Logo image
Logo image

4 lannistumattoman persoonallisuuden ominaispiirrettä

3 minuuttia
4 lannistumattoman persoonallisuuden ominaispiirrettä
Kirjoittanut Valeria Sabater
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lannistumattomaan persoonallisuuteen kuuluu paljon enemmän kuin vain vahvana oleminen. Loppujen lopuksi todellinen vahvuus ei ole vain fyysisten kykyjen tulos vaan siihen tarvitaan myös järkkymätöntä tahtoa. Näin ollen vahva henkilö ei osaa luovuttaa. Hän kaatuu kahdeksan kertaa ja nousee kymmenen, sallii itselleen epäonnistumisen ja katsoo tulevaisuuteen täynnä toivoa.

Vaikka olemme kaikki kuulleet tästä persoonallisuuden tyypistä jossain vaiheessa, on mielenkiintoista tietää, että käsite syntyi 1980-luvulla sosiaalipsykologian alalla.

Chicagon yliopiston psykologi Suzanne C. Kobasa halusi tietää mitä “erityistä” tietyissä ihmisissä on. Sellaiset ihmiset paitsi pystyvät sietämään stressiä paremmin, mutta myös ottavat opiksi vaikeista ja vaativista tilanteista.

“Ihminen joka nousee ylös on vahvempi kuin hän joka ei ole koskaan kaatunut.”

-Viktor Frankl-

Lannistumaton persoonallisuus määriteltiin tuohon aikaan tiettyjen biologisten komponenttien hienovaraiseksi yhdistelmäksi ja tavaksi, jolla nämä ihmiset oppivat omista kokemuksistaan ​​yhteiskunnassa. Painopiste on kuitenkin muuttunut jossain määrin sen jälkeen.

Voisimme sanoa että se laajeni, ja nykyään se sisältää joukon voimavaroja, joilla on kiistaton potentiaali ja joita meidän kaikkien tulisi kehittää.

Itse asiassa jos on jotain mitä suuret yritykset ovat alkanut arvostaa, se on “henkistä sitkeyttä”. Toisin sanoen, henkistä lujuutta ja lannistumatonta persoonallisuutta.

Sillä niin monimutkaisessa ja kilpailukykyisessä yhteiskunnassa kuin meidän, ei enää riitä että on loistava ja lahjakas. Meidän on käytettävä kaikkia resurssejamme edetäksemme jatkuvasti millä tahansa alalla, missä tahansa tilanteessa ja olosuhteissa.

Some figure

Lannistumattoman persoonallisuuden neljä osaa

Peter Clough, Manchester Metropolitan Universityn psykologian professori, on johtava lannistumattoman persoonallisuuden ja henkisen sitkeyden tutkija. Kirjoissaan, kuten “Developing Mental Toughness”, hän tarjoaa työkaluja ja psykometrisiä testejä tämän kapasiteetin muodostavien neljän ulottuvuuden arvioimiseksi.

Lisäksi yksi asia jota meidän tulisi erityisesti korostaa on se, että kenelläkään ei ole syntyjään lannistumaton persoonallisuus. Mitkään näistä henkisistä lähestymistavoista ja sisäisistä vahvuuksista eivät ole synnynnäisiä. Pikemminkin ne ovat poikkeuksellisia tuloksia niistä ajatuksista, attribuutioista ja asenteista, joita yksilö joutuu valitsemaan kokemustensa perusteella. Sekä menestysten että tietenkin myös epäonnistumisten kautta.

1. Itseluottamus, itseensä uskomisen kyky

Myönnetään, ettei ole pahempaa vihollista kuin se, joka elää meidän sisällämme. Itsekuvamme on loppujen lopuksi se, mikä määrittää käyttäytymisemme. Tämän vuoksi ne, jotka näkevät itsensä pieninä, hauraina, haavoittuvaisina ja takertuneina päättämättömyyden verkkoon, saavuttavat harvoin mitään hyvää tai tyydyttävää. He eivät myöskään pysty kohtaamaan haasteita, ponnistuksia ja vaikeuksia.

Kuten Ralph Waldo Emerson kerran sanoi, yksin itseluottamus on ensimmäinen askel kohti menestystä ja hyvinvointia. Voimme sanoa sen myös toisella tavalla: elämä on meidän itsetuntomme.

Jotta voisimme luottaa itseemme ja itsetuntoomme, meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin koota rohkeutemme kohdataksemme sen mitä pelkäämme; ruokkiaksemme itsetuntoamme ja syrjäyttääksemme rajoittavat asenteemme.

Some figure

2. Itsehillintä, jossain rauhan ja positiivisuuden välissä

Lannistumattomalle persoonallisuudelle ei ole ominaista voimakas itsehillinnän kyky. Heillä on sitä oikeastaan keskivertaisesti, joskin he ovat täysin tietoisia siitä, etteivät he voi hallita kaikkea. Kaikki, mitä heidän ympärillään tapahtuu tai mitä kohtalolla on heille varastossa… he ymmärtävät, että se ei ole heidän käsissään.

Lannistumaton henkilö tietää, että elämää hallitsee osittain epävarmuus. Kuitenkin epävarmuuden edessä ei pidä luovuttaa. Hän on yhteydessä omiin tunteisiinsa kohdatakseen kaiken mahdollisesti tapahtuvan rohkeudella.

Tällä tavoin kaikkien vaikeuksien keskellä on aina mahdollista saavuttaa uusia tavoitteita ja oppia jotain uutta.

3. Haasteiden kohtaaminen vailla pelkoa

Mihaly Csikszentmihalyi totesi kerran: muutokset ovat osa elämää. Niiden omaksuminen osaksi itseään niin hyvin kuin mahdollista kannustaa henkilökohtaiseen kasvuun.

Me kaikki kuitenkin tiedämme, että haasteisiin liittyy usein pelkoa, stressiä ja ahdistuneisuutta.

Lannistumattomille persoonallisuuksille on tyypillistä ennen kaikkea kognitiivinen joustavuus sekä kyky sietää epäselvyyttä hyvin. Heidän sisäinen näkemyksensä on rauhallinen ja kypsä antaen heille mahdollisuuden nähdä kaikki haasteet uhkan sijasta mahdollisuutena kerätä sisäisiä resursseja positiivisen ja tehokkaan vastustuksen aikaansaamiseksi.

Some figure

4. Sitoutuminen itseensä ja ympärillä oleviin

Lannistumattoman persoonallisuuden sitoutuneisuus menee yksilöä ja omaa hyötyä pidemmälle. Määriteltävä ominaisuus on heidän aito sosiaalinen sitoutumisensa sekä yhteisöllisyyden ja yhteistyön tunne. Tämä syvä halu altruismiin ja sosiaaliseen tukeen tekee heistä usein esikuvan muille. 

Itse asiassa heidän pelkkä läsnäolonsa ja keskittynyt, rento asenteensa usein vähentää stressiä huomattavasti siinä ympäristössä, jossa he ovat.

Eksistentiaalisille psykologeille lannistumaton persoonallisuus on aito ihminen, sellainen joka katsoo tulevaisuuteen varmuudella, ilman itsekkyyttä ja jota koskettaa nimenomainen halu tavoitella yhteistä hyvää.

Lopuksi, tämä persoonallisuus yhdistää lähestymistapoja, piirteitä ja sisäisiä prosesseja, joissa vallitsee sinnikkyys. Aloitetaan jo tänään rakentamaan näitä puolia itsessämme.

Jos et voi valita elämäntilannettasi, voit ainakin yrittää työstää ajatuksiasi ja asennettasi. Saatat yllättyä siitä, kuinka paljon se muuttaa elämääsi.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.