Logo image
Logo image

10 lausahdusta, jotka kertovat luottamuksesta

3 minuuttia
Aina on hyvä ottaa itselleen hieman aikaa ja tutustua lausahduksiin, jotka kertovat luottamuksesta. Luottamus on arvo, jolla on erittäin suuri merkitys, mutta joka on usein myös erittäin hauras. Itse asiassa sen saavuttaminen on vaikeaa, mutta samalla se on helppo menettää. Siksi meidän on vaalittava sitä jatkuvasti ja löydettävä tapoja se uudelleen rakentamiseksi silloin, kun tunnemme, että se on meiltä kadonnut.
10 lausahdusta, jotka kertovat luottamuksesta
Viimeisin päivitys: 08 elokuuta, 2020

Luottamus on uskoa siihen, että kaikki sujuu odotetulla ja toivotulla tavalla. Se merkitsee toivoa ja turvallisuuden tunnetta joko yhdessä tai useammassa ihmisessä, tilanteessa tai itsessämme. Sen kautta yhteydet muihin ihmisiin vahvistuvat ja silloin, kun se suunnataan itseä kohti, se vahvistaa itsetuntoa. Seuraavat lausahdukset, jotka kertovat luottamuksesta, muistuttavat meitä ennen kaikkea tämän suuren hyveen tärkeydestä.

”Pidä lupauksesi ja ole johdonmukainen. Ole se ihminen, johon muut voivat luottaa.”

-Roy T. Bennett-

Lausahduksia, jotka kertovat luottamuksesta yleisesti

Tämä on yksi liikkuvimmista lausahduksista, jotka kertovat luottamuksesta: “Luottamus syntyy silloin, kun joku on haavoittuvainen eikä toinen hyödynnä sitä.” Tämä yhdysvaltalaisen kirjailijan Bob Vanourekin lausahdus korostaa sitä tosiasiaa, että luottamus on lähtöisin arvokkaasta käytöksestä, joka on todistettu konkreettisilla tosiasioilla.

Some figure

Tämä toinen, englantilaisen kirjailijan ja filosofin Francis Baconin ilmaus puolestaan korostaa yhtä luottamusta määrittelevistä piirteistä: kulunut aika. Hän onkin aikanaan sanonut: ”Ikä näyttää olevan paras liittolainen neljässä asiassa; vanha puu on paras puu poltettavaksi, vanha viini on paras viini juotavaksi, vanhat ystävät ovat luottamuksen arvoisia ja vanhat kirjailijat lukemisen arvoisia.” Ja hän on täysin oikeassa. Aika antaa meille syitä luottaa tai olla luottamatta tuntemiimme ihmisiin.

Luottamus on myös globaali asenne elämään kohtaan. Tämä muistuttaa meitä yhtä niistä lausahduksista jotka kertovat luottamuksesta, ja jonka yhdysvaltalainen kirjailija ja aktivisti Hellen Keller on kirjoittanut. Hän on sanonut näin: ”Optimismi on uskoa, joka johtaa menestykseen. Mitään ei voida tehdä ilman toivoa ja luottamusta.”

Albert Einstein puolestaan on huomauttanut samalla tavalla, että on merkkejä, jotka osoittavat meille milloin joku voi olla luotettava ja milloin ei. Tässä suhteessa yksi hänen luottamuksesta kertovista lausahduksistaan onkin: “Hän, joka on huolimaton totuuden kanssa pienissä asioissa, ei voi olla luottamuksen arvoinen tärkeissä asioissa.” Kuinka viisaita sanoja.

