Tunnetasoinen lukutaidottomuus: kun aivoilla ei ole sydäntä

22.7.2018

Suurin osa meistä tietää, mistä perusaineista hyvä fyysinen terveys koostuu. Näihin lukeutuvat esimerkiksi mahdollisimman luonnollista ravintoa sisältävä tasapainoinen ruokavalio, liikunta, seitsemästä yhdeksään tuntia kestävien unien varmistaminen joka yö ja ajoittainen käynti lääkärillä varmistaaksemme kaiken olevan kunnossa.

Vaan jos on olemassa yksi asia jonka me jätämme turhan usein huomiotta, niin on se tämä korviemme välissä sijaitseva juttu: omat aivomme. Emme kuitenkaan tarkoita nyt sen fyysisiä osasia, kuten poimuja ja aivosoluja.

Tarkoitamme aivojen tunnetasoista terveyttä: omaa kykyämme kokea oma elämämme ja ihmissuhteemme tunnetasolla. Meidän tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten meillä sujuu eri kykyjemme, kuten ymmärtämisen, hillitsemisen ja mielialojemme muuttamisen saralla. Lisäksi meidän tulisi ulottaa huomiomme siihen, miten hyvin ymmärrämme ja huomioimme muiden ihmisten tunteita.

Ihmiset ovat olentoina paljon enemmän kuin silkkaa kielellistä, matemaattista ja teknistä taitoa. Me olemme ennen kaikkea sosiaalisia ja tunteellisia olentoja. Jostain syystä me kuitenkin unohdamme tämän suurimman osan ajasta, eikä suurin osa koulutusjärjestelmistä näe tätä asiaa tärkeänä.

Myönnetään nyt kuitenkin, että esimerkiksi taito ratkaista ongelma toisen asteen yhtälön avulla ei ole kellekään juurikaan iloksi, jos ei samaan aikaan osaa kommunikoida tehokkaasti itselleen tärkeiden ihmisten kanssa.

toisella kirjaimet järjestyksessä, toisella sekaisin

Mitä on tunnetason lukutaidottomuus?

Luultavasti suurelle osalle sana “lukutaidottomuus” herättää kielteisiä sivumerkityksiä. Meillä ei kuitenkaan ole käytössämme toista yhtä osuvaa sanaa jota käyttää tämän äärimmäisen ilmeisen psykologisen todellisuuden kuvaamiseen. Annamme seuraavassa esimerkin, jossa käytämme nykyisin paljon puheenaiheena olevaa ajatusta johtajista, jotka tuovat mukanaan radikaaleja muutoksia.

He ovat sen tyyppisiä ihmisiä, jotka osaavat tehdä organisaatiosta entistä dynaamisemman, kiitos omaamansa korkean tunneälynsä, motivaationsa, ja eritystaitonsa jättää jälkensä ihmisiin ja luoda tiloja, joissa myös muut ihmiset voivat olla luovia.

Tämä ajatus voi olla siksikin niin suosittu, että sitä on kaivattu niin pitkään. Hyödyttömiä yritysjohtajia on kaikkialla, eikä heidän epäpätevyytensä johdu ainoastaan kyvyttömyydestä inspiroida muita, vaan lisäksi heiltä monesti uupuu taitoa hallita omia tunteitaan. He ovat kuin suureksi kasvaneita taaperoita, jotka tukeutuvat näyttäviin raivonpuuskiin jos eivät saa haluamaansa. Tällaiset ihmiset tarjoavat erinomaisen esimerkin ajattelusta, jonka Piaget on määritellyt olevan itsekeskeistä ajattelemista.

