Kehitä tietoisen kuuntelemisen taitoasi

Kehitä tietoisen kuuntelemisen taitoasi ja osoita sitä kautta huomaavaisuutta muita kohtaan. Tulet menestymään entistä paremmin sosiaalisissa tilanteissa.
Kehitä tietoisen kuuntelemisen taitoasi
Gema Sánchez Cuevas

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Gema Sánchez Cuevas.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Kun joku puhuu meille, hän odottaa saavansa meiltä huomiota. Hän haluaa meidän jättävän huolemme hetkeksi sivuun, jotta voimme keskittyä hänen tarinaansa. Sillä hetkellä hän odottaa meiltä tietoista kuuntelemista. Tietoinen kuunteleminen tarkoittaa kognitiivisten toimintojemme epäitsekästä kohdistamista toiseen ihmiseen. Tämä selittää sitä, miksi jotkut pitävät tietoista kuuntelemista anteliaisuuden osoituksena.

Me kaikki olemme keskustelleet henkilön kanssa, joka on keskeyttänyt meidät seuraavan kaltaisilla lauseilla: “Minun tapauksessani asia on toisin, koska…”, “Sinun olisi pitänyt tehdä sen sijaan seuraavalla tavalla…” tai “Kävin läpi saman asian, kun…”. Joissakin tapauksissa meidät keskeyttäneiden henkilöiden kommenteilla ei ollut edes mitään yhteyttä siihen, mistä olimme keskustelemassa.

On täysin tavallista tuntea pahaa oloa, kun tätä tapahtuu. Puheen keskeyttäminen voi olla melko turhauttavaa. Se on jotakin, mitä useimmat meistä ovat käyneet läpi nuoruusiässämme. Meistä on tuntunut silloin siltä ikään kuin maailma olisi outo paikka, johon emme yksinkertaisesti sopeudu.

Pidän kuuntelemisesta. Olen oppinut paljon kuuntelemalla tarkasti. Useimmat ihmiset eivät koskaan kuuntele.

-Ernest Hemingway-

Meidän pitää selvittää yksi asia. Keskeyttämistä tapahtuu molempiin suuntiin. Tämä tarkoittaa sitä, että sinä voit itse olla se henkilö, joka keskeyttää toisten ihmisten keskustelun. On mahdollista, ettet itse edes havaitse tätä asiaa, mutta voimme vakuuttaa sinulle, että se saa muut tuntemaan olonsa hyvin epämukavaksi. Jos haluat kohentaa ihmissuhteitasi ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä taitojasi, on keskeistä, että kehität tietoisen kuuntelemisen taitoasi.

Tietoinen kuunteleminen on tärkeä taito ihmissuhteissa.

Mitä tietoinen kuunteleminen on

Psykologi Inmaculada Domínguez on tutkinut tätä aihetta. Seuraavaksi keskitymme hänen tutkimuksiinsa ja yritämme selittää paremmin sitä, mistä tietoisessa kuuntelemisessa on kysymys. Kuten voit päätellä, tietoisella kuuntelemisella viitataan kuuntelemisen tekniikkaan, jota käytämme aktiivisesti ja vapaaehtoisesti. Monet osatekijät vaikuttavat siihen, kuten toisten ihmisten kunnioittaminen ja huomioiminen sekä keskinäisen kiintymyksen ja empatian osoittaminen.

Tietoinen kuuntelemisen taito merkitsee sitä, että annat toisen ihmisen puhua ja kiinnität huomiota siihen mitä hän sanoo sen sijaan, että keskeyttäisit hänet. Tietoinen kuunteleminen merkitsee myös asianmukaisten kysymysten tekemistä siten, että toinen ihminen tuntee tulevansa ymmärretyksi. Tietoinen kuunteleminen osoittaa huomaavaisuutta ja aitoa kiinnostusta keskustelukumppaniamme kohtaan. Lisäksi se merkitsee sydämemme ja mielemme avaamista siten, että kykenemme arvostamaan toisen ihmisen mielipidettä.

