Akalkulia: kyvyttömyys ymmärtää numeroita

Akalkulia tarkoittaa yksinkertaisten matemaattisten laskujen suorittamisen menettämistä. Tässä artikkelissa käsittelemme tätä häiriöitä, tämänhetkistä interventiovaihtoehtoa ja kuinka akalkulia eroaa dyskalkuliasta.
Akalkulia: kyvyttömyys ymmärtää numeroita
Francisco Roballo

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Francisco Roballo.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Kuvittele, ettet pystyisi ymmärtämään yksinkertaisia numeroita ja laskutoimituksia, kuten 2 tai mitä on 2+2. Tämä matemaattinen häiriö, akalkulia, oli ensimmäisen kerran neurologi Salomon Henschenin vuonna 1925 kuvailema, ja se hämmästyttää tieteellistä maailmaa edelleen. 

Tiesitkö, että tietty aivojesi osa suorittaa matemaattisia laskutoimituksia? Tämä aivojen osa on kuin sisäinen laskin. Täten akalkulia on vaje, joka vaikuttaa suoraan laskemiskykyihin. Sen aiheuttaa aivovaurio, eikä se ole mikään synnynnäinen tila.

Akalkulian tyypit

Tälle häiriölle on olemassa kaksi laajaa kategoriaa. Erot niiden välillä ovat vaikuttuneissa taidoissa ja aivovaurion sijainnissa. Yleisesti ottaen akalkuliasta kärsivillä ihmisillä on vaurioita aivojen vasemmassa aivopuoliskossa, joka on loogisen järkeilyn puoli. Tämä luokittelu riippuu myös siitä, kuinka paljon tämän vaurio vaikuttaa potilaan kykyihin.

lapsi yrittää laskea

Primaarinen akalkulia

Primaarinen akalkulia tarkoittaa sitä, että laskennan heikkenemisellä ei ole suhdetta muihin häiriöihin. Tästä häiriöstä kärsivät ihmiset menettävät kyvyn ymmärtää numeroita tai numeroiden yhdistelmiä.

Ensisijainen ongelma on laskutoimitusten suorittaminen. Heillä on ongelmia abstraktien ongelmien, kuten merkkien käytön ja tulkinnan kanssa. Aivovauriot, jotka aiheuttavat primaaria akalkuliaa, ovat tavallisesti vasemman aivopuoliskon otsalohkossa. Tutkijat pitävät tätä lohkoa aivojen kapellimestarina. Tämän seurauksena muutokset otsalohkossa voivat johtaa siihen, että potilaat eivät pysty vaihtelemaan edestakaisin matemaattisten käsitteiden välillä. Primaarisella akalkulialla on kaksi selvää oiretta:

  • Anarithmetia: Kyvyttömyys suorittaa aritmeettisia laskutoimituksia.
  • Asyntaktinen: Laskennallisen merkityksen menettäminen.

Sekundaarinen akalkulia

Tämä tarkoittaa niiden matemaattisten kykyjen muuttumista, joilla on tekemistä muiden neuropsykologisten häiriöiden kanssa. Täten sekundaarinen akalkulia saattaa olla peräisin kielellisen, spatiaalisen tai eksekutiivisen toiminnon vajaatoiminnasta. Eri mahdollisuudet on ryhmitetty seuraaviin kategorioihin:

  • Afaattinen akalkulia. Laskutoiminnalliset puutteet ovat peräisin kielellisistä muutoksista. Kyvyttömyys ymmärtää ja kodifioida numeraalista kieltä on peräisin kyvyttömyydestä käyttää kieltä.
  • Alexinen akalkulia. Tällä on ensisijaisesti yhteys vaikeuteen lukea ja tunnistaa numeerisia symboleja. Potilaat eivät yksinkertaisesti pysty ymmärtämään asioita lukemalla.
  • Agraafinen akalkulia. Agrafia on kyvyttömyyttä kommunikoida ja ilmaista itseä kirjoittamalla. Se ei ole peräisin kyvyttömyydestä suorittaa kunnollista liikettä. Sen sijaan se on peräisin kyvyttömyydestä kirjoittaa symbolisella tasolla. Tämän seurauksena potilas ei kykene kirjoittamaan numeroita.
  • Otsalohkon akalkulia. Tämä on ehkä yleisin akalkulian tyyppi, ja sillä on yhteys tarkkaavaisuushäiriöihin. Tällaisesta akalkuliasta kärsivälle henkilölle on tyypillistä toistaa samat virheet systemaattisesti. Tämä on peräisin kyvyttömyydestä tunnistaa virheitä. Tästä ongelmasta kärsivillä henkilöillä on myös vaikeuksia löytää ratkaisuja.
  • Semanttinen akalkulia. Tämän tyyppisestä akalkuliasta kärsivän henkilön on vaikea hallita suhteellisuuden käsitteitä eri asioiden välillä. Yksi selvä esimerkki tästä olisi kyvyttömyys yhdistää matemaattisia ongelmia tarpeellisiin vaiheisiin niiden ratkaisemiseksi.
  • Spatiaalinen akalkulia. Tämä erityinen tila on peräisin vauriosta oikeassa aivopuoliskossa. Aritmeettiset ongelmat yhdistetään myös spatiaalisen prosessoinnin ongelmiin.

