Epävakaa persoonallisuus: mikä se on ja miten sitä hoidetaan

Epävakaa persoonallisuus: mikä se on ja miten sitä hoidetaan
Francisco Pérez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Francisco Pérez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Epävakaa persoonallisuus (toiselta nimeltään rajatilapersoonallisuus) vaikuttaa siitä kärsivän henkilön tapaan ajatella, hahmottaa ja samaistua. Tämä henkilö voi olla joustamaton, mikä aiheuttaa sopeutumishäiriöitä ja käyttäytymismalleja, jotka poikkeavat sosiaalisista normeista. Epävakaan persoonallisuuden olennainen ominaisuus on ihmissuhteisiin ja minäkuvaan liittyvä yleinen epävarmuuden malli.

Henkilöillä, joilla on epävakaa persoonallisuus, on lyhyesti sanottuna yhteiskunnallinen ja henkilökohtainen toimintahäiriö ja heillä on erikoinen tapa käsitellä ongelmia ja ihmissuhteita. Se yleensä alkaa murrosiässä tai aikuisuuden alkuaikoina. Useimmat ihmiset diagnosoidaan 19 ja 34 ikävuoden välillä.

Epävakaan persoonallisuuden yleisimmät piirteet

Ole kiltti, äläkä hylkää minua

Ihmiset, joilla on epävakaa persoonallisuus yrittävät epätoivoisesti välttää todellista tai kuvitteellista hylkäämistä. Hylätyksi tai torjutuksi tulemisen käsite voi aiheuttaa perinpohjaisia muutoksia omakuvaan, tietoisuuteen ja käyttäytymiseen.

naisella kenties epävakaa persoonallisuus

Nämä yksilöt ovat hyvin herkkiä ympäristön olosuhteisiin. He kokevat valtavaa hylätyksi tulemisen pelkoa ja sopimatonta vihaa. Tämä on totta myös silloin, kun ero on todellinen, mutta vain rajoitetun ajan. Esimerkiksi, he saattavat kokea vihaa kun joku heille tärkeä saapuu muutaman minuutin myöhässä tapaamiseen tai jos tapaaminen peruuntuu kokonaan.

Ihmiset, joilla on epävakaa persoonallisuus saattavat uskoa, että tämä “hylkääminen” tarkoittaa että tuo toinen ihminen on “paha”. Hylätyksi tulemisen pelko liittyy yksinäisyyden sietämättömyyteen ja tarpeeseen olla ihmisten ympäröimänä. Heidän raivokkaat pyrkimyksensä välttää hylätyksi tulemista voi johtaa impulsiivisiin tekoihin, kuten itsetuhoiseen käyttäytymiseen.

Sinun kanssasi tai ilman sinua

Ihmiset, joilla on epävakaa persoonallisuus, seuraavat epävakaiden ja intensiivisten suhteiden kaaviota. He voivat jumaloida holhoojaa tai mahdollista rakastajaa jo ensimmäisellä tai toisella tapaamisella. Ne voivat myös vaatia, että kyseinen henkilö viettää paljon aikaa hänen kanssaan tai jakaa intiimejä yksityiskohtia suhteesta liian pian.

He kuitenkin voivat nopeasti kääntyä ihannoinnista toisen ihmisen aliarvostamiseen. He saattavat tuntea, että toinen henkilö ei välitä tarpeeksi, anna tarpeeksi tai ei ole läsnä tarpeeksi usein. Ihmiset, joilla on epävakaa persoonallisuus voivat välittää toisista ihmisistä, mutta vain olettaen, että toinen henkilö tyydyttää heidän tarpeensa pyydettäessä. Nämä henkilöt voivat helposti muuttaa mielipiteensä toisista ihmisistä äkillisesti ja toiseen äärilaitaan. He voivat ajatella, että joku on heidän paras tukijansa tai heidän kaikkein julmin rankaisijansa.

