Anterogradinen muistinmenetys: kyvyttömyys oppia uutta tietoa

Anterogradinen muistinmenetys: kyvyttömyys oppia uutta tietoa
Francisco Pérez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Francisco Pérez.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Puhelinnumeron muistaminen ulkoa, jonkun tuntemasi ihmisen tunnistaminen kadulla ja hänen nimensä muistaminen, viime kesän lomamatkakohteen muistaminen… Kaikki nämä toiminnot ovat osa tavallista, mutta hyvin tärkeää psykologista prosessia: muistia.

Mutta kun et pysty muistamaan menneisyyden tapahtumia tai oppimaan uutta tietoa, muistisi saattaa olla vahingoittunut. Sinulla saattaa jopa olla anterogradinen muistinmenetys.

Nykyään muistin roolia arvostetaan sen takia, että se säästää paljon aikaa toimiessaan kunnolla. “Hyvän muistin” omaavat ihmiset voivat ratkaista ongelmia nopeammin, jos he ovat jo ratkaisseet niitä aikaisemmin. Hehän ovat jo harjoitelleet prosessia, jota ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan.

Samoin voidaan sanoa taidoista kuten uimisesta, nopeasti kirjoittamisesta ja pyörällä ajamisesta. Kun opit tekemään ne, et tule koskaan unohtamaan niitä, vaikka et olisikaan tehnyt niitä pitkään aikaan. Taidot voivat ruostua hieman, jos niitä ei harjoitella, mutta pääset pian takaisin samalle tasolle kuin millä olit aikaisemmin.

Tästä näkökulmasta katsottuna ihmismuisti vaikuttaa olevan vastuussa monista toiminnoista. Se ei kuitenkaan aina toimi haluamallamme tasolla. Tietyt muistivirheet eivät vaikuta kovin vakavilta, kuten se kun unohdat mihin laitoit avaimesi. Toisinaan se voi kuitenkin olla huolestuttavampaa, kun et esimerkiksi muista kenelle juuri puhuit.

hiukset ovat vettä

Mitä muistilla voidaan tehdä?

Muisti saa meidät oppimaan, järjestelemään ja vahvistamaan tietoa sekä menneitä tapahtumia. Se liittyy läheisesti huomiokykyyn, toiseen tavalliseen psykologiseen prosessiin. Prosessiin kuuluu kolme vaihetta: koodaus, varastointi ja palauttaminen. Muistinmenetys häiritsee muistia.

Voimme ajatella muistia kolmiosaisena psykologisena prosessina, jossa koodaamme tietoa, varastoimme sen aivoihin ja palautamme sen takaisin tarvittaessa. Tärkeintä on, että oppimamme tieto voidaan palauttaa takaisin silloin kun se ei ole aivan meidän edessämme. Toisinaan muistamme asiat nopeasti ja tarkkaan ja toisinaan se on vaikeampaa.

Muistia käsittelevät tutkimukset kognitiivisen psykologian ja kognitiivisen neurotieteen alalla osoittavat, että aivoilla on monia muistijärjestelmiä. Jokaisella niistä puolestaan on omat ominaisuutensa, toimintansa ja prosessinsa.

Muisti voidaan määritellä kolmiosaisena psykologisena prosessina, jossa koodaamme tietoa, varastoimme sen aivoihin ja palautamme sen takaisin tarvittaessa.

Kyvyttömyys muistaa tai oppia uusia asioita

Muistinmenetys diagnosoidaan silloin, kun ihmisellä esiintyy vakavia muistiongelmia. Niihin saattaa kuulua kyvyttömyys varastoida uutta tietoa tai muistaa aikaisemmin tallennettua tietoa.

Orgaaninen muistinmenetys aiheutuu sairauden, vamman tai jopa aineiden väärinkäytön aiheuttamasta fyysisestä aivovammasta. Dissosiatiivinen muistinmenetys taas johtuu psykologisista tekijöistä kuten tukahduttamisesta ja muista puolustuskeinoista.

Myös spontaanin muistinmenetyksen tapauksia on esiintynyt, kuten ohimenevää yleistä muistinmenetystä. Se tarkoittaa yhtäkkistä muistinmenetystä ilman mitään selvää syytä. Näin tapahtuu useimmin iäkkäille miehille ja sen on taipumus kestää alle 20 tuntia.