Kuinka primaarinen akalkulia diagnosoidaan

Kaikkein tärkeintä on nähdä, jos oireet ovat sekä suullisia että kirjallisia. Primaarisesta akalkuliasta kärsivät potilaat menettävät numeraalisen käsityksen, mutta joskus lääkärit sekoittavat tämän oireet muihin afaasian ongelmiin. On tärkeää tarkkailla tämän vajaatoiminnan alkuperää. Johtuuko se käsitteen puutteesta? Vai johtuuko se epäonnistumisesta ymmärtää suullisia ohjeita?

Miksi otsalohkon vaurioista kärsivillä potilailla on vaikeuksia numeroiden kanssa?

Ensiksikin, numeraalisten tehtävien ratkaiseminen vaatii eri matemaattisten käsitteiden integroimista. Yhteenlaskun ratkaisemiseksi on ymmärrettävä lisäämisen käsitettä. Toiseksi, useimmat matemaattiset ongelmat vaativat abstrakteja järkeilytaitoja. Estojen puute otsalohkon vaurion oireissa tekee tästä prosessista vaikean, sillä potilaan on vaikea keskittyä.

Viimeiseksi, heikko visuaalisen ja/tai auditiivisen ärsykkeen integraatio vaikuttaa selektiivisesti keskittymiseen ja peräkkäiseen integraatioon, joita numeraaliset laskutoimitukset edellyttävät. Kuten jo aikaisemmin mainitsimme, otsalohko toimii aivojen orkesterin kapellimestarina. Jos kapellimestari epäonnistuu, aivojen on vaikeampi saada tarvittavia informaatioita ongelman ratkaisemiseksi.

poika miettii

Akalkulia ja muut koettelemukset

Afasiasta kärsivä henkilö saattaa kärsiä myös akalkuliasta sen lisäksi, että hänellä on kielellisiä vaikeuksia. Brocan afasiasta kärsivillä ihmisillä tämä vajaatoiminta ilmenee esimerkiksi laskutehtäviin käytetyissä syntakseissa. Aleksisessa akalkuliassa tämä vajaatoiminta kuitenkin korreloi lukemisongelmia.

Toinen esimerkki on puhdas aleksia, jossa sanalliset ja kirjalliset kirjoitetun kielen tulkintaongelmat ovat ilmeisiä numeroiden, kokojen ja hierarkioiden virheellisessä tulkinnassa.

Muita tapoja huomata tämä häiriö

Agrafiassa akalkulialla on joskus yhteys kyvyttömyyteen kirjoittaa määriä. Tämän seurauksena akalkulian tyyppi riippuu agrafian tyypistä.

Wernicken afasiasta kärsivät potilaat tekevät virheitä, kun he kopioivat saneltuja numeroita. Suullisen ymmärrysongelman käsittelemiseksi potilailla on taipumusta keksiä numeroita ja järjestää ne omaan järjestykseensä.

Hoitotavat

Kaikkein tärkein asia tämän häiriön ymmärtämiseksi on se, että akalkulia eroaa dyskalkuliasta täysin, vaikka niiden nimet ovatkin samankaltaisia. Dyskalkulia on kehityksellinen oppimisongelma, joka vaatii erilaisia interventiotekniikoita. Neuropsykologit ovat päteviä diagnosoimaan tämän tilan suorittamalla erilaisia testejä potilaalle. Nämä testit koostuvat henkisestä laskemisesta, kirjoitetusta matematiikasta ja peräkkäisistä laskutoimituksista. Neuropsykologi testaa myös potilaan matemaattisten symbolien tulkintaa ja numeroiden järjestelemistä kolumneihin.

Primaarin akalkulian hoito riippuu akalkulian tyypistä ja vaurion vakavuudesta. Kukaan ei pysty palauttamaan menetettyä hermokudosta, joten kuntoutuksella on taipumusta keskittyä neuroplastisuuteen perustuviin uusien strategioiden opettamiseen.

Viimeiseksi, vaikka potilas ei voikaan parantua koskaan täysin, hoito voi kuitenkin tarjota välineitä, jotka auttavat potilasta sopeutumaan tähän uuteen tilanteeseen. Hoito sekundaarista akalkuliaa varten sen sijaan vaihtelee riippuen häiriöstä. Hyvät uutiset ovat, että uusi teknologia tarjoaa tietoa ja sovelluksia, jotka auttavat tästä kompleksista tilasta kärsiviä potilaita.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.