Logo image
Logo image

35 parasta lainausta Fritz Perlsilta

10 minuuttia
35 parasta lainausta Fritz Perlsilta
Kirjoittanut Valeria Sabater
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Fritz Perlsin lainaukset ovat meille edelleen inspiraation lähde. Hän oli Gestalt- eli hahmoterapian luoja yhdessä vaimonsa Laura Perlsin ja sosiologi Paul Goodmanin kanssa. Perls uskoi, että käyttämällä luovaa lähestymistapaa, tunteiden tunnistamista ja kiinnittämällä täydellisesti huomiota aina käsillä olevaan asiaan voimme saavuttaa hyvinvointia elämämme eri osa-alueilla.

Siitä alkaen kun Fritz Perls esitteli terapeuttisen mallinsa 1950-luvulla New Yorkin Institute of Gestalt Therapyn kautta, tämä lähestymistapa on entisestään kehittynyt ja vahvistunut aikojen myötä. Epäilemättä tässä on kyse integroivasta psykologian mallista, jonka tavoitteena on auttaa monia ihmisiä keskittymään ajatuksiinsa, tunteisiinsa ja käyttäytymiseensä, jotta he voivat siten olla riittävän itsetietoisia ja saada uusia näkökulmia käynnistääkseen positiivisia muutoksia itsessään.

Hahmoterapiaa päivittäin harjoittavat kuvaavat tätä terapeuttista mallia eläväksi, spontaaniksi ja luovaksi. Lisäksi hahmoterapian avulla yksilö pystyy kehittämään suurempaa itseluottamusta, jotta päivittäiset ongelmat voi käsitellä tehokkaasti ja menestyksekkäästi. Lisäksi se auttaa ihmisiä saavuttamaan maksimaalisen potentiaalinsa.

Some figure

Emme kuitenkaan saa sekoittaa Gestalt-psykologiaa Gestalt-terapiaan. Ne eivät ole täysin samoja asioita. Ensimmäinen syntyi psykologian sisäisenä liikkeenä 1900-luvun alussa Kurt Lewinin, Max Wertheimerin ja Kurt Koffkan kaltaisten teoreetikoiden ajatuksista. Heidän tarkoituksena oli luoda toisenlainen lähestymistapa vastareaktiona strukturalismin “elementarismille” käsittäen ihminen pikemminkin kokonaisuutena.

Hahmoterapian juuret ovat puolestaan humanistisessa psykologiassa ja se pyrkii vaikuttamaan ihmiseen nykyhetken näkökulmasta auttaen häntä näkemään sen ympärillä olevat mahdollisuudet täysivaltaisesti. Eräs asia, jossa Fritz Perls itse myös onnistui, oli varustaa hänen terapeuttinen lähestymistapansa aidolla elämänfilosofialla, minkä avulla voimme parantaa suhteitamme, koulutusta ja jopa tarjoamaan yritysmaailmalle uusia työkaluja, jotta se voi investoida ihmisen potentiaaliin tehokkaammalla tavalla.

GESTALT-RUKOUS

“Minä teen juttuni ja sinä teet juttusi.
En ole tässä maailmassa mukautumassa sinun odotuksiisi,
Ja sinä et ole tässä maailmassa mukautumassa minun odotuksiini.
Sinä olet sinä ja minä olen minä ja jos sattumalta löydämme toisemme, se on kaunista.
Jos ei, sille ei voi mitään. “

-Fritz Perls-

Fritz Perlsin parhaat lainaukset: viisautta pohdittavaksi

Monet sanovat, että Fritz Perlsin lainaukset ovat kuin valon pilkahduksia ihmiskunnan tiedosta tai teoreettisia ytimiä, jotka kannustavat meitä heräämään. Tunnemme sitten yhteyttä hahmoterapian kanssa tai emme, sellaiset kirjat kuten “Dreams and Existence” tai “The Practical Approach to Gestalt Therapy” ovat osa psykologian historiaa. Tämän vuoksi on aina mielenkiintoista upottautua pohtimaan niitä.

Sen enempää viivyttelemättä, katsotaanpa joitain esimerkkejä näistä periaatteista Fritz Perlsin suosituimpien lainausten kautta.

