6 syytä parisuhteen päättymiselle

1.2.2016

Mitkä syyt saavat parisuhteen epäonnistumaan? Suurin osa parisuhteista epäonnistuu samoista syistä. Näiden syiden tiedostaminen voi tehdä parisuhteista menestyvämpiä ja kestävämpiä.

“Suurin osa ihmissuhdeongelmista johtuu vastavuoroisuuden puutteesta.”

-Cieri Estrada Doménico-

Mitkä siis ovat yleisimmät syyt parisuhteiden päättymiseen?

1 – Mustasukkaisuus

Mustasukkaisuus on monesti syy eroihin. Mustasukkaisuutta esiintyy parisuhteissa yleensä silloin, kun mukana on tunne erkanemisesta tai siitä, että parisuhteessa tulisi saavuttaa jotakin tiettyä. Epävarmuudesta, toisen ihmisen menettämisen pelosta tai tämän menestyksen kadehtimisesta johtuva mustasukkaisuus saattaa aiheuttaa ongelmia. Tästä syystä on erittäin tärkeää oppia hyväksymään puolison menestys ja elää tämän mukana, jotta voitte kehittää parisuhdetta itsevarmuuden ja luottamuksen kautta.

Pariskunta näplää puhelimiaan

2 – Liiallinen riippuvuus toisesta

Rakkaus on yksi asia, mutta riippuvuus on asia erikseen. Henkinen riippuvuus on todella haitallista parisuhteelle. Kun olemme henkisesti riippuvaisia toisesta ihmisestä, tarvitsemme tämän läsnäoloa ja huomiota jatkuvasti. Tämä saa meidät käyttäytymään mustasukkaisesti ja määräileväisesti. Usein tämän tasoinen kiintymys johtaa juurensa epävarmuudesta.

Tällaisissa tilanteissa on välttämätöntä kehittää itsetuntoa ja luottaa itseensä sekä pitää mielessä, että tämä ei voi olla riippuvaista muista ihmisistä. Vahvat parisuhteet vaativat tietynlaista erossaoloa ja itsenäisyyttä.

3 – Itsekkyys

Itsekkyys on kiistämättä kaikkien suhdeongelmien alku ja juuri. Kun olemme itsekkäitä, ajattelemme etunenässä itseämme, ja keskittyessämme omaan egoomme välitämme vähät muiden tarpeista. On myös hyvin vaikeaa elää itsekeskeisen, omahyväisen ihmisen kanssa.

Meidän tulee pystyä hyväksyä muut ihmiset sellaisina kuin he ovat sen sijaan, että odottaisimme heidän kohdistavan kaiken huomionsa meihin.

Kun käyttäydymme itsekkäästi, haluamme muiden meille antaman ylistyksen ja tuen olevan jatkuvaa, mutta emme ole halukkaita antamaan mitään sitä vastaan. Tosirakkaus on epäitsekästä ja sitä annetaan ilman, että odotetaan mitään takaisin.

4 – Virheisiin keskittyminen

Se, että vietät paljon aikaa toisen ihmisen kanssa tarkoittaa lähes väistämättä sitä, että tulet oppimaan myös hänen puutteensa ja huonot puolensa. Parisuhteessa tulee sietää myös tietyn verran ei-niin-miellyttäviä ominaisuuksia toisessa, jotta suhde voi menestyä. Jos keskityt etsimään toisesta virheitä ja mainitsemaan niistä jatkuvasti, tai mikä vielä pahempaa, vaatimaan toista muuttumaan omiin mieltymyksiisi sopivammaksi, parisuhde on menetetty.

Ero

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sinun tulisi olla huomioimatta toisen tekemiä virheitä. Sinun tulisi kuitenkin olla suvaitsevainen ja tutustua toiseen ihmiseen kunnolla.

Jos olet sitä mieltä, että puolisosi todella tulisi muuttaa jotakin itsessään, sinun täytyy kertoa siitä hänelle, vakuuttaa hänet asiasta sekä auttaa häntä muuttumaan. Vahvan parisuhteen pitäisi kestää myös rakentava kritiikki ja uudet ehdotukset.

5 – Dominointi

On perustavanlaatuisen tärkeää arvostaa puolisosi henkilökohtaista vapautta. Ongelmia nousee esille väistämättä, mikäli parisuhteen toinen osapuoli yrittää dominoida toista. Tällaisen määräilyn takana on odotus siitä, että toisen tulisi olla juuri sellainen, kuin sinä haluat.

Usein ongelmana on se, että ihmiset unohtavat, että he rakastavat – tai ainakin heidän tulisi rakastaa – ajatuksen sijasta ihmistä. Kuinka helppoa onkaan rakastua ajatukseen rakkaudesta, ja kuinka vaikeaa sitten onkaan ymmärtää, että asiat eivät aina olekaan niin ruusuisia kuin millaisiksi me ne kuvittelimme tai millaisia meille kerrottiin niiden olevan.

Kenelläkään ei ole oikeutta kertoa toiselle ihmiselle, miten tämän tulisi elää, ajatella tai toimia. Mikäli parisuhde perustuu odotuksiin tai määräilyyn, riitoja on väistämättä luvassa. Vahvimmat parisuhteet perustuvat yhteisymmärrykseen, eikä niihin sisälly odotuksia.

6 – Yhteisen ajan puute

Monet parisuhteet päättyvät, koska yksilöt eivät omista tarpeeksi aikaa puolisoilleen. Usein tämä johtuu siitä, että puolisoa ei pidetä etusijalla. On väistämätöntä, että tällaisissa tilanteissa toinen osapuoli tuntee itsensä kaltoin kohdelluksi, eikä tunne olevansa rakastettu. Vaikket siis voisikaan viettää puolisosi kanssa niin paljon aikaa kuin haluaisit, on tärkeää, että varaat aikaa erityisiin hetkiin. Tämä ei tarkoita sitä, että sinun tulisi kompensoida ajanpuute ”tiivistetyillä” hetkillä, vaan että sinun tulisi osoittaa puolisollesi, että välität hänestä.