Mitä on kinesteettinen älykkyys?

31.12.2015

Kulttuurimme tekee usein pesäeron kehon ja mielen välille, vaikka todellisuudessa ne toimivat yhdessä jatkuvasti. Kinesteettinen älykkyys liittyy oman ruumiin poikkeukselliseen hallitsemiseen. Tällaisella henkilöllä on todennäköisesti korkea reaktiokyky, hän on taitava käsistään sekä oppii osallistumalla oppimisprosessiin. Kinesteettisesti älykkäät henkilöt saavuttavat tavoitteensa helposti ja liukuvat vaivatta aikeista toteutukseen ja toimintaan.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osalta on tärkeää muistaa kehon ja mielen yhtenäisyys, balanssi ja harmonia, sillä todellisuudessa mieli ja keho toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Aivojen toiminta on aivan yhtä tärkeää kuin fyysinen ja aktiivinen kehon toiminta.

“Opi niin kuin eläisit ikuisesti ja elä niin kuin kuolisit huomenna.”
–Charles Chaplin-

 

Valitettavasti ymmärryksemme kinesteettisestä älykkyydestä on vielä hyvin vähäistä, mikä tekee siihen liittyvien sisäisten kykyjen vahvistamisesta hankalaa.

Allaolevassa videossa psykologi ja tutkija Howard Gardner selittää eron eri älykkyystyyppien välillä ja antaa lisää tietoa kinesteettisestä älykkyydestä.

Kinesteettinen älykkyys pitää sisällään koordinaatiokyvyn, tasapainon, nopeuden, voiman ja sorminäppäryyden. Kinesteettinen älykkyys luottaa kosketusperäisiin mekanismeihin ja liikkeeseen uuden tiedon käsittelyssä, oppimisessa ja omaksumisessa.

Korkean kinesteettisen älykkyyden omaavat henkilöt ovat usein urheilijoita, tanssijoita, kirurgeja, artisteja ja käsityöläisiä, joiden työnkuvaan liittyy kehon hallinta ja liike.

Balettitanssijat

Jos koet olevasi kinesteettisesti älykäs, on muutamia asioita, joilla voit pitää älykkyytesi huipputasolla. Tärkein näistä on terveelliset elämäntavat, joihin liittyy terveellinen ja hyvä ravinto, liikunta ja haitallisten tapojen kuten tupakoinnin välttäminen.

Usein kinesteettisesti älykkäät välittävät tunteensa ja ajatuksensa kehonkielen kautta, joskus täysin huomaamattaan. Kinesteettisesti lahjakkaan henkilön tunnistaakin usein siitä, että heidän kasvoiltaan on helposti luettavissa ajatukset ja tunteet.

Kinesteettistä älykkyyttä voi kehittää ja ylläpitää käyttämällä kehoa ja mieltä luoviin tarkoituksiin, liikkumalla ja tarjoamalla mielelle ärsykkeitä.

  “Omatunto on sielun ääni; intohimo on kehon ääni.”
-William Shakespeare-