Tunnetasoisen lukutaidottomuuden piirteet

Seuraavassa joitakin asioita, joista voi määritellä yksilön tunteellisen lukutaidon alhaista tasoa:

  • Kyvyttömyys ymmärtää ja hallita omia tunteita.
  • Vaikeudet ymmärtää toisten ihmisten tunteita.
  • Heidän tunnetasoinen itsetietoisuuden puutteensa tekee heistä tavallisesti erittäin herkkiä. He ylireagoivat lähes kaikkiin ongelmiin ja kokevat olonsa uupuneeksi tai täysin kyvyttömäksi minkä tahansa haasteen edessä, oli se sitten suuri tai pieni.
  • He eivät ole empaattisia. Heidän on hyvin vaikea asettaa itsensä toisen ihmisen asemaan.
  • Heidän sosiaaliset taitonsa ovat hyvin jäykät. Vaikka he voivat olla kehittyneitä, heiltä puuttuu herkkyyttä, määrätietoisuutta tai intimiteettiä, joita tarvitaan merkityksellisissä ja epäitsekkäissä suhteissa.
  • Kaiken tämän lisäksi tunnetasoisesta lukutaidottomuudesta voi joutua maksamaan kovan hinnan erilaisina vitsauksina: mustavalkoinen ajattelu, alistaminen, rasismi tai seksismi, narsismi, pakonomainen tarve olla oikeassa…
pöllö ja tunnetasoinen lukutaidottomuus

On vielä yksi muistamisen arvoinen tärkeä seikka. Tunnetason lukutaidottomuus — surullisuuden, vihan tai pettymyksen kaltaisten tunteiden käsittelemiseen vaadittujen psykologisten resurssien ja emotionaalisten työvälineiden puuttuminen — tekee ihmisen lähes aina entistä alttiimmaksi mielen sairauksille.

Tästä syystä masennuksen ja kroonisen ahdistuksen kaltaiset tekijät ovat yleisiä ihmisillä, joiden taidot hallita omia tunteitaan ovat alhaiset tai olemattomat.

Tunneälykkyyden opettamisen arvo ja tärkeys

Olet luultavasti lukenut kirjoja tunneälystä tai käynyt aihetta käsittelevillä kursseilla. Ja luulemmepa sinun myös nyökkäilevän mukana aina, kun joku muu puhuu tunneälyn tärkeydestä.

Tässä on kuitenkin vielä paljon paikattavaa. Kun esimerkiksi jotkut koulut ottavat nyt askeleita tehdäkseen tunneälyn opettamisesta tavoitteen, on kuitenkin saattanut unohtua eräs vähintään yhtä tärkeä, jos ei jopa tärkeämpi asia. Ennen kuin opettajat voivat ryhtyä opettamaan lapsille näiden ajatuksista ja tunteista, he tarvitsevat ensin itse taitoja.

Aivan liian monet meistä saavuttavat aikuisuuden kantaen mukanaan epävarmuutta. Niin me sitten heräämme joka ikinen päivä tietäen, että meiltä puuttuu työkalut omien tunteidemme ja vaikeuksiemme kanssa selviytymiseen. Näin ollen, jos emme ala ajatella omaa tunnetasoista lukutaitoamme, ei meillä luultavasti tule olemaan suurta onnea lastemme motivoimisessa. Meidän tulee siis tehdä töitä lukutaitomme eteen. Tämä tietenkin sillä edellytyksellä, että meistä kukin haluaa opettaa lapsillemme empatiaa, määrätietoisuutta ja sosiaalisia taitoja, joita he tulevat tarvitsemaan myöhemmin elämässä.

lapset leikkivät ulkona

Tunnetasoisen lukutaidon hyödyt

Hyvällä tasolla oleva “tunnetasoinen lukutaito” tuo mukanaan loputtomasti etuja. Ensinnäkin tulet oppimaan heti kärkeen, että jokaisella tunteella on oma paikkansa ja tarkoituksensa. Tulet oppimaan, että “negatiivisten” tunteiden erottelu “positiivisista” ei aina ole oikea, eikä ainakaan ainoa tapa.

Itse asiassa myös niillä tunteilla joita koetamme surun ja pettymyksen lailla vältellä, on oma paikkansa, tarkoituksensa ja merkityksensäÄlä siis juokse tunteitasi pakoon, vaan käännä niille tämän sijaan kasvosi, jotta saat selville mitä ne sinulle koettavat kertoa. Tästä seuraa aivan upeanlainen itsetietoisuus, jonka ansiosta saat voimaa, sekä paljon laajemman ja joustavamman tavan katsoa elämää.

Ei siis enää lykätä tunnetason kotitehtäviämme myöhemmäksi!