1. Kaikki virtaa, kun löydät henkisen hyvinvoinnin.

Kun löydämme tämän herkän tasapainon tilan olemassaolossamme, jossa lakkaamme näkemästä esteitä ja havaitsemme sen sijaan polun kirkkaasti, meistä tuntuu vapaalta ja olemassaolomme virtaa. Kuten mainitsimme yllä, hahmoterapia ylittää terapeutin ja asiakkaan jakaman tilan rajat antaakseen elämälle uuden keskipisteen.

Fritz Perls sijoitti hahmoterapian eksistentiaalisen ulottuvuuden sisälle, jossa jokainen positiivinen, vastaanottava ja sitoutunut asenne auttaa meitä virtaamaan ja etenemään polullamme.

Some figure

2. Tässä hetkessä läsnä oleminen tarkoittaa huomiomme ja tietoisuutemme yhdistämistä.

Tämä on yksi tunnetuimmista Fritz Perlsin lainauksista ja yksi hahmoterapian tärkeimmistä käsitteistä tulee siitä: “tietoisuus”. Tämä tarkoittaa heräämistä, jossa huomio ja tietoisuus yhdistyvät nykyhetkessä tulevaisuuden henkilökohtaisen kasvun vuoksi.

3. Keho tietää kaiken. Me tiedämme hyvin vähän. Intuitio on kehon älykkyyttä.

Ihminen on kehonsa, tietoisen mielen ja ympäristön vuorovaikutuksen liiton tulos. Me kuitenkin vietämme suuren osan elämästämme “irrallisina”, unessa, kykenemättä ylläpitämään tätä liittoa. Tämän vuoksi ne, jotka eivät luota aistiensa, sydämensä tai intuitionsa antamiin vihjeisiin, eivät saavuta sitä viisautta, josta Fritz Perls puhuu.

4. Terapeutti etsii jatkuvasti keinoja luoda yhteyttä siihen “miltä” nykyhetkessä tapahtuvat asiat tuntuvat.

Kun terapeutti kysyy asiakkaalta miltä hänestä tuntuu, hän tavallisesti vastaa “pahalta”, “hämmentyneeltä”, “vihaiselta”… Yksi asiantuntijan tavoitteista on kuitenkin selvittää, mikä tuon tämänhetkisen tuntemuksen aiheuttaja on selkeyttämällä tunteet ja pyrkimällä johdonmukaisesti viestimään nykyhetkeen keskittyvässä minä-muodossa.

“Jokaisen henkilön tehtävänä on selvittää, mikä estää tiettyä elämäntilannetta.”

-Fritz Perls-

6. En ole tässä maailmassa täyttämässä toisten odotuksia eikä minusta tunnu, että maailman tulisi täyttää minun.

Rehellisyys, itseluottamus, varmuus ja pohtiva tietoisuus. Nämä ovat hahmoterapian kulmakiviä. Tämä on myös yksi suosituimmista Fritz Perlsin lainauksista.

7. Kypsyminen merkitsee vastuun ottamista elämästäsi, yksin olemista.

Tämä on myös tyypillinen Fritz Perlsin lainaus perustavanlaatuisesta syystä. Gestaltin lähestymistapa terapiaan irtaantui psykoanalyysistä keskittämällä kaiken huomionsa nykyhetkeen eikä niinkään menneisyyden tai lapsuudenaikaisiin tapahtumiin, joista henkilö ei voinut vielä olla vastuussa.

Henkilökohtainen vastuu kuuluu nykyhetkeen. Tämä vaihe edellyttää myös kypsymistä. Sen avulla me saamme mahdollisuuden nauttia itsestämme samaan aikaan kun teemme uudelleen tuttavuutta yksinolon kanssa.

Some figure

8. Oppiminen on sen havaitsemista, että kaikki on mahdollista.

Eteenpäin liikkuminen, kasvaminen ja riittävän itsetuntemuksen kehittäminen sisältävät täyden potentiaalimme ymmärtämistä ihmisinä.

“Meidän riippuvuutemme tekee meistä orjia, varsinkin jos tämä riippuvuus on riippuvaisuutta itsetunnostamme. Jos tarvitset rohkaisua, kiitosta, selkään taputuksia jokaiselta, teet silloin samalla jokaisesta tuomitsijasi.”

-Fitz Perls-

10. Sillä henkilöllä on eniten kontrollia, joka kykenee luopumaan kontrollista.

Joskus ihmiset kehittävät niin vahvaa itsekontrollia, että heidän ainoa saavuttamansa asia on todellisten tunteidensa tukahduttaminen. Esimerkkinä tästä on, kun hautaamme muiden meille aiheuttamat surut, pettymykset ja turhautumiset syvälle sisimpäämme.