Lausahduksia, jotka kertovat luottamuksesta itseään kohtaan

Jotkut luottamusta koskevista lauseista korostavat, että meidän on ensisijaisesti käännettävä se kohti itseämme. Yhdysvaltalainen kirjailija ja filosofi Henry David Thoreau onkin tästä näkökulmasta katsottuna ilmaissut: ”Suuntaa luottamuksella kohti unelmiasi. Elä elämää, jonka olet kuvitellut.” Se on kaunis kehotus uskon vaalimisesta tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Some figure

Yhdysvaltalainen poliitikko William Jennings Bryan on puolestaan ​​tarjonnut meille erinomaisia ​​neuvoja, joiden avulla voimme pyrkiä lisäämään luottamusta itseämme kohtaan. Hänen mukaansa itseluottamus saavutetaan näin: “Tapa kehittää itseluottamusta on tehdä niitä asioita joita pelkäät, ja seurata onnistuneita kokemuksiasi.” Tämä on hieno strategia, kun otetaan huomioon että luottamuksen puute johtuu pelosta, jolloin pelkojen kohtaaminen kehittää meitä tuon puutteen parantamisessa.

Toisaalta yhdysvaltalainen kirjailija Elizabeth Gilbert on antanut meille myös yhden upeimmista lausahduksista, jotka kertovat luottamuksesta. Hän on sanonut: “Kyvyttömyys avautua toivolle estää luottamuksen syntyä, ja estetty luottamus on syy tuhoutuneille unelmille.” Tässä on toinen lausahdus, joka ei voisi olla lähempänä todellisuutta. Se osoittaa meille sen noidankehän, johon toisinaan lankeamme: luottamuksen puute estää meitä saavuttamasta tavoitteitamme; ja saavutusten puute puolestaan heikentää taas luottamustamme.

Luottamus muihin ihmisiin

Ilman luottamusta muihin ihmisiin emme voisi oikeasti elää. Ja kun meidät pakotetaan pysyttelemään epäluottamuksen keskellä, elämämme köyhtyy selvästi. Ei ole helppoa rakentaa luottamusta kahden ihmisen välillä, mutta se on todella sen arvoista. Tämä hyve on ehkä tärkein tekijä sille, että ihmissuhteemme voisivat todella toimia. Tätä mieltä on myös yhdysvaltalainen kirjailija Stephen R. Covey sanoessaan: “Kun luottamus on suurta, kommunikaatio on helppoa, välitöntä ja tehokasta.”

Niin kauan kuin on luottamusta, kaikki ongelmat voidaan ratkaista. Itse asiassa luottamus itsessään on elementti, joka ratkaisee monia ongelmia ja vaikeuksia pelkällä läsnäolollaan. Siksi, ja kuten yhdysvaltalainen poliitikko Mona Sutphen on myös huomauttanut: “Useimmat hyvät ihmissuhteet perustuvat keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen.”

Some figure

Emme kuitenkaan voi idealisoida luottamusta. Olemme ihmisiä ja olemme jatkuvasti alttiina virheiden tekemiselle. Jotkut meistä enemmän kuin toiset. Tuskin pystymme edes ylläpitämään absoluuttista johdonmukaisuutta kaikissa toimissamme. Tämän takia onkin normaalia, että jossain vaiheessa voimme aiheuttaa pettymystä muissa ihmisissä ja heidän odotuksissaan. Tämä ei tietenkään pidä sisällään niitä tarkoituksellisia tekoja, joiden kautta haluamme tietoisesti vahingoittaa tai pettää toisen luottamuksen.

Totuus on, että luottamuksen kannalta riittää, että asianosaisilla on varmuus siitä, etteivät he halua aiheuttaa toiselle mitään pahaa vapaaehtoisesti. Siksi yhdysvaltalaisen kirjailija Ernest Hemingwayn kaunis lausahdus sopii tähän teemaan täydellisesti: “Paras tapa tietää, voitko luottaa toiseen ihmiseen, on luottaa häneen.”

On suositeltavaa, että uppoutuisimme aika ajoin näihin kauniisiin lausahduksiin, jotka kertovat meille luottamuksesta. Tätä kannattaa toistaa: luottamus on haurasta. Siksi ei ole harvinaista, että menetämme sen silloin tällöin. Emme saisi kuitenkaan sallia, että epäluottamusta ylläpidetään ja syvennetään, sillä luottamus on olennainen osa todellisen hyvinvoinnin saavuttamista.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Bode, A., & Kushnick, G. (2021). Proximate and ultimate perspectives on romantic love. Frontiers in psychology, 1088.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.