Tutustu kahdeksaan älykkyystyyppiin

19.5.2016

Yleisesti ottaen kun ajattelemme fiksua ihmistä, ajattelemme matemaatikkoa, joka kykenee ratkaisemaan kaavoja, joita suurin osa ihmisistä ei pystyisi ikinä ymmärtämään. Ajattelemme ihmistä, joka pystyy tekemään salamannopeita laskelmia päässään. Tämä on perinteinen tapa nähdä älykkyys ainutkertaisena kykynä, joka liittyy abstraktiin ajatukseen.

Vuonna 1988 psykologi Howard Gardner kehitti erilaisen teorian, joka muutti tämän reduktionistisen ajatuksen: moniälykkyysteorian.

Moniälykkyysteorian mukaan ei ole olemassa pelkästään yhtä älykkyyden muotoa, vaan useita, jotka kehittyvät jokaisen yksilön kohdalla eri tavoin.

“Jokaisen ihmisen älykkyys on uniikki yhdistelmä. Tämä on perustavanlaatuinen koulutuksellinen haaste.”

-Howard Gardner-

Älykkyystyypit palapeli

Tämä selittäisi sen, minkä takia esimerkiksi ihminen, joka on erittäin lahjakas matematiikassa, ei välttämättä ole hyvä solmimaan ihmissuhteita. Tai että erityisen lahjakas muusikko ei välttämättä osaa ilmaista itseään kovin hyvin sanallisesti.

Tutustu älykkyyden 8 muotoon ja opi tukemaan niitä

1. Kielellinen lahjakkuus

Ihmisillä, joiden vahvuus on kielellinen lahjakkuus, on niin sanotusti sanat hallussaan. He oppivat lukemaan, puhumaan ja kirjoittamaan varhain. Heidän on helppo ymmärtää monimutkaisia tekstejä ja he osaavat yleensä ilmaista itseään hyvin.

Mikäli heidän täytyy seurata ohjeita esimerkiksi kootakseen huonekalu, heidän on paljon helpompi ymmärtää ohjeita tekstin kuin diagrammien muodossa.

Voit tukea tätä älykkyystyyppiä lukemalla tai kirjoittamalla (voit kirjoittaa mitä tahansa: päiväkirjaa, blogia, päivittää Twitteriä tai kokeilla kaunokirjallisuutta) tai esimerkiksi tekemällä ristisanatehtäviä tai pelaamalla sanapelejä, kuten vaikkapa Scrabblea.

2. Loogis-matemaattinen älykkyys

Ihmisille, joiden vallitsevin älykkyystyyppi on loogis-matemaattinen älykkyys, esimerkiksi ongelmanratkaisu ja laskeminen on helppoa. 

Tiedäthän, kun olet esimerkiksi syömässä ravintolassa kavereiden kanssa, ja joku teistä aina jakaa laskun, koska se käy häneltä helposti? On hyvin todennäköistä, että tämän henkilön loogis-matemaattinen älykkyys on erityisen kehittynyt.

Tämän älykkyystyypin tukemiseksi voit tehdä sudokuja, pelata matematiikkaan liittyviä pelejä tai tehdä päässälaskuja ilman, että kaivat laskintasi esiin.

3. Avaruudellinen älykkyys

Ihmisillä, joiden avaruudellinen älykkyys on erityisen kehittynyt, on yleensä erittäin hyvä suuntavaisto ja he ymmärtävät hyvin karttoja ja kaavioita.

He usein havaitsevat visuaalisia yksityiskohtia ympäristössään, joihin muut eivät välttämättä kiinnitä huomiota. Erityisesti kun on kyse rakennusten rakenteesta ja ulkonäöstä.

Tätä älykkyystyyppiä voit tukea yrittämällä löytää tiesi uusiin paikkoihin ilman karttaa tai pelaamalla ja rakentamalla erilaisia palapelejä ja pienoismalleja.