Nämä muutokset yleensä heijastavat pettymystä hoitajaa kohtaan, jonka vanhemmuuden ominaisuuksia he ovat idealisoineet tai jonka hylkääminen on odotettavissa.

syvä suru

Nyt kyllä, nyt ei

Identiteetti voi muuttua jyrkästi ja pysyvästi, mikä on tunnusomaista epävakaalle omakuvalle tai itsetunnolle. Ihmiset, joilla on epävakaa persoonallisuus, muuttavat omakuvaansa, tavoitteitansa, arvojansa ja ammatillisia pyrkimyksiään yhtäkkiä ja dramaattisesti.

He voivat myös kokea äkillisiä muutoksia heidän seksuaalisessa identiteetissään, arvoissaan ja ystävissään. Nämä henkilöt voivat muuttua äkillisesti ja omaksua apua tarvitsevan henkilön roolin, tai kostonhimoisen henkilön roolin, joka hakee hyvitystä huonosta kohtelusta.

Yleensä ihmisillä, joilla on epävakaa persoonallisuus, on negatiivinen tai vahingollinen minäkuva. Joskus heistä tuntuu, että he eivät ole edes olemassa. Näin tapahtuu kun he tuntevat merkityksellisen suhteen, huolenpidon ja tuen puutetta.

Lisäksi ihmiset, joilla on epävakaa persoonallisuus, usein suoriutuvat huonommin epäjärjestelmällisistä tilanteista töissä tai koulussa.

Impulsiivisuus ja itsemurhan riski

Näillä ihmisillä esiintyy impulsiivisuutta ainakin kahdella alalla, jotka ovat mahdollisesti haitallisia heille itselleen. He voivat valehdella patologisesti, tuhlata rahaa vastuuttomasti, ahmia, käyttää huumeita, harrastaa suojaamatonta seksiä tai ajaa varomattomasti. Lisäksi he saattavat uhkailla itsemurhalla tai heillä esiintyy itsetuhoista käyttäytymistä.

Loppuun vietyjä itsemurhia tapahtuu 10 %:lla näistä henkilöistä. Itsensä vahingoittaminen (viiltely, palovammat) sekä uhkailu tai itsemurhayritykset ovat myös yleisiä. Taipumus itsemurhaan on yleensä heidän tapansa pyytää apua.

Monissa tapauksissa itsetuhoisuus on reaktio koettuun eron uhkaan tai hylkäämiseen. Näiden kokemusten aikana voi esiintyä itsensä silpomista. Se tarkoittaa heille usein helpotusta, koska se vahvistaa kyvyn tuntea tai vähentää syyllisyyden, huonouden tai halveksittavuuden tunnetta.

Voimakkaat tunteet

Ihmiset, joilla on epävakaa persoonallisuus, usein osoittavat epävakautta suhteissa, koska he ovat erittäin reaktiivisia. He esimerkiksi kärsivät ärtyneisyyden tai ahdistuneisuuden jaksoista, jotka kestävät yleensä muutamia tunteja ja vain harvoin muutamaa päivää kauemmin. Nämä jaksot voivat heijastaa yksilön äärimmäistä reaktiivisuutta ihmisten välisiin stressitekijöihin.

epätoivoinen mies

Krooninen tyhjyyden ja vihan tunne

Ihmiset, jotka kärsivät epävakaasta persoonallisuudesta valittavat usein kroonisesta tyhjyyden tunteesta ja he kyllästyvät helposti, etsien jatkuvasti jotain tekemistä. Lisäksi he voivat ilmaista sopimatonta vihaa ja voimakkaita tapoja, ja heillä on suuria vaikeuksia kontrolloida sitä.

Ne yleensä esiintyvät hyvin sarkastisella tavalla, kestävän kaunan ja sanallisten räjähdyksien saattelemana. Heidän vihansa on usein provosoitu kun he kokevat että hoitaja tai rakastaja on piittaamaton, etäinen, välinpitämätön tai aikoo hylätä heidät.

“Hulluuden” rajamailla

Äärimmäisen stressin aikana ihmisillä, joilla on epävakaa persoonallisuus, voi esiintyä ohimeneviä vainoharhaisia luuloja tai dissosiatiivisia oireita (esim. depersonalisaatio). Nämä jaksot esiintyvät useammin vastauksena todelliseen tai kuviteltuun hylkäämiseen.