Muistinmenetys voidaan myös luokitella muistojen tyypin mukaan, joita ihminen ei pysty palauttamaan takaisin tai muodostamaan. Anterogradinen muistinmenetys on kyvyttömyyttä muodostaa uusia muistoja. Retrogradinen muistinmenetys on kyvyttömyyttä palauttaa menneitä muistoja takaisin, minkä ihminen pystyi aikaisemmin tekemään.

Anterogradisesta muistinmenetyksestä kärsivät ihmiset voivat muistaa nuoruudessaan tapahtuneita asioita. Mutta he eivät voi oppia tai muistaa asioita, jotka tapahtuivat muistinmenetyksen aiheuttavan vamman puhkeamishetkellä.

Korsakoffin oireyhtymä

Korsakoffin oireyhtymä on kaikista orgaanisista muistinmenetyksistä yleisin. Sitä aiheuttaa aivojen tiamiinivaje, joka johtuu yleensä kroonisesta alkoholismista. Se nimettiin sen keksineen miehen, Sergei Korsakoffin mukaan.

Korsakoffin oireyhtymää luonnehditaan akuutilla henkisen sekavuuden tilalla ja avaruudellisella sekavuudella. Kun se on kroonista, on tämä sekava mielentila pitkittynyt.

Usein Korsakoffin oireyhtymän puhkeamista seuraa akuutti Wernicken tauti tai Wernicken enkefalopatia. Kun molemmat ilmaantuvat samaan aikaan, kutsutaan sitä Wernicke-Korsakoffin oireyhtymäksi.

Wernicke-Korsakoffin oireyhtymän pääoireisiin kuuluvat:

  • Ataksia (koordinaation puute)
  • Oftalmoplegia (silmän lihasten halvaantuminen)
  • Polyneuropatia (kipu ja heikkous kehon molemmilla puolilla samoilla alueilla)

Wernicke-Korsakoffin oireyhtymää sairastavat ihmiset kärsivät myös:

  • Sekavuudesta aikaan, paikkaan ja ihmisiin liittyen
  • Kyvyttömyydestä tunnistaa perheenjäseniä
  • Apatiasta
  • Huomiokyvyn puutteesta
  • Kyvyttömyydestä ylläpitää johdonmukaista keskustelua
pään muotoinen puu

Retrogradinen muistinmenetys: menneisyyden unohtaminen

Vakava aivovamma, johtui se sitten kaatumisesta, onnettomuudesta tai sähköiskusta, voi johtaa retrogradiseen muistinmenetykseen. Retrogradinen muistinmenetys määritellään sen kyvyttömyydellä muistaa menneisyyden tapahtumia. Monissa tapauksissa muistinmenetys poistuu ja ihminen pystyy palauttamaan muistinsa takaisin asteittain. Parhaassa tapauksessa se tulee takaisin kokonaan.

Retrogradinen muistinmenetys yleensä “poistaa” muistot vain muutamia minuutteja ennen loukkaantumista. Jos isku on todella kova, se voi vaikuttaa jopa kuukausia tai vuosia vanhoihin muistoihin.

Anterogradinen muistinmenetys: eläminen vailla tulevaisuutta

Jotkin vammat tuottavat yleisen, kestävän muistinmenetyksen ilman minkään muun älykkyyttä vaativan kyvyn heikkenemistä. Tällaisissa tapauksissa ihmisellä ei ole ongelmia kielen, havainnointikyvyn tai huomiokyvyn kanssa. Lisäksi hän säilyttää hänellä ennen loukkaantumista olleet taidot.

Anterogradista muistinmenetystä sairastavien ihmisten on uskomattoman vaikeaa säilyttää uutta tietoa, mutta he pystyvät ylläpitämään keskustelua. Heidän operatiivinen muistinsa toimii normaaliin tapaan, mutta muutaman minuutin päästä he eivät pysty muistamaan mitä juuri tapahtui.

Anterogradista muistinmenetystä sairastavat ihmiset eivät siis pysty oppimaan uusia asioita (tai se on heille äärettömän vaikeaa). Toisinaan he eivät pysty edes muistamaan mennyttä tietoa. Aivan kuin he eläisivät ikuisesti nykyhetkessä. Menneisyyttä on tuskin olemassakaan, eivätkä he pysty tekemään suunnitelmia tulevaisuuden suhteen, koska he unohtavat ne.

