Turvattoman kiintymyssuhteen vaikutus työpaikalla

Ihmisille, joilla on turvaton kiintymystyyli, on ominaista ahdistuneisuus ja välttäminen. Mutta miten kiintymystyyli liittyy työhön?
Turvattoman kiintymyssuhteen vaikutus työpaikalla
Gorka Jiménez Pajares

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Gorka Jiménez Pajares.

Viimeisin päivitys: 23 huhtikuuta, 2023

Työ on muuttumassa aina vain dynaamisemmaksi. Yritykset yhdistävät usein voimansa ulkopuolisten tiimien kanssa. Siksi yhteistyö ja suhteiden rakentaminen ovat välttämättömiä resurssien ja hyötyjen maksimoimiseksi. Organisaatiot optimoivat nykyään kilpailuetua. Niiden tavoitteena on olla mukautuvaisempia, aivan kuten ihmiset ovat.

Kiintymyssuhteen käsitteen selventämiseen voimme käyttää kangaspuiden metaforaa. Kuvittele kangaspuut ja tarkkaile sen väriä ja muotoa. Nyt visualisoi sen langat: katso, kuinka ne kietoutuvat yhteen synnyttäen kuvioita. Kiintymyssuhde viittaa tapaan, jolla kiedomme langat, jotka yhdistävät meidät muihin ihmisiin.

“Katso sisään. Ole hiljaa. Ei pelkoa eikä kiintymystä, tunne tien suloinen ilo.”

-Buddha-

Turvattoman kiintymyssuhteen vaikutus työpaikalla näkyy mm. ryhmätöissä.
Työntekijöiden vuorovaikutus yrityksessä liittyy heidän kiintymystyyliinsä.

Turvaton kiintymyssuhde

Kiintymyssuhdekäsitettä ehdotti alun perin arvostettu psykologi John Bowlby. Hän totesi, että pyrimme vakiinnuttamaan itsemme suhteisiin, jotka tarjoavat meille turvaa ja tukea mahdollisesti stressaavissa tilanteissa. Vanhempien tulee perustaa lapsilleen turvasatama, johon lapset voivat palata, kun he tutkivat ympäristöä ja yhtäkkiä hätääntyvät.

Aikuisten turvattomalle kiintymykselle on ominaista ihmissuhteet, jotka pyörivät pelon ympärillä. Nämä suhteet ovat myös yleensä kivisiä, koska päätöksenteossa on monia ristiriitoja ja käänteitä. Todellakin, ahdistus on jatkuvaa tämän kiintymystyylin omaavien ihmisten elämässä.

Turvattomia kiintymyssuhteita on kolmenlaisia.

  • Ihmisille, joilla on turvaton ristiriitainen kiintymyssuhde, on ominaista negatiiviset uskomukset toisista ja positiiviset uskomukset itsestään. Vaikka heidän itsetuntonsa näyttää hyvältä, he ovat varovaisia ulkopuolelta.
  • Ihmisille, joilla on turvaton välttelevä kiintymyssuhde on ominaista negatiivisten uskomusten olemassaolo sekä ulkopuolelta että itsestään. He ovat huolissaan yhteydenpidosta muiden kanssa, ja heidän itsetuntonsa on vahingoittunut ja heikentynyt.
  • Ihmiset, joilla on turvaton hajanainen kiintymyssuhde, ilmentävät kahden edellisen tyylin yhdistelmää. Heillä on suuria vaikeuksia päättää mitä tehdä ja kenen kanssa ja mitä heidän pitäisi tuntea. Hämmennys on jatkuvaa heidän elämässään.

Toisaalta turvallinen kiintymyssuhde luonnehtii ihmisiä, joiden uskomusjärjestelmät ovat positiivisia sekä suhteessa muihin että itseensä. Heillä on korkea itsetunto ja he hakevat apua, kun he sitä tarvitsevat. Lisäksi heillä ei ole vaikeuksia olla itsenäisiä ja kehittää läheisyyttä ihmissuhteissaan.