4. Musiikillinen älykkyys

Musiikillisesti älykkään ihmisen päässä soi vähän väliä jokin melodia (ja he usein rummuttavat sen mukana sormillaan). Heidän on erittäin helppo sisäistää kappaleita ja toistaa niitä.

Useimmiten tämä älykkyystyyppi näkyy siinä, että henkilö haluaa ja kykenee soittamaan soittimia.

Tämän älykkyystyypin tukemiseksi kuuntele musiikkia; mitä enemmän ja mitä monipuolisemmin, sen parempi, tai opettele soittamaan jotakin soitinta.

Älykkyystyypit musikaalisuus

5. Kinesteettinen älykkyys

Voitaisiin sanoa, että tämä älykkyystyyppi on kömpelyyden vastakohta. Liikunnallisesti älykkäät ihmiset ovat sisäisesti hyvin tietoisia kehostaan. Tästä syystä heidän koordinaatiokykynsä on hyvä ja heidän liikkeensä ovat sulavia.

Voit huomata tämän älykkyystyypin esimerkiksi tanssijoissa tai ihmisissä, jotka harrastavat tiettyjä urheilulajeja, kuten esimerkiksi rytmistä voimistelua.

Tue tätä älykkyystyyppiä esimerkiksi tanssimalla tanssia, joka auttaa sinua harjoittamaan koordinaatiokykyäsi ja liikuttamaan eri ruumiinosiasi eri aikaan, tai joogaa.

6. Intrapsyykkinen älykkyys

Tämä on niiden ihmisten älykkyystyyppi, jotka ovat vahvasti yhteydessä omaan sisimpäänsä. He ovat tietoisia tunteistaan, ajatuksistaan, motiiveistaan, kyvyistään ja puutteistaan, ja tämän ansiosta he kykenevät ymmärtämään itseään ja tunne-elämäänsä. He osaavat tehdä päätöksiä ja asettaa tavoitteita, jotka sopivat heidän persoonaansa.

Tämän älykkyystyypin tukemiseksi voit kirjoittaa päiväkirjaa, harjoittaa meditaatiotekniikoita tai lukea psykologiasta ja ihmismielestä.

Älykkyystyypit kukkahiukset

7. Interpsyykkinen älykkyys

Tällaiset ihmiset ymmärtävät hyvin muita: muiden tunteita, tarpeita, tarkoitusperiä, yms.

Tällaiset ihmiset osaavat keskittyä hyvin toisiin ihmisiin. He osaavat samaistua muihin ja he ovat myös hyviä johtajia.

Tue tätä älykkyystyyppiä osallistumalla ryhmäaktiviteetteihin, kuten esimerkiksi urheiluun tai vapaaehtoistyöhön. Harjoita aktiivista kuuntelua.

8. Naturalistinen älykkyys

Naturalistisesti älykkäät ihmiset kykenevät ymmärtämään luonnollista ympäristöään: he osaavat erottaa kasvit toisistaan. He tuntevat eläimet, niiden jäljet ja eri lajit.

Tätä älykkyystyyppiä nähdään usein biologeissa sekä ihmisissä, jotka työskentelevät puutarhoissa tai kasvimailla.

Tätä älykkyystyyppiä tukeaksesi voit kasvattaa oman puutarhasi (kyseessä voi olla myös kaupunkipuutarha) tai lähtemällä ulos kasvi- tai eläinkirjan kanssa.

Älykkyystyypit nainen viljapellolla

Lopulta ei siis ole olemassa fiksuja ihmisiä, vaan ihmisiä, joiden eri älykkyystyypit ovat kehittyneempiä.

On hyvä tietää, miten voimme kehittää tiettyjä älykkyystyyppejä, jotta voimme kehittää niitä välineinämme. Mutta on myös tärkeää ymmärtää, että kaikki tämä kumpuaa ihmeellisestä ihmismielestä.

Jokainen meistä tulee tähän maailmaan mukanaan taipumus jotakin näistä älykkyystyypeistä kohtaan. Totuus on kuitenkin se, että ne ovat kaikki hyödyllisiä ja ne kaikki ovat kehitettävissä.