Logo image
Logo image

Epäkypsät ihmiset: 8 yleistä piirrettä

3 minuuttia
Epäkypsiin ihmisiin samaistuminen on vaikeaa. Tässä artikkelissa esittelemme heidän kahdeksan tyypillisintä piirrettään, jotta ymmärtäisit heitä paremmin.
Epäkypsät ihmiset: 8 yleistä piirrettä
Viimeisin päivitys: 24 joulukuuta, 2019

Epäkypsille ihmisille on ominaista se, että he kantavat mukanaan tiettyjä lapsuusajan toiveita ja fantasioita. Tästä syystä tunteiden säätelyn puutteet ja itsekeskeisyys ovat kaksi heidän kaikkein tyypillisintä piirrettään. Myös impulsiivisuus ja empatian puute ovat heille ominaista. Epäkypsät ihmiset tavallisesti tekevät asioita hetken mielijohteesta ja välttävät mahdollisesti epämiellyttäviä tai tylsiä tilanteita. Heillä on taipumusta myös tuputtaa ajatuksiaan muille ja vaatia muita ajattelemaan kuin he itse.

On kuitenkin tärkeää huomauttaa, että vaikka he näyttävät olevan henkisesti epäkypsiä useimmissa tilanteissa, he eivät ole tällaisia ihan joka hetki. Jotkut piirteet erottuvat muita selkeämmin tilanteesta riippuen.

Alta löydät epäkypsien ihmisten kahdeksan yleistä piirrettä.

1. Empatian puute

Epäkypsillä ihmisillä on yleensä vaikeuksia asettua toisten ihmisten asemaan itse asiassa se ei saata edes juolahtaa heidän mieleensä. He ovat niin tottuneita ajattelemaan vain itseään, että heidän tarvitsisi pohtia asioita oikein kunnolla ollakseen vähemmän itsekkäitä ja kyetäkseen tuntemaan empatiaa muita kohtaan.

Empatian puutteesta johtuen he uskovat, että on vain yksi tapa nähdä maailma  heidän oma tapansa. Tämän vuoksi he torjuvat kaikki omista mielipiteistään poikkeavat mielipiteet ja ajatukset.

2. Itsetarkkailun puute

On melko harvinaista, että epäkypsät ihmiset käyttäisivät aikaa itsetarkkailuun. He saattavat elää koko elämänsä katsomatta koskaan kunnolla itseään ja oppimatta virheistään. Tästä syystä he eivät useinkaan ole tietoisia syvimmistä tarpeistaan, tavoitteistaan ja unelmistaan.

Some figure

3. Epäkypsät ihmiset ovat impulsiivisia

Impulsiivisuus on yksi epäkypsien ihmisten pääpiirteistä. Useimmiten epäkypsille ihmisille ei tule mieleen kontrolloida käytöstään ja tunteitaan, eivätkä he koskaan mieti tekojensa pitkän tai lyhyen tähtäimen seurauksia. Lienee sanomattakin selvää, että heiltä puuttuu tunneälyä.

Usein tämä piirre johtaa ongelmiin muiden ihmisten kanssa, sekä henkilökohtaisessa elämässä että työpaikalla. Se voi lisäksi johtaa toisenlaisiin ongelmiin, kuten kyvyttömyyteen hallita raha-asioita. Toisin sanoen epäkypsät ihmiset saattavat lähteä shoppailemaan sillonkin, kun heidän taloudellinen tilanteensa ei sitä salli. Koska he eivät tunne itseään eivätkä osaa tutkailla itseään, he eivät tiedosta kuinka ongelmallista tällainen käytös voi olla. Tästä syystä epäkypsät ihmiset elävät yleensä veloissa.

4. Taipumus syyttää muita

Yksi epäkypsien ihmisten tyypillisimmistä piirteistä on taipumus syyttää muita ihmisiä heille tapahtuvista asioista. Tämä johtuu siitä uskomuksesta, että he itse tekevät aina kaiken oikein eivätkä voi tehdä virheitä.

Epäkypsät ihmiset eivät ota vastuuta mistään mitä he tekevät, ajattelevat tai tuntevat. Sen sijaan he omaksuvat uhrimentaliteetin aina kun se on heille sopivaa.

5. Epäkypsät ihmiset ovat itsekeskeisiä

Epäkypsät ihmiset ajattelevat yleensä vain itseään. Tästä syystä he usein uskovat, että joka ikinen ihminen on kiinnostunut tutustumaan heihin tai haluaisi olla heidän kaltaisensa.

He pitävät itseään erityisinä olentoina. He ovat ylimielisiä ja tuntevat olevansa virheettömiä. Mutta vaikka he vaikuttavat itsevarmoilta ihmisiltä, joilla on hyvä itsetunto, syvällä sisimmässään he ovat erittäin epävarmoja yksilöitä. Tästä syystä he tarvitsevat jatkuvasti muiden ihmisten ihailua.

6. Rituaalit ja oikut

Epäkypsät ihmiset rakastavat nautintoa, kuten kuka tahansa meistä. Mutta he etsivät mielihyvää niin paljon, että se muuttuu jo epäterveeksi. Näin he päätyvät tekemään huonoja päätöksiä vain nautinnon saamisen vuoksi.

Mielenkiintoista kyllä, heidän oikkunsa ilmenevät usein rituaalisella ja priorisoidulla tavalla, päinvastoin kuin heidän impulsiivinen toimintansa. Näin ollen epäkypsät ihmiset saattavat esimerkiksi myöhästyä tapaamisesta, koska he jäävät mieluummin katsomaan mielenkiintoista TV-ohjelmaa tai koska heitä kiinnostaa enemmän käyttää aikaa hyvännäköisen asun valitsemiseen, kuin olla ajoissa paikalla.

Some figure

7. Imago on heille tärkeä

Kuten aiemmin mainittiin, epäkypsillä ihmisillä on heikko itsetunto, mistä syystä he tarvitsevat jatkuvasti muiden huomiota ja vakuuttelua. Tämän takia he ovat aivan liian huolissaan sellaisista tilanteista, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti heidän imagoonsa. Tästä syystä he käyvät tietyissä paikoissa tai ottavat hoitaakseen isoja projekteja, jotta heidän suosionsa kasvaisi.

Tällaiset ihmiset eivät ainoastaan halua vaan myös tarvitsevat poikkeuksetta muiden hyväksyntää. He nauttivat suuresti siitä, että muut ihmiset ihailevat heitä.

8. Epäkypsät ihmiset inhoavat tylsyyttä

Koska epäkypsät ihmiset hakevat nautintoa ja mielihyvää, he pyrkivät välttämään tilanteita joissa tuota tunnetta ei tule, kuten tylsyyttä tai epämukavuutta.

On tärkeää huomauttaa, että epäkypsät ihmiset saattavat nähdä kovasti vaivaa tylsyyden tappamiseksi ja tekevät pähkähulluja asioita vain huvin vuoksi. Muista, että he eivät juuri mieti tekojensa seurauksia, joten heidän impulsiivisuutensa näkyy voimakkaasti heidän halussaan etsiä jännitystä.

 


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Bakhshani, N. M. (2014). Impulsivity: a predisposition toward risky behaviors. International journal of high risk behaviors & addiction3(2).
  • Hardee, J. T. (2003). An overview of empathy. The Permanente Journal7(4), 51.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.