7 strategiaa, jotka opettavat lapsille impulssien kontrolloimista

7 strategiaa, jotka opettavat lapsille impulssien kontrolloimista

Viimeisin päivitys: 07 toukokuuta, 2017

Monet lasten käyttäytymishäiriöistä johtuvat impulssien kontrollin puutteesta. Mutta impulssien kontrollin opettelu ei ole helppo tehtävä. Tämä johtuu siitä, että pikkuisten etuotsalohkon kuori ei ole vielä täysin kehittynyt. Tämä osa aivoista on vastuussa tästä nimenomaisesta tehtävästä.

Eikä tämä ole aina niin helppoa aikuisillekaan, joten kuinka sitten lapsille? Impulssien kontrolloiminen vaatii monipuolisia taitoja joita kannattaa alkaa opettaa heti kun mahdollista. On kyse kontrollista, taidosta jota he voivat alkaa oppimaan aina heidän ensimmäisistä sosiaalisista kanssakäymisistään lähtien.

Aggressiivinen ja kaikkivoipa mainostaminen joka pyrkii kasvattamaan kulutusta tekee impulssien säätelyn opettamisesta lapsille vieläkin vaikeampaa. Loppujen lopuksi, me olemme tottuneet antamaan välittömän palkinnon, ja me aikuisina haluamme myös vastaanottaa tämän. Itse asiassa, kaikki stimulaatio ympärillämme hoputtaa meitä tekemään hätäisiä ja ajattelemattomia päätöksiä, vain koska haluamme jotakin, joka antaa meille välitöntä nautintoa. Mutta myös nautinto on katoavaista.

Impulssien kontrollointi ja menestys koulussa

Vaikka menestys koulussa ei olekaan suoraan suhteessa tulevaan menestykseen, todellisuudessa se voi antaa monia mahdollisuuksia aikuisena. Se voi myöskin tehdä lapsen suhteen vanhempiinsa positiivisemmaksi. Yleisesti ottaen, se voi edistää perhe-elämää.

lapsi huutaa toisille

Tässä mielessä impulssien kontrolloiminen voi auttaa lasta pääsemään yli tärkeistä vaatimuksista jotka tuottavat stressiä (kotitehtävät, kokeet, jne), oppimaan odottamaan omaa vuoroa, oppimaan kuuntelemista ja oppimaan ajattelemaan ennen toimintaa.

Tietämällä kuinka kontrolloida impulsseja auttaa lasta myös ihmissuhteissa ikätovereihin, opettajiin ja muihin aikuisiin joiden kanssa he saattavat olla tekemisissä.

Tämän lisäksi, impulssien kontrollointi auttaa lasta organisoimaan aikansa, erityisesti opiskelua varten. Itse asiassa, neurotieteilijöiden Sandra Aamodtin ja Sam Wangin mukaan itsekontrolli on kaksi kertaa tärkeämpää kuin älykkyys, mitä tulee akateemiseen suoritukseen.

On huomionarvoista että lapset jotka kykenevät kontrolloimaan impulssejaan, ovat taipuvaisia ajattelemaan vastauksiaan ennen kuin he kirjoittavat ne ylös ja heillä on parempi kyky ajatella kriittisesti kun he ratkaisevat ongelmia. He kykenevät sietämään myös enemmän turhautumista ongelmanratkaisun suhteen.

Strategioita auttamaan lapsia impulssien kontrolloimisessa

Onneksi impulssien kontrollointia voidaan opettaa ja sitä voi oppia. Se ei itse asiassa ole sisäsyntyinen kyky. On mahdollista auttaa lapsia kontrolloimaan heidän impulssejaan kun he ovat pieniä, ilman että heitä tarvitsee tukahduttaa. Voit tehdä tämän tietoisella ja terveellä tavalla. Katsotaan joitakin strategioita tämän saavuttamiseksi.

