalinen eheys on osa tunneälyä. Se kuvaa eräänlaista rohkeutta. Ihminen on rehellinen omille sekä muiden tunteille. Ne, joilla on emotionaalista eheyttä, ovat yhteneväisiä siinä, mitä he sanovat ja tekevät, he hallitsevat hyvin tunteitaan ja ovat suhteellisen vastuun asiantuntijoita.

Monashin yliopiston (Australia) tekemä tutkimus väittää, että emotionaalinen eheys rikastuttaa tunne-elämäämme helpottamalla konfliktien ja päivittäisten haasteiden hallintaa. Tämän työkalun osaajilla on yleensä kestävämpi psykologinen lähestymistapa.

Kaikki eivät kuitenkaan ole tämän ulottuvuuden osaajia. On todellakin tavallista, että monet läheisistämme, kuten kumppanimme tai perheenjäsenemme, eivät aina osoita tarpeeksi emotionaalista eheyttä. Sen vaikutukset voivat olla valtavat. Seuraavaksi selvitämme, miten nämä henkilöt toimivat.

Sukulaiset, joilla ei ole emotionaalista eheyttä, jättävät huomioimatta sekä omat että muiden tunteet. Lisäksi he eivät ole rehellisiä tunteilleen, ja he laiminlyövät muiden tarpeita.

1. He ovat aina mukavia, mutta he eivät osoita todellista kiinnostusta sinua kohtaan

Emotionaalisen eheyden puute voidaan määritellä “tyhjänä”. Nämä perheenjäsenet voivat vaikuttaa läheisiltä ja rakastavilta, mutta se rajoittuu ulkopuolelle. Todellisuudessa he eivät kuuntele, kun puhut heille toiveistasi, unelmistasi, mielipiteistäsi ja suunnitelmistasi. He ovat fyysisesti läsnä, edessäsi, nyökkäilevät, mutta eivät kiinnitä huomiota.

Nämä ovat henkilöitä, jotka vaikuttavat avuliailta ja ystävällisiltä. Vaikka he ovatkin läheisiä perheenjäseniä, he saavat sinut tuntemaan olosi yksinäiseksi, koska heillä ei ole aitoa huolta tai halua huolehtia sinusta.

2. He eivät myönnä virheitään

Koko elämäsi varrella teet äärettömästi virheitä ja käyt läpi vaikeita aikoja. Opit ympärilläsi olevilta ja otat myös vastuun parantaaksesi itseäsi etkä vahingoita muita kokemustesi kustannuksella. Mutta elämässäsi voi olla ihmisiä, jotka kieltävät tekemänsä virheet tai teeskentelevät, ettei niitä koskaan tapahtunut.

Tämä tarkoittaa, että jos heidän emotionaalisen eheytensä puute loukkaa sinua tai aiheuttaa sinulle vahinkoa, he eivät ota siitä vastuuta. He käyttäytyvät kuin mitään ei olisi tapahtunut. Mikä vielä pahempaa, he saavat sinut uskomaan, että se on sinun syytäsi.

Lisäksi he eivät pysty kehittymään ihmisinä. Loppujen lopuksi ne, jotka eivät ole tietoisia teoistaan, eivät kehity henkilökohtaisesti tai emotionaalisesti.

3. Se, mitä he sanovat, ei vastaa sitä, mitä he tekevät

Monet ihmiset lupaavat ja sitoutuvat asioihin, joita he eivät täytä. Heidän tekemänsä ja sanomansa ovat täysin ristiriidassa keskenään. He ovat yksilöitä, jotka puolustavat sanallisesti tiettyjä arvoja ja hyveitä, joita he eivät kuitenkaan täytä edes perheensä kanssa.

Perheenjäsenet, joilta puuttuu emotionaalinen eheys, ovat epärehellisiä. Tämä johtuu siitä, että he eivät harjoita sitä, mitä he saarnaavat, he rikkovat lupauksensa ja tuottavat sinulle jatkuvasti pettymyksen, mutta he eivät kadu.

4. He kieltävät tunteensa ja tuntemuksensa

On todella vaikeaa rakentaa tervettä ja onnellista sidettä oman vanhemman tai sisaruksen kanssa, kun hän ei ilmaise tunteitaan. Rehellisyys on myös todisteena tunteiden paljastamisesta kunnioituksella ja älykkyydellä ilman pelkoa ja vastustusta. Se tuo happea ja rikkautta jokaiseen suhteeseen. Mutta kun emotionaalinen eheys puuttuu, tätä ei tapahdu.

Nämä ihmiset piilottavat vihansa ja surunsa ja jopa hetket, jolloin he tuntevat ylpeyttä sinusta. Ei ole yllättävää, että tämä emotionaalinen epäpätevyys vaatii veronsa sekä heiltä itseltään että niiltä, jotka elävät heidän kanssaan.

Perheenjäsenen, jolla ei ole emotionaalista eheyttä, elämänkokemuksissa voi olla mitä tahansa emotionaaliseen laiminlyöntiin perustuvasta kasvatuksesta äärimmäisen epärehelliseen ja ongelmalliseen persoonaan.

5. He välttelevät ongelmiaan eivätkä kohtaa niitä

Perheenjäsenten kanssa, joilta puuttuu emotionaalista eheyttä, et koskaan ratkaise erimielisyyksiä, et edes pienintäkään ongelmaa. He mieluummin teeskentelevät, ettei mitään ole tapahtunut, kuin käsittelevät vaikeuksia. Usein he tekevät tilanteesta vieläkin vaikeamman käsittelemällä sitä tehottomilla tavoilla. Esimerkiksi muiden syyttäminen ja heidän pakottamisensa käsittelemään asioita.

He ovat kieltäjiä. Sellaisia ihmisiä, jotka lykkäävät ongelmia, kunnes ne kasvavat niin suuriksi, että kotona ei ole juuri enää tilaa rinnakkaiselolle. Tällainen käyttäytyminen luo huonon ilmapiirin, kunnes ihmissuhde lässähtää kokonaan.

Some figure
Monia perhesiteitä hallitsee emotionaalisen eheyden puute.

Mitä voit tehdä?

Emotionaalinen eheys on taito, jonka kuka tahansa voi oppia. Meillä on kuitenkin oltava halu oppia. Jos sinulla on perheenjäsen, jolla on huonot taidot tällä alalla, pohdi, mikä sen mahtaa aiheuttaa. Saattaa olla, että hänet kasvatettiin emotionaalisesti välinpitämättömässä ympäristössä.

Hän ei tietenkään tiedä, mitä emotionaalinen eheys on, jos hän ei ole koskaan saanut sitä itse osakseen. Siksi hänen on ymmärrettävä kustannukset, jos hän ei huolehdi kaikista ravitsevan suhteen näkökohdista. Mutta hän näkee vain erot, ongelmat ja asteittaisen etäisyyden. Joten jos hän rakastaa sinua, hänen on parannettava asennettaan, käyttäytymistään ja tapaansa rakastaa sinua.

Toisaalta perheenjäsen, jolla ei ole emotionaalista eheyttä, voi kärsiä persoonallisuushäiriöstä tai olla vihamielinen ja ongelmallinen henkilö. Jos näin on, sinun tulee arvioida, missä määrin haluat sijoittaa suhteeseen. Jos hän ei tee muutoksia ja puutteita ja vahinkoja esiintyy edelleen, sinun on tehtävä päätös.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • de Silva, Padmasiri. (2018). Emotional Integrity and Resilience. 10.1007/978-3-319-97514-6_11.
  • Landa, I., & English, T. (2021). Variability in state authenticity predicts daily affect and emotion regulation. Emotion. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/emo0001017

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.