“Aikuisena kiintymystyyli ilmenee yleensä uskomusjärjestelmässä, joka yksilöllä on itsestään ja muista.”

-Eduardo Fonseca-

Turvattoman kiintymyssuhteen vaikutus työpaikalla: epämukavuus

Tällä hetkellä kiintymistyylien ja työpaikan välistä suhdetta tutkitaan intensiivisesti. Tämä johtuu siitä, että organisaatiot saavat ravintoa ihmisen toiminnasta. Ihmisten välinen vuorovaikutus yrityksessä liittyy suuresti työntekijöiden kiintymystyyliin.

Kiintymyssuhteen vaikutus lakkaa olemasta täysin persoonallista työpaikalla, ja se leviää ihmissuhteisiin siellä. Kun olemme vuorovaikutuksessa kollegoiden kanssa, teemme sen aluksi sen käsityksen kautta, joka meillä on työympäristöstä.

“Turvattoman kiintymyssuhteen omaavilla ihmisillä on negatiivinen näkemys työryhmästään ja muista, ja heillä on taipumus olla itsenäisiä, vaikka tämä aiheuttaakin heille epämukavuutta.”

-Fei Li-

Turvattoman kiintymyssuhteen omaavat ihmiset saattavat pitää vaarattomia tilanteita työpaikalla uhkaavina.

Ahdistus ja yliherkkyys

Turvattoman kiintymyssuhteen vaikutus työpaikalla näkyy esimerkiksi silloin, kun henkilö on ahdistunut ja huolissaan, kun hänen työtoverinsa kieltävät häneltä avun. Tämän seurauksena hän näkee itsensä negatiivisesti. Hän pelkää kollegoidensa syrjivän häntä. Hänellä on suuri yrityksen ja kollegoiden hyväksynnän tarve.

Nämä työntekijät ovat yliherkkiä. He keskittävät huomionsa triviaaleihin yksityiskohtiin ja tekevät niistä huolen ja stressin lähteitä. Tämä tekee heidän ongelmanratkaisustrategioistaan pakkomielteisiä ja he näkevät vaarattomat tilanteet uhkaavina. Heidän on vaikea kuvitella haastavia tilanteita mahdollisuuksien ja henkilökohtaisten saavutusten lähteenä.

Nyt kun tiedät turvattoman kiintymyssuhteen omaavien ihmisten ominaisuudet ja heidän käyttäytymisensä työpaikalla, kannattaa huomioida muiden ihmisten toiminta. Spektrin vastakkaisessa päässä ovat työntekijät, joilla on turvallinen kiintymyssuhde. He ovat itsevarmoja ja uskovat, että heidän tiiminsä ja työtoverinsa tarjoavat heille heidän tarvitsemaansa tukea. He toimivat hyvin sekä itsenäisesti että ryhmätyötehtävissä.

“Työntekijät, joilla on turvaton kiintymyssuhde, suurentelevat pieniä yksityiskohtia ja leimaavat ne uhkaaviksi, mikä lisää työstressiä.”

-Fei Li-

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Turvaton kiintymystyyli: vankila ilman kaltereita
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Turvaton kiintymystyyli: vankila ilman kaltereita

Psykologit uskovat, että turvaton kiintymystyyli alkaa varhaislapsuudessa, jolloin henkilöllä on ollut tämä kiintymysmalli huoltajiinsa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Li, F., Liang, X., & Liu, Q. (2022). Applying Attachment Theory to Explain Boundary-spanning Behavior: The Role of Organizational Support Climate. Journal of Work and Organizational Psychology, 38(3), 213-222.
  • Pedrero, F. E. (2021a). Manual de tratamientos psicológicos: Adultos (Psicología) (1.a ed.). Ediciones Pirámide.
  • Martínez, C., & Santelices, M. P. (2005). Evaluación del apego en el adulto: una revisión. Psykhe (Santiago), 14(1), 181-191.

Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.