He voivat kuitenkin oppia uusia taitoja, vaikkakin paljon hitaammin kuin terveet ihmiset.

Osallistuvat aivojen alueet

Yksi nykyajan neurotieteen päähaasteista on selvittää mitkä aivojen alueet ovat tekemisissä anterogradisen muistinmenetyksen kanssa. Yleisesti ottaen uskotaan sitä aiheuttavan aivovamman esiintyvän hippokampuksessa ja mediaalisella temporaalialueella.

Nämä aivojen alueet toimivat kulkuväylänä, johon tapahtumat ja tosiasiat varastoidaan väliaikaisesti, kunnes ne voidaan varastoida pysyvästi otsalohkoon. Kuvittele hippokampuksen olevan kuin tallennustila lyhytkestoiselle muistille.

Jos se ei pysty varastoimaan tietoa oikealla tavalla, on tiedon mahdotonta saavuttaa otsalohko. Se tarkoittaa sitä, että aivot eivät pysty muodostamaan pitkäkestoisia muistoja. Osittaisissa muistinmenetystapauksissa muistoja saattaa muodostua, mutta vain hyvin vähäisten yksityiskohtien kanssa.

Vaikka hippokampus vaikuttaakin olevan tärkein anterogradiseen muistinmenetykseen osallistuva alue, ovat viimeaikaiset tutkimukset ehdottaneet, että myös muilla aivojen rakenteilla on merkitystä. Erityisesti etuaivojen basaalialueeseen kohdistuva vahinko näyttää myös häiritsevän muistin muodostumisprosessia.

Tämä alue on vastuussa asetylkoliinin tuotosta, muistin toiminnon kannalta erittäin tärkeästä aineesta, joka käynnistää ja muokkaa siihen osallistuvia prosesseja. Yleisin aivovammatyyppi etuaivojen basaalialueella on aneurysma, joka yhdistetään yleensä anterogradiseen muistinmenetykseen.

Muistinmenetyksen ja Korsakoffin oireyhtymän välinen suhde on viitannut kolmanteen alueeseen, joka saattaa vaikuttaa anterogradisen muistinmenetyksen kehitykseen. Väliaivojen alue kärsii Korsakoffin oireyhtymän aiheuttamasta vahingosta. Viimeaikoina tutkijat ovat alkaneet tutkia väliaivojen yhteyttä muistinmenetykseen.

aivot ja hippokampus

Anterogradisen muistinmenetyksen merkit

Anterogradisen muistinmenetyksen selvin merkki on perinteisen muistin ja tunnistamiskokeiden huono suoriutumiskyky. Muutaman minuutin päästä siitä, kun joku esittelee 15-20 sanan listan, anterogradisesta muistinmenetyksestä kärsivät ihmiset pystyvät muistamaan vain muutaman sanan.

Lisäksi useimmat unohtavat sanat listan alusta ja keskiosasta, mutta pystyvät muistamaan listan lopussa olevat sanat melkein normaalilla tavalla. Samoin käy myös keskustelujen, elokuvien ja televisio-ohjelmien kanssa. Päivittäisistä aktiviteeteista tulee vaikeita: ihminen unohtaa mihin jätti asioita, mitä hän on tehnyt ja kenet hän on nähnyt.

Se voi siis aiheuttaa ongelmia, jos tällainen ihminen asuu muiden ihmisten kanssa, sillä hänen on vaikea pitää keskustelua yllä tai muistaa mistä hän puhui aikaisemmin jonkun toisen kanssa. Hän antaa sellaisen vaikutelman, että hän ei ole täysin läsnä.

Päivittäisistä ongelmista tulee ongelmallisia: ihminen unohtaa mihin jätti asioita, mitä hän on tehnyt ja kenet hän on nähnyt.

Hän puhuu ihmisistä ja menneisyyden tapahtumista siten kuin ne tapahtuisivat parhaillaan. Hän ei pysty tekemään tulevaisuuden suunnitelmia, sillä hän ei edes tiedä mitä hän aikoo tehdä seuraavana päivänä. Ehkä siitä syystä häneltä puuttuu lämpöä ja intiimiyttä, jota ihmiset normaalisti osoittavat puhuessaan menneisyyden muistoistaan ja tulevaisuuden toiveistaan.

