Kuinka tiedät, oletko työpaikkakiusaamisen uhri

Työpaikkakiusaaminen jää usein huomaamatta, sillä se voi olla hyvin hienovaraista. Tiedätkö kuinka tunnistat, jos sinua kiusataan? Ota selvää täältä.
Kuinka tiedät, oletko työpaikkakiusaamisen uhri
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González.

Kirjoittanut Edith Sánchez

Viimeisin päivitys: 28 maaliskuuta, 2023

Työpaikalla tapahtuvaa häirintää tai väkivaltaa tapahtuu paljon useammin kuin uskommekaan. Yksi tämän tilanteen monimutkaisimmista puolista on se, että sitä on vaikea havaita. Tämä johtuu siitä, että kiusaajat ovat yleensä myös taitavia manipuloijia ja heillä on hyvät sosiaaliset taidot.

Nykyään työpaikkakiusaaminen on kiellettyä käytännössä katsoen maailmanlaajuisesti. Niinpä ne ihmiset, jotka kiusaavat, ovat parantaneet taktiikkaansa tehdäkseen siitä vaikeammin havaittavan. On suhteellisen helppoa naamioitua vähemmän ilmeisten asenteiden, kuten perfektionismin tai tiukkuuden, taakse.

Huolestuttavin tosiasia on, että moni työpaikkakiusaamisen uhri ei tiedä olevansa kiusattu. Joissakin tapauksissa tilanne menee jopa niin pitkälle, että uhri normalisoi huonon kohtelun tai syrjivän tai poissulkevan käytöksen. Katsotaanpa siis joitakin merkkejä, jotka viittaavat siihen, että saatat olla työpaikkakiusaamisen uhri.

Minkä tahansa vapauden puolesta taistelemme, sen on oltava tasa-arvoon perustuvaa vapautta.”

-Judith Butler-

1. Epätasa-arvoinen kohtelu

Epätasa-arvoinen kohtelu ei välttämättä tarkoita suurempaa tai pienempää läheisyyttä työkavereiden välisissä suhteissa. Se koskee sitä, että samanlaisissa olosuhteissa vastaus ei ole kaikille sama.

Jos esimerkiksi kollega tekee virheen ja saa siitä vain ystävällisen huomautuksen, samaa asennetta tulisi soveltaa kaikkiin. Jos sinun kohdallasi, saman virheen tehtyäsi, saat esimerkiksi huudot, se on merkki epätasa-arvoisesta kohtelusta.

Nainen on työpaikkakiusaamisen uhri.

2. Aggressiivinen kielenkäyttö

Aggressiivinen kielenkäyttö ei aina seuraa prototyyppiä. Joskus se saattaa jopa omaksua ammattimaisen sävyn “oman etusi vuoksi”.

Jos teet jotain väärin, virheesi voidaan tuoda esiin, mutta motiivejasi tai henkilökohtaisia piirteitäsi ei pidä kyseenalaistaa. Kaikki viittaukset sinuun työpanoksesi sijaan ovat aggressiivisia ja ne voidaan tulkita työpaikkakiusaamiseksi.

3. Kunnianloukkaus

Tässä tapauksessa on myös usein hienovaraisuuksia, jotka jäävät huomiotta. Kommentit tai kritiikit tulee suunnata sinulle ja vain sinulle. Niitä ei tarvitse levittää julkisesti.

Kenenkään ei ole sopivaa viitata julkisesti negatiivisiin piirteisiisi tai käyttää sinua esimerkkinä. Kaikesta tästä tulee keskustella yksityisesti kanssasi.

4. Selkeä tai peitelty painostus

Painostusta syntyy, kun esitetään vaatimuksia, joita on mahdotonta täyttää täysin. Sinulla on esimerkiksi liian vähän aikaa suorittaa tehtävä tai saada tulos. Tai sinulle asetetaan epärealistisia tavoitteita. Sitä esiintyy myös silloin, kun olet ylikuormitettu tai olet vastuussa jostakin, joka ei kuulu toimivaltasi piiriin. Nämä kaikki ovat työpaikkakiusaamista.

5. Edistymisen rajoittaminen

Tämä on yksi vaikeimmin havaittavista työpaikkakiusaamisen merkeistä, koska edistymisen rajat ovat usein todella epämääräisiä. Yksi osoitus voi olla se, että kiusaaja hylkää järjestelmällisesti ideasi ja ehdotuksesi. Tai se, että kollegoilla on mahdollisuuksia, joita sinulla ei ole, ilman näkyvää syytä. Esimerkiksi työ, jossa et koskaan etene, vaikka suoritustasi ei sinänsä vastustettaisi, voi olla merkki kiusaamisesta.

6. Uhkailu

Uhkaukset työpaikalla ovat harvoin suoria, yleensä ne ovat verhottuja.

Yksi asia on huomauttaa, että epäonnistumisella tietyllä alueella voi olla kielteisiä seurauksia sinulle. On aivan eri asia antaa vakavia varoituksia määrittelemättä, missä olosuhteissa ne olisivat negatiivisia.

7. Tietojen panttaaminen

Näin tapahtuu, kun kiusaaja ei tarkoituksella anna sinulle tietoja, jotka ovat tärkeitä työn suorittamisen kannalta. Samoin silloin, kun hän ei toimita sitä sinulle ajoissa, mikä estää työntekosi ajallaan. Jos toimittamatta jättämiseen tai viivästymiseen ei ole erityistä syytä, kyseessä on todennäköisesti työpaikkakiusaaminen.

8. Pilkkaaminen

Pilkan lähisukulaisia ovat satiiri, ironia ja vihjailu. Kaikissa tapauksissa kielenkäyttö on pilkan tai sarkasmin sävyä työsi tai henkilösi alentamiseksi.

Työssä viestinnän tulee aina olla ammattimaista. Jos muut haluavat kysyä sinulta jotain, heidän tulee tehdä se selkeästi ja suoraan.

9. Laajalle levinnyt tyytymättömyys suoritukseesi

Näin tapahtuu silloin, kun työskennellessäsi tai sitoutuneisuudessasi se ei koskaan riitä tyydyttämään pomoasi. Se tapahtuu myös silloin, kun suorituksesi on hyvä, mutta sinut tunnustetaan harvoin, oikeastaan vain silloin, kun teet virheen. Tällöin olet työpaikkakiusaamisen uhri.

Kyllästynyt nainen töissä.

On erittäin tärkeää, että olet tietoinen työpaikkakiusaamisen merkeistä, erityisesti niistä, joita on vaikea havaita. Muista, että sinulla on oikeuksia ja sinun tulee osata puhua niistä rauhallisesti ja älykkäästi, jos muut haluavat puhua niistä kanssasi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Camacho-Ramírez, A. (2018). Acoso laboral o mobbing. Editorial Universidad del Rosario.
  • Fuentes Rodríguez, C., & Alcaide Lara, E. R. (2009). Manifestaciones textuales de la descortesía y agresividad verbal en diversos ámbitos comunicativos. Universidad internacional de Andalucía.
  • Padial Ortiz, O., & Iglesia Mari, M. D. L. (2002). El mobbing como enfermedad del trabajo.
  • Pereyra, F. (2013). El acceso desigual a los derechos laborales en el servicio doméstico argentino: una aproximación desde la óptica de las empleadoras. Revista de Estudios Sociales, (45), 54-66.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.