5 ajatuksia herättävää opetusta Dalai Lamalta

23.2.2016

Yhteiskuntamme opettaa meille, että onnellisuus on hyvin vaikeasti saavutettavissa oleva asia ja että kun onnistumme tuntemaan onnellisuutta, kestää se vain rajoitetun ajan. Johtuen tavasta, jolla ymmärrämme elämää ja omaa onnellisuuttamme, käyttäydymme apaattisesti ja odotamme sen saapuvan elämäämme itsekseen, koska uskomme, ettemme voi mennä ominpäin sitä mistään hakemaan.

“Muista, että toisinaan se, ettet saakaan sitä mitä haluat, voi olla itse asiassa suuri onnenpotku.”

-Dalai Lama-

Yksi tämän opetuksen kaikkein monimutkaisimmista osista liittyen siihen, ”kuinka olla onnellinen” on se, ettei meitä opeteta tunnustamaan onnellisuutta ja arvostamaan sitä sellaisena kuin se on. Sen vuoksi alamme kulkemaan rataa, joka jatkuu jatkumistaan saaden meidät lopulta aina tuntemaan olomme turhautuneeksi ilman, että sisin olemuksemme saavuttaisi tyydytystä.

Positiivisen psykologian ja muinaisten buddhalaisuuden kaltaisten filosofioiden ansiosta voimme käsitellä onnea ikään kuin se olisi lähellämme ja hyvinkin mahdollista saavuttaa elämässämme. Se on tunne, joka tulee tarpeeseen ihmisten elämässä.

Tänään aiomme tutkia tarkemmin sellaisen henkilön sanoja, joka on muodostunut monelle roolimalliksi polulla onnellisuuteen; kyse on tietenkin Dalai Lamasta.

”Elämämme kaikkein syvin tarkoitus on etsiä ja löytää onni.”

Lienet samaa mieltä siitä, että ihmiset usein pitävät tärkeämpänä kasvattaa materiaalista omaisuuttaan hengellisen syvyytensä sijaan. Vaikuttaa siltä, että ensin mainittu on kiireellisempi tavoite ja toiseen voi keskittyä osissa siellä ja täällä kun vapaa-aikaa sattuu löytymään. Usein saattaakin monen kohdalla käydä niin, että se jää kokonaan vaille huomiota.

Jos perustamme elämämme tälle tavalle tulkita ja ymmärtää maailmaa, on meille silloin helppoa vain haalia itsellemme mammonaa ja hakea materialistista turvaa, joka ei milloinkaan tule olemaan oikeaa turvaa. Voimme aina kuvitella toisen hypoteettisen tilanteen, jossa saattaisimme mahdollisesti tarvita enemmän rahaa.

Tässäkin tapauksessa, tämän lainauksen lukeminen avartaa mielemme ja tekee meille mahdolliseksi ymmärtää olemassaoloamme ja tavoitteitamme aivan eri tavalla kuin tällä hetkellä ja myöskin aivan eri tavalla kuin ”tapa, joka meille on opetettu” tähän asti.

”Jos toivot itsellesi ja ympärillä oleville ihmisille onnellisuutta, harjoita myötätuntoa.”

Eräs kaikkein monimutkaisimmista ohjeista ottaa käyttöön yksittäisen henkilön elämässä on myötätunto. Se, että on myötätuntoinen, tarkoittaa sitä, että tekee kaiken voitavansa voidakseen poistaa toisten ihmisten kärsimykset ja sitä kautta myös omasi. 

Myötätunto koostuu ymmärryksestä, hyväksynnästä ja muutoksesta. Jos me pyrimme kehittämään myötätuntoisen asenteen muita ihmisiä sekä myös itseämme kohtaan, on meillä mahdollisuus saavuttaa onnellisuus.

Nuori ja vanha

”Kun me kärsimme jostain traagisesta, voimme valita kahden täysin erilaisen polun väliltä: toivon menettäminen ja itsetuhoisten tapojen noudattaminen, tai vaihtoehtoisesti tilanteen kääntäminen haasteeksi löytää sisäinen voimakkuus.”

Me usein löydämme itsemme sellaisten ihmisten seurasta, joilla on taipumusta tuntea itsesääliä, koska heidän elämänsä on täynnä erilaisia harmillisia epäonnistumisia, jatkuvaa katumista tai mahdollisuuksien puutetta. He eivät suoranaisesti välttämättä huomaa, että he alituiseen sitovat itsensä menneisyyteen ja käyttävät sitä tekosyynä pysähtyä ja olla liikkumatta eteenpäin nykyhetkessä tai tulevaisuudessa. Kaikilla on toki ollut omat, ainutlaatuiset kokemuksensa elämässään, mutta jos me jäämme jumiin menneisyyteen ja vietämme aikamme miettien sitä mitä teimme tai olisimme kenties voineet tehdä, emme enää ole tietoisia hetkestä, jossa elämme tässä ja nyt.

Tällainen ”tässä ja nyt” on ehdottoman tärkeää, jotta voisimme jatkaa itsemme kehittämistä kaikilla mahdollisilla tavoilla, jatkaa kasvamista ja siten myös saavuttaa onnen.

”Mikäli mielesi on tyyni ja tasapainossa, kykysi nauttia onnellisesta elämästä tulee olemaan suurempi.”

Kun me voimme itse olla mielemme hallitsija, voimme tuntea olomme onnelliseksi. Miksi? Kaikki ajatukset ja pelot, jotka estelevät meitä tekemästä sellaisia asioita, jotka antavat meille tilaisuuden ”koskettaa” ja kokea onnea, kumpuavat meidän omasta mielestämme. Jos pystymme pitämään mielemme tyynenä, voimme käyttää energiamme ilman mitään rajoituksia siihen, että löytäisimme parhaan mahdollisen ratkaisun ja siihen, että oppisimme käsittelemään omia sisäisiä konfliktejamme ja pääsemään niiden yli turvallisella ja tasapainoisella tavalla.

Mikäli elämme elämäämme sellaisen mielen kanssa, jota emme pysty hallitsemaan tai emme tiedä miten sitä hallitaan, tulemme kehittämään ongelmia ja rakentamaan esteitä, joita ei edes ole olemassa ja jotka tekevät onnellisuuden saavuttamisesta entistäkin hankalampaa.

”Suurin osa ongelmistamme on peräisin kiintymyksestämme erilaisiin asioihin, joiden uskomme olevan pysyviä, vaikkeivat ne sitä olekaan.”

Irtautuminen on yksi buddhalaisuuden tärkeimmistä perusperiaatteista. Tietysti suuri osa meidän kärsimyksestämme kumpuaa kiintymyksestä, jota tunnemme tiettyjä materialistisia asioita, tilanteita tai ihmisiä kohtaan. Me uskomme, että joudumme kärsimään ja ettemme tunne oloamme hyväksi, jos menetämme nämä asiat. Buddhalaisuudessa irrottautuminen tarkoittaa sitä, ettei tunne tätä emotionaalisen yhteyden luomaa pakottavaa tunnetta ja tietoisuutta siitä, että meidän onnellisuutemme ei ole riippuvainen toisten ihmisten kiintymyksestä tai omistamiemme asioiden määrästä. 

Virran mukana kulkeminen on yksi parhaimmista asioista, jota voit alkaa harjoittaa, mikäli sinusta toisinaan tuntuu siltä, että sinun on hankala ”päästää irti” tietyistä tilanteista.