Tunteiden tunnistamisen opettelu

Vain silloin kun lapset kykenevät erottamaan tunteet käytöksestä, he voivat oppia kontrolloimaan impulssejaan. Lapsen tulee esimerkiksi ymmärtää että on normaalia tuntea itsensä vihaiseksi, mutta ei ole ok lyödä toisia tai rikkoa tavaroita. Tällainen lapsi voi nähdä vaihtoehtoja tunteidensa kohtaamiseen ilman reagoimista väkivaltaisesti.

Kuuntelutaidon kehittäminen

Joskus lapset käyttäytyvät impulsiivisesti sillä he eivät ole kuunnelleet tarkkaavaisesti. Niin ollen he toimivat ennen kuin he ovat kuunnelleet kaikkea, mihin heidän piti kiinnittää huomiota. On ehdottoman tärkeää opettaa lapsia kuuntelemaan ohjeita ja pyytää heitä toistamaan se, mitä heille on sanottu. Meidän tulisi varmistaa ettei jäljelle ole jäänyt mitään, mitä he eivät ymmärrä.

lapsi kuuntelee

Vihan hallitsemisen ja kontrolloimisen opettelu

Matala toleranssi turhautumiseen provosoi käyttäytymishäiriöitä. Siksi sinun pitää opettaa lapsille hallitsemaan ja kontrolloimaan vihaansa. Tällä tavoin he kykenevät rauhoittumaan kun he ovat vihaisia. Tauon ottaminen ja pysähtyminen ennen toimintaa vihaisena ovat hyviä strategioita opettamaan lapselle rauhoittumista.

Ole mallina sopivasta käytöksestä

Lapsesi oppii paljon enemmän impulssien kontrolloimisesta siitä mitä hän näkee, kuin siitä mitä hänelle sanotaan. Sen lisäksi että tarjoat sopivan käyttäytymismallin, selitä mitä teet silloin kun sinulla on ongelma kontrolloidaksesi impulssejasi. On vielä parempi, jos selität tämän esimerkillä jonka lapsi on jo kokenut. Tai vieläkin parempi, jos hän on tässä tilanteessa juuri nyt.

Muita strategioita

Viimeisenä, tässä on muutamia muita strategioita jotka voivat auttaa lapsia kontrolloimaan impulssejaan:

  • Lasten pitää oppia ratkaisemaan ongelmansa itse. Lasten tulisi pystyä tunnistamaan ongelma jonka he kohtaavat. Heidän tulisi pystyä arvioimaan vaihtoehtonsa ja tekemään päätöksiä loogisella tavalla ja ajatuksella. Lapsi joka kykenee analysoimaan ongelman ja ajattelemaan vaihtoehtojaan ei reagoi impulsiivisesti.
kysymykset lapsen päässä
  • Muodosta selkeät säännöt näyttääksesi mitä heiltä odotetaan. Lapsi joka tietää mitä hänen pitää tehdä, kykenee todennäköisesti kontrolloimaan impulssejaan paremmin. Erityisesti silloin kun hänen pitää tehdä päätös. Tai varsinkin silloin kun hän selkeästi tietää että sääntöjen rikkomisesta on seurauksia.
  • Kannusta fyysistä aktiivisuutta. Kun lapset ovat fyysisesti aktiivisia, he kykenevät hallitsemaan impulssejaan helpommin. Kohtuullinen fyysinen aktiivisuus, varsinkin ulkona jos mahdollista, on erityisen hyödyllistä. Kilpaurheilu ja pelit ovat loistava tapa opettaa impulssien kontrolloimista. Kilpailu voi olla terveellistä, kunhan se tapahtuu kontrolloidussa ympäristössä ja sitä valvotaan. Sitä tulisi valvoa sellaisten ammattilaisten toimesta, jotka toimivat väkivallan välttämisen puolesta. He rohkaisevat ongelmanratkaisua ja hyviä suhteita osallistujien kesken.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.