Onko kumppanisi henkisesti epäkypsä?

27.12.2015

Yksi suurimmista ongelmista parisuhteessa epäkypsyys tunnetasolla. Terveen, tyydyttävän ja onnellisen parisuhteen ylläpitäminen vaatii, että suhteen molemmat osapuolet ovat kykeneviä kommunikoimaan tehokkaasti keskenään ja tuntemaan olonsa rennoksi niin tehdessään.

Henkinen epäkypsyys heijastuu ihmisen käytökseen. On fakta, että epäkypsyys on hyvin yleistä ja jopa normaalia romanttisen parisuhteen varhaisissa vaiheissa. On myös normaalia, että sellaisissa tapauksissa kypsyyden puntarilla on tapana keikahtaa jommankumman osapuolen puolelle parisuhteessa.

“Parisuhteessa eläminen on kypsän ihmisen mittapuu.”
-Brian Tracy-

 

Epäkypsyys voidaan useimmiten yhdistää siihen, ettei henkilön persoona ole vielä täysin kehittynyt tai että hän kärsii jollain tasolla aikuiseksi kasvamisen pelosta, mikä on varsin yleinen ongelma. Molemmat edellämainituista tekijöistä vaikuttavat henkilön tapaan käyttäytyä ja sitä kautta myös heidän parisuhteisiinsa.
Turhautuminen

Itsenäisyyden (tai sen puutteen) määrä, jonka henkilö on saanut omilta vanhemmiltaan, saattaa myös vaikuttaa hänen henkisen kypsyytensä tasoon. Mikäli vielä aikuisenakin henkilön vanhemmat soittelevat tuon tuosta ja pienistäkin asioista ja vaativat hänen läsnäoloaan normaalia enemmän tai yleisellä tasolla kohtelevat häntä kuin pientä lasta, ei tällaisella kumppanilla todennäköisesti ole ollut edes mahdollisuutta vielä itsenäistyä täysin.

Tässä esittelemme seitsemän tunnusmerkkiä, jotka viittaavat siihen, ettei kumppanisi luultavasti ole vielä kypsä tunnetasolla.

He eivät vaivaudu hoitamaan itse omia raha-asioitaan. 

Kypsät ihmiset hallitsevat ja kontrolloivat omaa elämäänsä ja kaikkea, mikä sen mukana tulee. He osoittavat olevansa järkeviä ja vastuunsa kantavia ihmisiä. Yleiset vastuutehtävät kuten raha-asioiden hoitaminen ja oman rahan tienaaminen ovat perusedellytyksiä siirtymisessä itsenäiseen elämään. 

Epäkypsä ihminen ei lainkaan suunnittele raha-asioitaan eikä vaivaudu hoitamaan niitä kunnolla. He luultavasti eivät juurikaan suunnittele tulevaisuuttaan kovinkaan pitkälle – he eivät ole kiinnostuneita säästämään rahaa eivätkä he ajattele rahan tienaamista kauempana tulevaisuudessa. On hyvin yleistä, että he kääntyvät toisinaan vanhempiensa puoleen silloin kun tarvitsevat apua rahaongelmiensa ratkaisemiseen.

He käyttäytyvät yhä kuin he olisivat 18-vuotiaita.

Eläminen ikuisessa varhaisnuoruudessa on yksi selkeimmistä merkeistä, joka auttaa sinua tunnistamaan, onko kumppanisi henkinen kehitys vielä kesken. On tietysti jollain tapaa hyvä asia elää elämäänsä kahdeksantoistavuotiaan lailla, mutta sillä tavalla eläminen jatkuvasti ei ole suositeltavaa oman kumppanin hyvinvoinnin kannalta. Mikäli tilanne on tämä, on hyvinkin todennäköisesti kyse siitä, ettei jokin osa-alue ole vielä kypsynyt kunnolla kumppanissasi.

Peter Pan -syndrooma

He pelkäävät sitoutumista. 

Monet tieteelliset, psykologiset tutkimukset vahvistavat, että epäkypsyys merkitsee samaa kuin sitoutumisen pelko. Kypsät ihmiset ovat hyvin tietoisia parisuhteestaan ja sen edellyttämästä vakavuudesta. He ottavat tulevaisuuden huomioon ja laativat kumppaninsa kanssa yhteisiä päämääriä kuten avioliiton ja muita unelmia ja pyrkivät sytemaattisesti kohti niiden toteuttamista.

“Olemassaolo edellyttää muutosta, muuttuminen on kypsymistä, kypsyminen merkitsee itsensä kehittämistä ja luomista loputtomiin.”

-Henri Bergson-

He eivät tiedä kuinka ilmaista tunteitaan.

Ujous ja tunteiden ilmaiseminen täydentävät toisiaan kun opimme käsittelemään niitä luontevammin. Kypsyys on tämän tasapainon saavuttamisen edellytys. Epäkypsyys luo eräänlaisen muurin, joka hankaloittaa selkeän tai vaivattoman itseilmaisun tunteiden suhteen ja sen yrittäminen saattaa jopa saada jotkut nolostumaan. Tämänkaltainen tilanne parisuhteessa saattaa vaarallisesti kuluttaa parisuhdetta luomalla yleistä turhautuneisuutta ja nääntymistä.

He vähät välittävät ulkonäöstään huolehtimisesta. 

Kun olemme nuoria, emme välitä juurikaan ulkonäöstämme huolehtimisesta. Ihmisen kypsyys näkyy myös hänen vaatetuksessaan ja henkilökohtaisessa hygieniassaan ja yleisesti itsensä hoitamisessa. Kypsät henkilöt pitävät huolta ulkonäöstään; tämä ei tarkoita sitä että he olisivat pakkomielteisiä sen suhteen tai että he keskittyisivät ulkonäköön tehdäkseen vaikutuksen toisiin, vaan sitä että he yksinkertaisesti tiedostavat itsestään huolehtimisen tärkeyden.

He eivät hyväksy tai myönnä tekemiään virheitä. 

Epäkypsän ihmisen sanavarastosta puuttuvat useimmiten lauseet ”Olen pahoillani” tai “Olin väärässä”. Kypsyys antaa meille perspektiiviä asioihin ja tekee mahdolliseksi omien virheidemme ja epäonnistumistemme tarkastelun selkeämmin ja objektiivisemmin. Lisäksi se auttaa meitä hyväksymään tekemämme virheet ja muuttamaan itseämme tullaksemme paremmiksi ihmisiksi. Mikäli kumppanisi on epäkypsä, hän todennäköisesti tulee toistamaan virheitään yhä uudestaan ja uudestaan oppimatta niistä yhtään mitään.

“Virheiden tekeminen on inhimillistä; kompuroiminen on yleistä; kyky nauraa itselleen on merkki kypsyydestä.”
-William Arthur Ward-