Yksi asia on varma: yhteydenottotapamme muihin ihmisiin on muuttunut aikojen kuluessa. Nykyään meille on tavallista elää niin kiireistä elämää, ettemme kykene omistamaan aikaamme meitä ympäröivien ihmisten kuuntelemiseen. Tämä vaikuttaa suoranaisesti ihmissuhteisiimme. Meidän pitää miettiä tietoisen kuuntelemisen taidon merkitystä päivittäisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Kuinka tietoisen kuuntelemisen puute vaikuttaa ihmissuhteisiimme

Ihmiset ovat sosiaalisia olentoja, mikä merkitsee sitä, että solmimme mielellämme suhteita muihin ihmisiin. Pidämme siitä, että tulemme kuulluksi ja ymmärretyksi. Jos joku tuntee, ettei toinen ihminen välitä siitä mitä sanottavaa meillä on, hänen tunteensa tulevat automaattisesti loukatuiksi. Kukaan ei pidä siitä, että joutuu sellaisten ihmisten ympäröimiksi, jotka eivät osoita häneen kiinnostusta.

Valitettavasti tätä tapahtuu paljon ja tilanne on huonontunut uuden teknologian käytön lisääntymisen myötä. Käytämme nykyään niin paljon aikaa puhelimella, että emme havaitse kaikkia niitä osatekijöitä, joita meidän pitäisi ottaa huomioon reaalielämän keskusteluissa. Itse asiassa voi hyvin käydä niin, että ystäväryhmät kokoontuvat yhteen, mutta viettävät aikaa vain puhelimillaan tarkkaillen sitä, mitä heidän sosiaalisissa verkostoissaan tapahtuu sen sijaan, että he käyttäisivät aikaa kasvokkain tapahtuvaan keskusteluun… Mikä tarkoitusta varten siinä tapauksessa kokoonnutaan yhteen?

Ihmiset ovat nykyisin tietoisempia siitä, mitä sosiaalisen median kanavissa tapahtuu verrattuna siihen, mitä heitä ympäröivässä todellisessa elämässä tapahtuu. Meidän pakkomielteemme postata nettiin kaikki, mitä teemme, on johtanut tähän ilmiöön. Surullinen puoli tässä asiassa on se, että sosiaaliset kanavat kuluttavat henkisiä resurssejamme, kun taas meitä ympäröivät ihmiset kehittävät henkisiä resurssejamme. Meitä ympäröivät ihmiset odottavat meidän kykenevän kuuntelevan heitä tässä ajassa ja paikassa.

Yksi vilpittömämmistä keinoista osoittaa kunnioitusta on kuunnella, mitä sanottavaa toisella ihmisellä on.

-Bryant H. McGill-

Kuinka tietoisen kuuntelemisen taitoa voi kehittää

Jos haluat parantaa elämäsi laatua, suhteitasi muihin ihmisiin ja kasvaa ihmisenä, kehitä tietoisen kuuntelemisen taitoasi ja tulet huomaamaan eron.

Tässä on joitakin asioita, jotka voivat auttaa sinua kehittämään tietoisen kuuntelemisen taitoasi:

  • Aloita meditoiminen. Tämä on keino saada mielen harhaileminen kuriin ja olemaan tietoinen siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu. Meditointi antaa sinulle mahdollisuuden keskittyä nykyhetkeen. Oikean hengitystekniikan ja rentoutumisharjoitusten avulla tulet huomaamaan, että pystyt pysäyttämään mielessäsi vallitsevan pyörremyrskyn ja kykenet keskittymään yhteen asiaan kerrallaan.
  • Tarkkaile kokonaisvaltaisesti sen sijaan, että kuuntelisit vain korvillasi. Tee havaintoja toisen ihmisen kehon asennoista. Ole kuitenkin varovainen, ettet tunkeudu toisen ihmisen reviirille. Kehon kieli on tärkeä, mitä tulee siihen, miten ilmaisemme ymmärtämystämme toiseen ihmiseen.
  • Älä keskeytä muita. Jos sinun on tarpeen tehdä kysymyksiä, odota sopivaa hetkeä niiden esittämiseen.
  • Tietoinen kuunteleminen ei tarkoita huomion kiinnittämistä pelkästään toisen henkilön ilmaisemiin sanoihin. Se merkitsee myös keskustelukumppanin eleiden ja kasvojen ilmeiden tarkkailemista.

Tietoinen kuunteleminen on kunnioituksen ilmaisemista puhujalle ja muille ihmisille. Tietoisen kuuntelemisen taito saa puhujan tuntemaan itsensä kuulluksi ja hyväksytyksi.

Useimmat ihmiset eivät kuuntele tarkoituksenaan ymmärtää toista, vaan he kuuntelevat vain tarkoituksenaan vastata.”

-Stephen R. Covey-


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.