Mikään näistä käyttäytymistavoista ei ole terveellinen. Hahmoterapian mukaan kontrolli on terveellisempi silloin, kun henkilö on hyvin tietoinen siitä miten toimia joka hetkellä. Voin hallita vihaani purkaakseni turhautuneisuuteni tai suuttumukseni älykkäällä ja rakentavalla tavalla.

11. Sen olettaminen, että maailma kohtelee sinua reilusti koska olet hyvä ihminen, on sama asia kuin odottaisi sonnin jättävän hyökkäämättä kimppuusi koska olet kasvissyöjä.

Se henkilö, joka on viime kädessä vastuussa sinusta huolehtimisesta, sinun kunnioittamisestasi ja arvostamisestasi sellaisena kuin olet, olet sinä. Se ei ole sinun työtoverisi, se ei ole yhteiskunta eikä edes perheesi. Sen sijaan ainoastaan sinä olet vastuussa itsestäsi. Se, että emme hyväksy tai näe tätä, on loputon kärsimyksen lähde.

Some figure

12. Ystävä, älä ole perfektionisti. Perfektionismi on kirous.

Perfektionismi ei ole hyväksi emotionaaliselle terveydellemme. Siihen liittyy suurelta osin vedenpitävä itsekontrolli, josta mainitsimme edellä ja joka joskus saa meidät luomaan epärealistisia odotuksia.

13. On hyvin harvinaista, että ihmiset osaavat puhua ja kuunnella. Hyvin harvat kuuntelevat puhumatta.

Kaikki hahmoterapian psykoterapeutit pyrkivät löytämään jotain olennaista hoidon aikana: he pyrkivät tuomaan pinnalle kaikki ne emotionaaliset prosessit, joita ihmiset piilottavat vääristyneen käyttäytymisensä, tapojensa, pelkojensa ja lähestymistapojensa alle.

Vääristyneen mielen rauhoittamiseksi ja keskittämiseksi ammattilainen pyytää potilasta ensin kuuntelemaan itseään ja tulemaan tietoiseksi siitä, miten hän voi tällä hetkellä. Sen jälkeen hän voi kuvata tunteitaan ääneen, tietäen että terapeutti on läsnä ja kuuntelee tarkkaavaisesti.

Fritz Perls itse huomautti sellaisesta asiasta, joka vaikuttaa melko yksinkertaiselta: itseään kuuntelemalla, kommunikoimalla ja tulemalla kuulluksi niin ettei puhu, on dynaaminen asia, jonka olemme menettäneet yhteiskunnassamme. Olemme menettäneet kyvyn kuunnella itseämme ja kuunnella toisiamme.

14. Ahdistus on jännitystä ilman hengittämistä.

Elämä aiheuttaa meille epävarmuutta; ahdistus ja pelko saavat meidät otteeseensa, koska pelkäämme tulevaisuutta. Tunteet voittavat meidät emmekä ymmärrä niiden suuruutta vaan annamme niiden ottaa meidät valtaansa, kunnes emme pysty enää hengittämään.

Jos haluamme edetä ilman paineita, rajoituksia ja pelkoja, hahmoterapia esittää ensimmäiseksi että meidän tulisi selkeyttää tunteitamme itsellemme. Sen tietäminen mitä meille tapahtuu tietyssä hetkessä auttaa meitä aina rauhoittamaan ahdistuksen tunnetta.

15. Ole itsesi, ilmaise itseäsi vapaasti ja vailla pelkoa. Loppujen lopuksi ne, jotka todella rakastavat sinua, eivät välitä siitä mitä sanot tai teet.

Ehdoton hyväksyntä ja rehellisyys itseään kohtaan ovat kaksi tärkeintä hahmoterapian lähtökohtaa. Jos joku ei hyväksy sitä mitä olemme tai mitä sanomme, se johtuu siitä ettei hän arvosta meitä eikä ole sopusoinnussa olemuksemme kanssa.

16. Älä ajattele niin paljon… tunne.

