Ainut keino muuttaa todellisuuttasi on muuttaa ajatuksiasi

Ainut keino muuttaa todellisuuttasi on muuttaa ajatuksiasi

Viimeisin päivitys: 15 toukokuuta, 2018

muuttaa ajatuksiasi

Jos haluat muuttaa itseäsi, muuta ajatuksiasi

Monien psykologisten teorioiden pohjana on irrationaalisten ajatusten korvaaminen toisenlaisilla ajatuksilla, jotka sopivat paremmin yhteen todellisiin faktoihin. Avainasemassa on tällöin sen oppiminen, miten muuttaa omat ajatuksensa järjettömistä rationaalisiksi. Sellaiset ihmiset, joilla on kyky muokata omaa tapaansa ajatella, saavuttavat huomattavasti paremman hallinnan omien tunteidensa suhteen ja tekevät yleisesti ottaen parempia päätöksiä.

Yksi yleisimmin käytetyistä kliinisistä tekniikoista huonosti todellisuuteen vastaavaa ajattelua korjaamaan on keskustelu. Tällöin potilaalle osoitetaan, miten muokata omia uskomuksiaan kyseenalaistamalla niitä järkiperäisyyteen perustuen, kunnes potilas kykenee keksimään vaihtoehtoisen ja paremmin mukautuvan tavan ajatella. Lopullisena tavoitteena on, että potilas kykenee korvaamaan tai parantelemaan ajatuksiaan omin avuin.

Jopa jos olosuhteet ovat vaikeat, kuten tilanne työpaikan menettämisen tai eron jälkeen, eivät ne suinkaan parane ajattelemalla niitä liikaa. Itse asiassa omalla liikkumavarallasi on enemmän tekemistä omien ajatustesi saamisella hallintaan, kuin sillä saatko todellisuuden hallintaasi.

Miten muuttaa omat ajatukset ollakseen terve ja rationaalinen

Tapahtumat eivät aiheuta tunnetasoisia ja käytöksellisiä ongelmiaEnnemmin näitä aiheuttaa uskomukset, jotka piilevät ongelmien tulkintamme takana. Yksi perustavanlaatuinen tapa muuttaa omia ajatuksiaan on erottaa toisistaan järkevät ja järjettömät ajatukset.

nainen silmät kiinni
Rationaalisella tavalla ajatteleminen tarkoittaa ajattelemista suhteellisella tavalla. Se tarkoittaa itsensä ilmaisemista toiveiden ja halujen ehdoin (minä haluaisin, minä pitäisin parempana, minä toivoisin…). Kun jollain ihmisellä on terve tapa ajatella, jopa silloin kun hän ei saa haluamaansa, eivät tilanteesta johtuvat negatiiviset tunteet estä häntä tavoittelemasta haluamaansa.

Toisaalta jäykän ja ahdasrajaisen ajattelutavan omaaminen tarkoittaa, että ihminen ilmaisee itseään velvoitteen, tarpeen tai vaatimuksen ehdoin (minun täytyy, minun pitäisi, minun on pakko).

Kun nämä asiat eivät tapahdu toivotusti, ihminen kokee negatiivisia tunteita (masennusta, syyllisyyttä, vihaa, ahdistusta, pelkoa), jotka häiritsevät yrityksiä saavuttaa omat tavoitteet. Lisäksi ne laukaisevat käytöksellisiä muutoksia, kuten eristäytymistä, välttelevää tai eskapistista käyttäytymistä ja päihteiden väärinkäyttöä.