Itsetietoisuus: 3 työkalua parempaan itsensä tuntemiseen

9.5.2016

Meistä jokainen elää omaa, henkilökohtaista unelmaansa. Emme ehkä ole täysin tietoisia jokaisesta ottamastamme askeleesta, mutta otamme ne kuitenkin määrätietoisesti ja tarkasti, aivan kuin lukisimme ne käsikirjoituksesta.

Kun puhumme tavoitteidemme saavuttamisesta ja tarkoituksista, tai henkilökohtaisten toiveiden ja halujemme toteuttamisesta, itsetietoisuus on avainasemassa menestyksemme kannalta.

Meistä moni kohtaa jatkuvasti muutoksia niin henkilökohtaisessa kuin työelämässäkin. Kaiken tuon hyvinvoinnin ja henkilökohtaisen kasvun etsimisen myötä meidän täytyy myös jatkuvasti uudelleenarvioida ja ajatella asioita uudella tavalla, erityisesti niillä osa-alueilla, jotka auttavat meitä tuntemaan itsemme paremmin ja ohjaavat meitä kohti onnellisempaa elämää.

Tavoitteidemme tiedostaminen ja niiden saavuttamiseksi tarvitsemiemme työkalujen tunnistaminen ovat ensimmäisiä askelia päämääriemme saavuttamisessa.

On totta, että itsestämme puhuminen saattaa aika ajoin tuntua hyvinkin haastavalta. Meistä tuntuu kuin tuntisimme itsemme ja tietäisimme kaiken mitä on tiedettävissä, mutta vain harvoin me pysähdymme todella ajattelemaan, pohtimaan ja kirjoittamaan ylös tavoitteemme. Me emme pysähdy ”panemaan mustaa valkoiselle” tai keskity olemaan tietoisia kaikista niistä asioista, jotka joko auttavat tai estävät meitä saavuttamasta päämääriämme.

Pystyäksemme tekemään näin, on tärkeää ja ensiarvoisen tarpeellista kaivautua syvälle kaikkeen siihen, mitä jo tiedämme itsestämme ja sisäisistä luonteenpiirteistämme. 

Mitkä työkalut auttavat meitä tuntemaan itsemme paremmin?

mieli

“Tämä ennen kaikkea: pidä itsesi itsellesi totuudenmukaisena. Sen tulee seurata sinua kuin yö seuraa päivää, jottet sinä milloinkaan esiintyisi epäaitona toisen ihmisen silmissä.

-Shakespeare-

Nämä ovat 3 parasta työkalua itsetietietoisuuden kehittämiseksi yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla:

1. Kuka minä olen?

Tämä harjoitus auttaa sinua näkemään sekä sen, kuka sinä todellisuudessa olet tällä hetkellä, nykypäivänä, ja kuka sinä haluat olla tulevaisuudessa. Huomioithan, että tärkein osa on päättää se, kuinka aiot tulla siksi ihmiseksi, joka haluat olla. Mikä olisi strategiasi?

Voit tehdä tämän esimerkiksi kirjoittamalla ylös paperille siitä kuka olet, ja toiselle paperille siitä, keneksi haluaisit tulla. Kolmannelle paperille sinun tulee kirjoittaa, kuinka aiot saavuttaa tavoitteesi. Tätä harjoitusta voi täydentää pyytämällä luotettavilta ihmisiltä palautetta sen suhteen, miltä heidän mielestään näytät ja millaisena ihmisenä sinut nähdään yleisesti.

kysymysmerkki

2. Elämäsi aikajana

Tämä työkalu edellyttää vaakatasossa olevan viivan piirtämistä ja sen tarkoitus on edustaa elämääsi. Tälle aikajanalle sinun tulee merkitä keskipiste, joka kuvastaa nykyhetkeä. Sitten voit alkaa lisätä erilaisia tilanteita ja kokemuksia, joita olet käynyt läpi menneisyydessäsi. Tämä auttaa sinua tulemaan tietoisemmaksi niistä asioista, joita pidät olennaisina elämäsi kannalta.

Toisessa vaiheessa sinun tulee täyttää se aikajanan osa, joka koskee tulevaisuuttasi, painottaen kaikkein läheisimpiä ja etäisimpiä tavoitteita, jotka sinulla on mielessäsi. Tämän aikajanan lopussa haluaisin sinun pohtivan kaikkea sitä, mitä olet kokenut ja sitä, kuinka aiot saavuttaa tavoitteesi ja päämääräsi, joita olet itsellesi asettanut.

3. Tunnepäiväkirja

Rakastan tunteiden tarkkailemista ja tuntemista. Pidän niitä aarteina, sillä ne pitävät meidät täysin hallinnassaan. Kuuntelemalla tunteitasi voit päätellä paljon itsestäsi, muista ihmisistä tai erilaisista tilanteista. Sen vuoksi tunnepäiväkirjan pitäminen on eräänlainen tekniikka, joka helpottaa suuresti itsetietoisuuden nostamista.

Olemalla tietoinen tunne-elämän tilastasi, tunnistamalla ne tunteet, jotka toistuvat päivittäisessä elämässäsi useiten, tai ymmärtämällä muiden tunteiden syntymiseen johtavat tekijät, pystyt ymmärtämään paremmin ja syvemmin itseäsi millä tahansa haluamallasi elämän osa-alueella.

”Tunne itsesi olentona ajattelijan kuoren sisällä, tyyneytenä henkisen metelin sisällä, rakkautena ja ilona kivun alla. Se on vapaus, pelastus ja valaistus.”

-Eckhart Tolle-