“Kaikki on sen arvoista, jos se saa sinut tuntemaan”. Tämä Fritz Perlsin lainaus tarjoaa meille tärkeän näkökulman. Tunne saa meidät elämään ja niin, sen sijaan että alamme huolehtia liikaa, meidän on annettava itsellemme lupa tuntea paljon muutakin riippumatta siitä, ovatko tunteet positiivisia vai negatiivisia. Niiden salliminen on myös tapa ymmärtää niitä.

“Kivun on tarkoitus herättää meidät… Kipu on sellaista mitä voi kantaa ympäriinsä, kuten radion. Tunnet voimaa tuskan kokemuksessa. Kaikki riippuu siitä, kuinka kannat sitä. “

-Fritz Perls-

18. Meidän on opittava sietämään totuutta, vaikka se vahingoittaisi ylpeyttämme.

Totuus on osa tietoisuutta, sen hyvin monimutkaista kapasiteettia, jonka avulla opimme “ymmärtämään” sisäisen heräämisen edistämisen tärkeyttä. Tämän avulla eksplisiittisesta tulee implisiittinen tai totuus hyväksytään siitä huolimatta että se sattuu, sillä se kaikki auttaa meitä edistymään.

Some figure

19. Millään ei ole merkitystä ilman asiayhteyttä. Merkitys itsessään ei ole olemassa.

Merkitystä ei ole olemassa erillisenä kokonaisuutena, vaan se on sidottu johonkin mikä antaa sille tarkoituksen. Meidän on ymmärrettävä, että kukaan ei tunne pelkoa, vihaa tai onnellisuutta ilman mitään syytä; tunteemme alkavat aina kontekstista, tietystä tilanteesta.

20. Se, että elämme elämämme käyttäen niin vähäistä prosenttiosaa mahdollisuuksistamme, johtuu siitä, ettemme ole valmiita hyväksymään itseämme sellaisina kuin olemme.

Fritz Perls asettaa ihmisen potentiaalin ja sen kehittämisen yhdeksi hahmoterapian keskeisimmäksi tavoitteeksi.

21. Emme salli itsemme – tai muut eivät salli meidän – olla kokonaan itseämme.

Tämä on jälleen yksi Fritz Perlsin lainaus, joka tiivistää hänen meille jättämää perintöä. Itsemme hyväksyminen sellaisina kuin olemme on epäilemättä ensimmäinen askel kohti hyvinvointia. Joten sen sijaan että sysäisimme vastuun tästä vaivasta muiden harteille, meidän on kyettävä avaamaan silmämme, herättävä omaan vastuuseemme sekä selvitettävä kuka olemme ja mitä haluamme.

22. Jos kieltäydyt muistelemasta unelmiasi, kiellät todellisuudessa oman olemassaolosi.

Aikomuksemme, tavoitteemme ja toiveemme ovat osa meitä. Niiden kieltäminen tarkoittaa koko valoisan olemuksemme hajottamista, mitä emme saa kiistää tai hylätä.

23. Muutos on mahdollisuus.

Ei ole montaa asiaa, jotka pelottaisivat meitä yhtä paljon kuin muutokset suunnassa, epävarmuustekijät ja kohtalomme muutokset. Meidän on kyettävä kulkemaan virran mukana, jotta voimme edetä polullamme samalla tarkkaillen parantamisen mahdollisuuksia.

“Aidosti kokonaisella ihmisellä on oltava hyvää opastusta ja myös kyky toimia.”

-Fritz Perls-

25. Jokainen on vastuussa elämänsä ohjaamisesta kohti sitä, mitä hän haluaa.

Fritz Perls tarjosi meille erittäin käytännöllisen näkökulman humanismiin, jossa jokaisella yksilöllä on perimmäinen vastuu elämänsä ohjaamisesta kohti omia tavoitteitaan.

Some figure

26. Emme voi paeta nykyhetken huolia ja epämukavuuksia.

Itsemme hyväksyminen sellaisina kuin olemme liittyy ensisijaisesti siihen, että hallitsemme kaikkia meitä nykyhetkessä koskettavia huolia tässä ja nyt, mihin hahmoterapia keskittää kaiken huomionsa.

27. Menneisyytemme kaappaa nykyisyytemme.

Hahmoterapiassa menneisyys, psykoanalyysin tärkeä ulottuvuus, on vähemmän tärkeä kuin nykyhetki, jossa kaikki tapahtuu ja jossa sijaitsee paras mahdollisuutemme löytää vastauksia, parantua ja kasvaa.

