5 ilmausta, joita ei tulisi käyttää koskaan

Ajat muuttuvat ja analyysit kielestä ja sen vaikutuksista ovat auttaneet meitä ymmärtämään, että on olemassa käsitteitä, joita on parempi välttää, muita sekä itseämme kunnioittaaksemme.
5 ilmausta, joita ei tulisi käyttää koskaan

Viimeisin päivitys: 12 maaliskuuta, 2024

Jotkut ilmaukset on tarkoitettu vihaan. Ne ovat sanoja tai lausahduksia, joita ihmiset käyttävät lähes yksinomaan vihaisina tai tarkoituksenaan tuhota. Pahinta on se, että usein nämä ilmaukset onnistuvatkin tässä. Ne satuttavat, arpeuttavat ja rikkovat ihmisiä. Ja niitä käyttävä ihminen on lähestulkoon aina henkilö, jolla on väärä käsitys omasta auktoriteetistaan.

On olemassa ilmaisuja, joita ei tulisi käyttää koskaan, oli ihmisten välinen riita miten iso hyvänsä. Miksi? Koska ne ovat väkivaltaisia viestejä. Niissä ei ole enää kyse tavallisesta aggressiivisuudesta, joka syntyy ristiriidoista tai eroavaisuuksista, vaan väkivaltaisista teoista, jotka synnyttävät vain enemmän väkivaltaa ja tuhoa.

“On mahdollista saada aikaan jotain kolmen tunnin kamppailun tuloksena, mutta on varmaa, että sama voidaan saavuttaa vain kolmella hellyydellä sanotulla sanalla.”

-Kungfutse-

On suositeltavaa, että jokainen näitä ilmauksia käyttävä henkilö pohtii syitä käytökseensä. Niiden taustalla on muutakin kuin vihaa. Yksi varma asia on se, että voitamme hankkiutuessamme eroon näistä sanoista.

Seuraavaksi näytämme viisi ilmausta, joiden käyttäminen tulisi lopettaa kokonaan.

Idiootti… ja sen synonyymit

Tekisimme oikein, jos lakkaisimme kutsumasta ihmisiä “idiooteiksi”, “tyhmiksi” tai “hitaiksi”, tai millä tahansa muulla 10 miljoonalla synonyymillä.

Ne ovat loukkaavia sanoja, kun ne sanotaan muussa kuin rennossa ja vitsailevassa asiayhteydessä, erityisesti vihaisena tai halventavaan sävyyn.

miehen historia

Ne ovat loukkauksia, jotka kohdistamme suoraan henkilön olemukseen. Ne luonnehtivat, tai itse asiassa tekevät kelvottomaksi, hänen psyykkiset kykynsä. Tässä mielessä nämä ilmaukset ylittävät reilusti kritiikin rajat.

Näitä ilmauksia ei tulisi koskaan käyttää kenestäkään, koska kukaan ei ansaitse niitä.

Luuseri

Tämä on yksi laajimmin käytetyistä ilmauksista, erityisesti koska elokuvissa sanaa “luuseri” on alettu käyttää paljon. Hyvin kilpailuhenkisissä kulutusyhteiskunnissa menestys on rajattu erittäin tarkasti ja sen merkitys on hyvin suppea.

Vähemmän ahdasmielinen näkökulma auttaa tajuamaan, että tässä ilmauksessa harvoin, jos koskaan, on mitään järkeä. Voiton ja tappion ajat vaihtelevat. Me kaikki kehitymme, mutta myös kaadumme toisinaan. Kukaan ei ole ehdottomasti luuseri, eikä kukaan ole universaalisti menestyksekäs.

Mutta tällaisten ilmausten käyttämisellä on yksi hyvin erityinen tarkoitus. Sen tavoitteena on lyödä muihin ihmisiin leima, joka riistää heiltä heidän henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen arvonsa.

Olet turha

Tämäntyyppiset ilmaukset muuttuvat aidosti väkivaltaiseksi, kun ne ilmaisee valta-asemassa oleva henkilö, oli kyseessä sitten isä, opettaja, poliitikko tai muu vastaava. Näissä olosuhteissa tällaiset ilmaukset ovat kaikkein tuhoisimpia, mutta on kuitenkin valitettavaa, että kukaan viittaa niillä toiseen henkilöön missään tilanteessa.

pahat ilmaukset satuttavat

Jonkun määritteleminen “turhaksi” tarkoittaa tämän kaikkien tekojen kyseenalaistamista. Se on absolutistinen määritelmä. Se pyrkii sanomaan jotakin universaalia kyseisestä henkilöstä, ja se on tarkoitettu tuhoamaan hänet. Tämän ilmauksen käyttämiseen toisesta henkilöstä ei ole mitään rakentavaa tapaa.

Et kykene

Tämä on yksi noista lopullisista ilmauksista sellainen, joka on paitsi erittäin loukkaava myös täysin paikkansapitämätön. Kenellä on “kristallipallo”, josta hän näkee toisen kyvyttömyyden tehdä jotakin nyt tai tulevaisuudessa? Historia on täynnä henkilöitä, joille sanottiin “et kykene” ja jotka sitten todistivat sanojien olleen väärässä.

Emme voi tietää, kuinka monta yritystä mahdollisesti pilattiin tällaisilla ilmauksilla. Ihmiset ovat alati muuttuvia, ja heidän elämänsä ovat dynaamisia. Se mihin et pystynyt tänään, voi olla erittäin helppoa huomenna. Kenelläkään ei ole oikeutta sanoa toiselle, että tämä ei ole totta.

Outo tai kummallinen

Tämä on yksi ilkeimmistä ilmauksista, koska se ei ole edes suora loukkaus. Joku on “outo” tai “kummallinen” verrattuna mihin? Mikä on se kehys, jota käytämme määritelläksemme jonkun siitä poikkeavaksi? Ja toisaalta, mitä pahaa on siinä, että on “outo”? Mikä siinä on ongelmana?

leijuva pää

Tällaisilla ilmauksilla yritetään syödä toisen arvokkuutta. Outous on itse asiassa hyve. Eikö harvinainen ole arvokkaampaa kuin jokapäiväinen? Ongelma ei siis ole siinä, että on erilainen.

Ihmiset käyttävät näitä sanoja leimatakseen ja torjuakseen, saadakseen toisen ihmisen tuntemaan olevansa “ulkopuolinen” suhteessa normiin tai siihen, mikä on hyväksyttyä.

Jos olet henkilö, joka saa hallitsemattomia vihanpurkauksia, sinun on selvitettävä mistä ne johtuvat. Muista, että kerran lausuttuja sanoja ei saa enää takaisin. Ja niiden jälkeensä jättämän vahingon korjaaminen voi osoittautua mahdottomaksi tehtäväksi.

Tuhoavat ilmaukset voivat johtaa vakavimpiin konflikteihin, joita on vielä vaikeampi ratkaista.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.