Logo image
Logo image

Validiteetin tyypit: konkurrentti validiteetti ja rakennettu validiteetti

3 minuuttia
Rakennettu validiteetti määritellään hypoteettisena käsitteenä, joka on osa niitä teorioita, jotka yrittävät selittää ihmisen käyttäytymistä. Esimerkkejä tästä ovat luovuus tai älykkyys.
Validiteetin tyypit: konkurrentti validiteetti ja rakennettu validiteetti
Kirjoittanut Paula Villasante
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Validiteetin käsitys on kehittynyt viime vuosien aikana. Aikaisemmin asiantuntijat uskoivat, että koe oli pätevä melkein minkä tahansa kanssa, jota se korreloi (2). On olemassa neljä validiteetin tyyppiä: sisällön validiteetti, ennustava validiteetti, konkurrentti validiteetti ja rakennettu validiteetti. Tässä artikkelissa tarkastelemme lähemmin konkurrenttia ja rakennettua validiteettia.

Some figure

Konkurrentti validiteetti

Konkurrentti validiteetti viittaa siihen, arvioivatko testin tulokset oikeasti testin kysymyksiä. Jotta tämä validiteetti voitaisiin arvioida, testin tekijän on testattava ja korreloitava sitä kriteerien kanssa. Kriteerit ovat mittausvälineitä, joita testin tekijä on aikaisemmin arvioinut.

Tällainen validiteetti on samanlainen kuin ennustava validiteetti. On kuitenkin olemassa kaksi eroa näiden kahden validiteetin välillä (1):

 • Konkurrentissa validiteetissa testin tekijät saavat testin arvioinnit ja kriteerin samaan aikaan.
 • Ennustavan validiteetin ja konkurrentin validiteetin ensisijaiset tarkoitukset ovat erilaiset. Konkurrentin validiteetin ensisijainen tarkoitus on löytää testit, jotka voivat olla vaihtoehtona muille menettelytavoille, jotka ovat vähemmän sopivia eri syistä johtuen. Esimerkiksi kollektiiviset älykkyystestit voivat olla samanlaisia kuin yksilölliset älykkyystestit.

Mutta pääasiallinen ongelma tällaisen validiteetin kanssa kuitenkin on, että on vaikeaa löytää testejä, jotka toimivat pätevänä ja luotettavana kriteerinä.

Rakennettu validiteetti

Rakennettu validiteetti on hypoteettinen käsite, joka on osa teorioita, jotka yrittävät selittää ihmisen käyttäytymistä. Esimerkiksi älykkyyttä ja luovuutta.

Tämän tyyppinen validiteetti vastaa kysymykseen: ”kuinka testin tulos voidaan selittää psykologisesti?” Vastaus tähän kysymykseen voi olla ajatus “miniteorian” laatimisesta koskien psykologista koetta.

Täten rakennettu validiteetti koostuu todisteiden saamisesta sen tukemiseksi, ovatko testissä tarkkaillut käytökset rakennetun validiteetin osoittajia (1).

Rakennetun validiteetin prosessi sisältää (1):

 • Hypoteesien ja suhteiden muodostamisen rakennettujen elementtien, muiden rakennettujen teorioiden ja ulkoisten rakenteiden välillä.
 • Kappaleiden tai testien (indikaattorien) valinta, jotka kuvaavat rakenteen konkreettisia ilmentymiä.
 • Tiedon kerääminen.
 • Johdonmukaisuuden vakiinnuttaminen datan ja hypoteesien välillä. Seuraavaksi asteiden tutkiminen, joilla dataa voitaisiin selittää vaihtoehtoisilla hypoteeseillä.

Toimenpiteet rakennetun validiteetin vakiinnuttamiseksi

On olemassa lukuisia toimenpiteitä, joilla vakiinnutetaan rakennettu validiteetti (1):

 • Testinaikaiseen teoriaan perustuen, psykologi vähentää tiettyjä hypoteeseja odotetusta ihmisten käyttäytymisestä, jotka saavat eri tuloksia kokeesta.
 • Seuraavaksi kerätään tietoa, jotka vahvistavat tai kumoavat nämä hypoteesit.
 • Saatujen tietojen huomioon ottamisen jälkeen päätetään, selittääkö teoria tuloksia riittävän hyvin. Jos tämä ei ole asian laita, teoriaa tutkitaan lisää ja prosessi toistetaan, kunnes saadaan tarkempia selityksiä.

Tässä mielessä validointiprosessi on jatkuvaa uudelleenmuodostamista ja parantelua. Totuus on, että tutkimusten tulokset eivät “vahvista” tai “todista” koko teoriaa. Tämä johtuu siitä, että “rakennetta” ei voida koskaan demonstroida täydellisesti.

Voimme vain yksinkertaisesti hyväksyä sen parhaana määritelmänä, jonka kanssa voimme tehdä töitä. On olemassa kolme mahdollista syytä siihen, miksi tulokset ovat negatiivisia (1,3):

 • Ensimmäinen on se, että testi ei välttämättä arvioi “rakennetta”. Joka tapauksessa se ei arvioi sitä, mitä haluamme sen arvioivan, vaikka se arvioikin jotain.
 • Seuraavaksi, teoreettinen rakenne saattaa olla väärässä. Tämän seurauksena kaikki vähennykset voivat olla väärässä.
 • Viimeiseksi, kokeen muotoilu ei sallinut sopivaa hypoteesin testaamista. Muotoilun epäonnistuminen on tavallisesti helpoiten havaittava virhe. Mutta virheen tarkka paikantaminen on vielä vaikeampaa. Tottakai epäselvä negatiivisten tulosten tulkinta on rakennetun validiteettimenetelmän varjopuoli.

Konkurrentti validiteetti ja rakennettu validiteetti antavat hieman valoa, kun on kyse testin vahvistamisesta. Siksi on otettava huomioon tiettyjä osapuolia tällaisen vahvistamisen aikana.

Some figure

Testien vahvistamisen käytännölliset implikaatiot

Psykologien, jotka käyttävät testejä, pitäisi ottaa nämä implikaatiot huomioon neljän validiteettityypin kannalta:

 • Ennen päätösten tekemistä koskien yksilöä tai ryhmää, on kerättävä kaikki saatavilla olevat tiedot testistä.
 • Ennustamista tai valitsemista varten testi on vahvistettava niissä tietyissä tilanteissa, joissa sitä käytetään.
 • Missä tilanteessa tahansa psykologin on pidettävä mielessä, että uusi informaatio muokkaa jatkuvasti teorioita koskien piirteiden luonnetta ja kaikkea, mitä he arvioivat.

Validiteetti auttaa analysoimaan psykologisia testejä. Kuten tiedämme, mitä pätevämpi testi on, sitä parempi se on (ottamatta huomioon muita muuttujia). Valitettavasti tutkimuksissa tämä ei ole aina asian laita, sillä on olemassa myös muita kriteereitä, jotka ottavat tähän prosessiin mukaan, kuten taloudelliset tekijät ja saatavuus.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 1. Tovar, J. (2007). Psicometría: tests psicométricos, confiabilidad y validez. Psicología: Tópicos de actualidad, 85-108.
 2. Muñiz, J. (Coord.) (1996). Psicometría. Madrid: Universitas.
 3. Cronbach, L. J. (1972). Fundamentos de la exploración psicológica. Madrid: Biblioteca Nueva.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.