28. Elämämme paranee, kun osaamme priorisoida.

Tämä on myös sellainen asia, mikä meillä on tapana laiminlyödä päivittäin: prioriteettien asettaminen. Sen tietäminen mikä on tärkeää, mitä tarvitsemme ja selkeä käsitys siitä, mitä meidän ei pidä jättää yliviivaamatta listaltamme on ratkaisevan tärkeää hyvinvointimme kannalta.

29. Yksinäisyys on itse asiassa paikka, jossa voit tuntea yhteenkuuluvuutta.

Ne, jotka pelkäävät yksinäisyyttä, pelkäävät löytävänsä itsensä uudelleen, samoin olemuksensa, tarpeensa ja ajatuksensa. Ei ole montakaan yhtä tehokasta menetelmää, jotka tekisivät meistä vahvoja ihmisiä kuin aika ajoin yksityiseen tilaan hakeutuminen, jossa voimme olla yhteydessä sisäisen äänemme kanssa.

30. Parantumiseen sisältyy tunteisiimme uudelleen tutustuminen ja sen oppiminen, miten vastaanottaa ne.

Kaikilla tunteillamme on hahmoterapiassa adaptiivinen tarkoitus. Tämän vuoksi sen tietäminen, miten tunnistaa ja ymmärtää ne on avainasemassa terapeuttisessa prosessissa.

31. Häiriöt ovat myös osa elämäämme.

Fritz Perlsille “itsensä häiritseminen” ei tarkoita, että menettäisimme kykymme keskittyä. Se on pikemminkin jotain yhtä tärkeää kuin se, että annamme itsellemme aikaa tuntea, levätä, virrata ja sallimme hiljaisuuden, nautinnon ja niiden rauhallisten pienten asioiden viedä meidät mukanaan ja lisätä myös hyvinvointiamme.

“Yrittäminen on valehtelemista. “Yritän” tarkoittaa ettei sinulla ole vakavaa aikomusta tehdä sitä. Jos aiot todella tehdä sen, sano: “Minä teen sen”; ja jos et, sano: “en aio tehdä sitä”. Sinun täytyy puhua selkeästi, jotta ajattelisit ja toimisit selkeästi.”

-Fritz Perls-

Some figure

33. Ihmisissä on paljon potentiaalia, mutta sen tietäminen miten se tunnistetaan, edellyttää myös lahjakkuutta.

Meissä kaikissa on paljon potentiaalia, mutta emme aina osaa tunnistaa sitä, havaita sitä tai hyödyntää sitä. Näin ollen Fritz Perlsin mukaan todellista lahjakkuutta on myös sen tietäminen, miten herättää näitä piileviä kykyjä.

34. Kuoleman pelko merkitsee elämän pelkoa.

Pelon kanssa eläminen estää meitä elämästä täysillä ja tämä on epäilemättä hahmoterapian todellinen tarkoitus: auttaa meitä olemaan onnellisia valitsemallamme tavalla.

35. Anna parhaan suunnitelman sinusta nousta itsestäsi.

Viime kädessä meillä itsellämme on lopullinen vastuu laatia oman elämämme suunnitelma. Tämä tapahtuu niin, että tunnemme ihanteemme, unelmamme, arvomme… Koska epäilemättä niistä kauniista juurista nousevat parhaat kukat, ne, joita meidän on osattava hoitaa päivittäin.

Some figure

Yhteenvetona olemme nähneet, kuinka nämä Fritz Perlsin lainaukset ovat peräisin hereillä olevasta herkästä mielestä. Perls oli avainhenkilö psykologian historiassa ja hän tarjosi uusia terapeuttisia työkaluja henkilökohtaisen kasvun edistämiseksi. On kuitenkin meistä itsestämme kiinni, millä tavalla pyrimme saavuttamaan hänen jättämänsä perintönsä periaatteet, jotka parhaiten vastaavat tarpeitamme ja joiden avulla voimme rakentaa uusia polkuja kohti onnellisuutta.

Lähteet:

Perls, Fritz (2001). Enfoque gestalt y testigos de la Gestalt. Madrid: Cuatro Vientos

Perls, Fritz (2002). Sueños y existencia: terapia Gestalt. Madrid: Cuatro Vientos

Perls, Fritz (1947). Ego, hunger and agression. Gestalt Journal Press

Perls, Fritz (1969). Dentro y fuera del tarro de la basura: autobiografía. Paidós

 

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.