Oireet ovat yleensä ohimeneviä ja kestää minuutteja tai tunteja. Merkittävän henkilön hoivan palaaminen voi lievittää oireita.

Mikä on syynä epävakaaseen persoonallisuuteen?

Kuten muihinkaan mielenhäiriöihin, ei tämänkään tyyppiseen persoonallisuuteen ole selvää syytä. Olemme kuitenkin havainneet erilaisia riskitekijöitä, jotka voivat altistaa henkilön tälle mielenhäiriölle. Nämä tekijät voivat olla biologisia, psykososiaalisia tai geneettisiä.

Me tiedämme, että genetiikan voiman suhteen epävakaa persoonallisuus on noin viisi kertaa yleisempi ensimmäisen asteen biologisilla sukulaisilla. Heillä on myös suurempi perheriski päihteiden käyttöön, epäsosiaaliseen persoonallisuuteen ja kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön tai masennukseen.

Miten epävakaata persoonallisuutta voidaan hoitaa?

Hoito on edelleen vaikea aihe ammattilaisille, koska häiriö ja sen ilmenemistapa on monimutkainen. Ihmisten epävakaus, joilla on tämä häiriö, vaikeuttaa hoitoon sitoutumista ja hoito jätetään usein kesken.

Tänä päivänä terapeuttinen lähestymistapa seuraa seuraavia ohjeita:

  • Psyykenlääkkeillä hoito
  • Psykoterapia
  • Kriisinhallinta sairaalassa
  • Tukiverkoston lähestyminen: perhe ja ammattilaiset
kaksi naista ja oksa

Psyykelääkkeet

Lääkehoito tulisi nähdä täydentävänä osana epävakaan persoonallisuuden hoidossa. Sitä ei pitäisi missään tapauksessa käyttää henkilön ja heidän sosiaalisen tukiryhmän vuorovaikutuksen korvikkeena.

Lääkärit määräävät lääkkeitä potilaan nykyisten oireiden mukaan. Yleensä niiden tarkoituksena on lievittää oireita, jotka esiintyvät emotionaalisena ja affektiivisena epävakautena, impulsiivisuutena ja käyttäytymisen hallinnan puutteena ja kognitiivisina vaikeuksina.

Psykoterapia

Psykoterapeuttisissa interventioissa yhdistyy eri tavat: yksilö ja ryhmä. Nykyisin olemassa olevat yksiköt sisältävät hyvin jäsenneltyjä, monialaisia ja osallistavia ohjelmia.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia, sosiaalisten taitojen koulutus ja psykokoulutus ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Yhden tyyppinen hoito, joka on tuonut hyviä tuloksia on Marsha Linehanin kehittämä dialektinen käyttäytymisterapia.

Terapian tavoitteet ovat seuraavat:

  • Mukautumisen taitojen ja toiminnallisten kykyjen (itsehoito, työpaikan haku, ystävyyssuhteiden luominen jne.) lisääminen
  • Impulsiivisuuden vähentäminen
  • Läsnäolon tietoisuus, tässä ja nyt, lisääminen
  • Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisääminen

Kriisinhallinta sairaalassa

Tätä käytetään, jos ilmenee itsetuhoisuutta, psykoottisuutta, masentuneisuutta ja psykososiaalista heikkenemistä. Nämä sairaalahoidot ovat yleensä lyhytaikaisia, joiden tavoitteena on kontrolloida akuutteja oireita tai kriisitilanteita (tasapainottaa henkilöä niin paljon kuin mahdollista). Kun kriisiepisodi on hallinnassa, henkilö palaa kotiin lääkärin valvonnassa ja jatkaa lääkehoitoa.

Kuten olemme nähneet, epävakaa persoonallisuus on monimutkainen sairaus, harvoin täysin ymmärretty ja se on vaikeahoitoinen. Kuitenkin näiden potilaiden ja heidän ympäristössään elävien ihmisten kärsimyksen vuoksi on tärkeää syventää tutkimustyötä ja toteuttaa tehokkaita hoitoja.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.