Logo image
Logo image

Tunnista Aspergerin oireyhtymä

3 minuuttia
Tunnista Aspergerin oireyhtymä
Viimeisin päivitys: 15 helmikuuta, 2022

Olet saattanut kuulla käsitteen Aspergerin oireyhtymä. Ehkäpä jopa tunnet jonkun, jolla on Aspergerin oireyhtymä, tai ehkäpä lukeudut itse tähän joukkoon.

Aspergerin oireyhtymä luokitellaan osaksi autismikirjoa. Oireyhtymänä se kuitenkin pystytään selkeästi erottamaan autismista. Tähän on päästy lukuisten aiheesta tehtyjen tutkimusten avulla. Selkein eroavaisuus autistiseen henkilöön verrattuna on se, että Aspergerin oireyhtymää sairastavat kykenevät saavuttamaan aikuisiän itsenäisyyden.

Aspergerin oireyhtymä on hermoston kehityksen häiriö

Aspergerin oireyhtymä on laaja-alainen kehityshäiriö, tai autismin kirjon häiriö. Sen on katsottu pohjautuvan olennaiseen geneettiseen häiriöön, jossa tietyt aivorakenteet ovat vahingoittuneet. Mitä nämä hermoston kehityksen häiriöt sitten oikein ovat?

Some figure

Hermoston kehityksen häiriöt muodostuvat sekalaisesta ryhmästä hermostoa koskevia oireita. Ne aiheuttavat muutoksia joissakin prosessoinnin alueissa, kuten havainnoinnissa, vuorovaikutuksessa, käyttäytymisessä ja motorisissa taidoissa. Nämä muutokset aiheutuvat aivojen epätyypillisestä kehityksestä.

Aivojen toiminta Aspergerin oireyhtymässä eroaa monin tavoin henkilöistä, joilla tällaisia hermoston kehityksellisiä häiriöitä ei ole. Tämä ei sinällään ole hyvä eikä huono asia. Tarkoitamme tällä toiminnan eroavaisuuksia prosessoinnin ja tiedon hahmottamisen suhteen.

Ihmiset, joilla on Aspergerin oireyhtymä, näkevät maailman eri tavalla

He ikäänkuin käyttävät erilaisia koodeja maailman ja oman ympäristönsä tulkitsemiseen. Nämä koodit aiheuttavat sen, että heidän käyttäytymisensä voi vaikuttaa toisista oudolta. Mutta kukapa meistä ei olisi tavannut jotakuta, joka toisinaan käyttäytyy odotusten vastaisesti? Välillä meistä jokainen tarkkailee maailmaa vääristyneestä näkökulmasta. Tämä johtaa meidät käyttäytymään tavoilla, jotka toisten mielestä voidaan luokitella oudoiksi.

Keskittykäämme hieman tarkemmin muutamiin yksityiskohtiin, jotka näyttäytyvät tyypillisinä ominaisuuksina Aspergerin oireyhtymässä. Espanjan Aspergerliitto listaa ne seuraavasti:

Aspergerin oireyhtymän piirteitä:

  • Kiusallisuus sosiaalisissa tilanteissa sekä vuorovaikutuksessa toisten lasten ja/tai aikuisten kanssa. Mahdollisia ominaisuuksia ovat naiivius ja herkkäuskoisuus.
  • Usein heiltä puuttuu tietoisuus toisten ihmisten tunteista ja aikeista. Heillä on useasti myös puutteita toisten ihmisten tunnereaktioiden ymmärtämisessä.
  • Heillä on suuria vaikeuksia normaaliin keskustelurytmiin pääsemisessä ja sen säilyttämisessä. Siirtymät ja rutiinin muutokset aiheuttavat heissä helposti levottomuutta.
  • He tulkitsevat kieltä kirjaimellisesti. He eivät ymmärrä sarkasmia tai kielikuvia: heille se kaikki on kirjaimellista. Esimerkiksi lause “hänen sydämensä hyppäsi kurkkuun” tarkoittaa heille, että henkilön sydän hyppäsi oikeasti rinnasta kurkkuun.
Some figure
  • He ovat erittäin herkkiä voimakkaille äänille, väreille, valoille, hajuille ja mauille.
  • Heillä on taipumus kehittää vahvoja kiinnostuksen kohteita tietyistä aiheista tai fiksoitua niihin ja kehittää todellinen asiantuntemus niitä koskien. Monet lapset, joilla on Aspergerin oireyhtymä, voivat hetken katselun jälkeen täysin jäljentää jokaisen yksityiskohdan maisemasta ällistyttävällä tarkkuudella.
  • Heidän psykomotoriset taitonsa eivät ole erityisen vahvat, joten he eivät yleensä ole erityisen taitavia urheilijoita.
  • Heillä on usein vaikeuksia muodostaa ja ylläpitää ystävyyssuhteita ikätovereidensa kanssa. Tämä on pitkälti seurausta siitä, että heidän näkemyksensä maailmasta on erilainen, ja tämä on heille turhauttavaa. Voimme kokea saman, jos emme sovi johonkin joukkoon, koska oma maailmankuvamme ja kokemuksemme on ristiriidassa toisten kanssa.

Asetu heidän asemaansa ja yritä ymmärtää heitä

Sinun täytyy pystyä näkemään oireyhtymän läpi. Usein henkilöt, joilla on Aspergerin oireyhtymä tuntevat itsensä väärinymmärretyksi. Heistä tuntuu kuin he olisivat muukalaisia maailmassa, joka usein toimii heidän sääntöjänsä vastaan taistelevien periaatteiden mukaan. He eivät ymmärrä monien meidän tekemiemme asioiden merkitystä. 

Some figure

Siksi meidän tulee keskittyä olemaan myötätuntoisia heitä kohtaan ja ymmärtää, että heidän tapansa nähdä todellisuus on erilainen kuin omamme. Tämä ei sinänsä ole hyvä eikä huono asia, ainoastaan erilainen.

Elämme ihmeellisessä maailmassa, jossa me kaikki olemme onneksi erilaisia ja voimme oppia toisiltamme. Eroavaisuudet rikastavat ihmissuhteitamme. Ne tekevät meistä suvaitsevampia, kun vain laitamme syrjään ne monet ennakkoluulot, joita olemme kantaneet mukanamme.

Opeta lapsesi sietämään turhautumista

 

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.