Samaan aikaan hänen muistiongelmansa voivat tietysti aiheuttaa valtavia ongelmia hänen päivittäisessä elämässään. Hän saattaa tarvita kotona jatkuvaa huolenpitoa tai valvontaa. Hän kun ei pysty muistamaan asioita, kuten lääkkeiden ottamista tai monivaiheisten asioiden tekemistä onnistuneesti.

Hän voi kuitenkin oppia tekemään muita asioita, kuten kävelemään lyhyitä välimatkoja esimerkiksi kotoa lähellä olevaan kauppaan. Vaikuttaa siltä kuin hän pystyisi säilyttämään paljon tietoa, aivan kuten retrogradistakin muistinmenetystä sairastavat ihmiset.

vanhat miehen aivot raksuttavat

Voivatko he oppia uusia asioita?

Gabrieli, Cohen ja Corkin (1983) yrittivät vastata tähän kysymykseen potilaansa suhteen. He pyysivät häntä määrittämään sanat ja lauseet, joita ihmiset olivat vasta alkaneet käyttää silloin kun hänellä oli jo muistinmenetys. Hän ei onnistunut siinä kovinkaan hyvin, vaikka hän tiesikin mitä rock and roll oli. He yrittivät myös opettaa hänelle tuntemattomia sanoja. Pitkästä harjoittelusta huolimatta ainoa asia, jonka hän pystyi tekemään oli yhdistää sanat niiden määritelmään.

On myös ollut muita tapauksia. 10-vuotias poika, joka sairasti vakavaa anterogradista muistinmenetystä anoksian (hapenpuutteen) vuoksi, ei pystynyt kehittymään lukemisessa tapauksen jälkeen. Hän selviytyi myös melko huonosti eri semanttisissa muistitesteissä. Hän pystyi kuitenkin oppimaan pelaamaan tietokonepelejä aivan yhtä helposti kuin hänen ikätoverinsakin (Wood, Ebert ja Kinsbourne, 1982).

Kuinka voimme selittää tiettyjen toimintojen säilymisen?

Jotkin teoriat ehdottavat monipuolisten muistijärjestelmien osallisuutta. Vaikka normaaleista toiminnoista vastuussa oleva järjestelmä saattaakin tietyissä testeissä jäädä vahingoittumattomaksi muistinmenetyksen kanssa, kärsivät muut vahingosta. Siitä syystä suorituskyky vaihtelee eri testeissä, kun vertaamme tavalliseen väestöön.

Hajanaisen muistin ja semanttisen muistin välinen ero (Tulving, 1972) on saanut jotkut kirjailijat ehdottamaan, että semanttinen muisti toimii normaalilla tavalla muistinmenetyksessä, mikä voisi selittää sen miksi tietyt kielelliset toiminnot pysyvät vahingoittumattomina. Hajanaisen muistin vahingoittuminen selittäisi muistamisen ja tunnistamistoimintojen häiriytymisen. 

Muistinmenetystä sairastavilla ihmisillä vaikuttaa olevan moitteettomat kielelliset toiminnot ja he suoriutuvat hyvin testeissä, joihin liittyy mennyttä tietoa. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset hankkivat kaikki näiden testien onnistuneeseen suorittamiseen tarvittavat käsitteet ja säännöt hyvin varhaisessa elämänvaiheessa.

Yhteenveto

Jos laitamme syrjään teoriat siitä kuinka ihmiselle kehittyy muistinmenetys, on tärkein muistettava asia se, että anterogradinen muistinmenetys on selektiivisen muistin puutetta, joka on seurausta aivovammasta. Näillä ihmisillä oleva isoin ongelma on äärimmäinen vaikeus varastoida uutta tietoa. He eivät pysty muistamaan uusia asioita ja heillä on oppimisvaikeuksia.

Anterogradinen muistinmenetys ei kuitenkaan vaikuta menneen tiedon muistiin. Kaikki ennen vahingoittumista varastoitu tieto on kunnossa ja ihminen pystyy muistamaan sen ongelmitta. Mutta on myös tärkeä muistaa, että anterogradisen muistinmenetyksen ominaisuudet vaihtelevat tapauskohtaisesti.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Belloch, A., Sandín, B. and Ramos, F. (Eds.) (1995). Manual de Psicopatología (2 vols.). Madrid: McGraw Hill.

  • Freedman, A.M., Kaplan, H.I. and Sadock, B.J. (Eds.) (1983). Tratado de Psiquiatría. (2 vols.). Barcelona: Salvat. (Orig.: 1980).


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.