Logo image
Logo image

Sternbergin kolmikantainen teoria rakkaudesta

3 minuuttia
Sternbergin kolmikantainen teoria rakkaudesta
Viimeisin päivitys: 19 kesäkuuta, 2016

“Ihmissydän on monien kielien soitin; täydellinen ihmisten tuntija, joka tietää miten saada niistä jokainen värähtelemään kuin kelpo muusikko.”

-Charles Dickens-
Robert Sternberg on amerikkalainen psykologi, joka julkisti alkuperäisen teorian liittyen rakkauteen ja ihmissuhteisiin. Hänen ehdotuksensa tunnetaan yleisesti nimikkeellä “rakkaus on tarina”.

Tämän teorian mukaan on oltava olemassa kolme osatekijää, jotta todellinen rakkaus olisi mahdollinen: intohimo, läheisyys ja omistautuminen. Kukin näistä täyteläisen rakkauden edellyttämistä käsitteistä määritellään seuraavasti:

  • Intohimo: erittäin voimakas seksuaalinen tai romanttinen himo, jonka mukana seuraa vahva taipumus hakea fyysistä ja/tai tunnepohjaista liitosta toisen kanssa.
  • Läheisyys: toisen tunteminen ja luottamus siihen kuka hän on, mitä hän tekee ja mitä hän tuntee. Läheiset välit ja huoli hänen hyvinvoinnistaan. Tarve sopimiseen ja yhteiseen ratkaisuun.
  • Omistautuminen: tahto pitää yllä sidettä ja tunne vastuusta sitä kohtaan. Halu selvitä vastoinkäymisistä ja pitää yllä hellyyttä väliaikaisten olosuhteiden läpi.

Tähän kolmen joukkoon pohjautuen Sternberg ehdottaa ajatusta, että on olemassa seitsemän erilaista tapaa rakastaa, perustuen siihen milloin ne ilmaantuvat ja miten kukin näistä kolmesta tekijästä ilmenee. Nämä kategoriat ovat seuraavat:

Pitäminen, ystävyys

Nämä rakkaussuhteet ilmaantuvat kun kahden ihmisen välillä on läheisyyttä, mutta ei intohimoa tai omistautumista. Tämän muodon ottava rakkaus on tyypillistä ystävien välisissä parisuhteissa. Ne ovat yleensä erittäin kestäviä suhteita, jopa vaikka mitään muodollista omistautumista ei olisi.

Ihastuminen

Tapahtuu silloin kun intohimo ilmaantuu, mutta läheisyyttä tai omistautumista ei ole. Se on luonteenomaista niin kutsutulle “rakkaudelle ensi silmäyksellä” ja määrittelee yleensä lyhyitä ja merkityksettömiä suhteita. Kuten nimikin jo vihjaa, voi tunne olla erittäin voimakas ja kestävä, mutta siinä ei ole syvyyttä.

Tyhjä rakkaus

Tämä on tyypillistä suhteille, joissa ei ole enää intohimoa tai läheisyyttä, mutta jota pitää yllä molempien osapuolien omistautuminen. Kyseessä on eräänlainen side tai vaihe, joka tapahtuu usein pareille, jotka ovat olleet yhdessä pitkän aikaa.

Romanttinen rakkaus

Romanttisessa rakkaudessa on intohimoa ja läheisyyttä, mutta ei sitoutumista. Siinä “kävellään pilvissä”, ollen täysin toisen pauloissa, mutta vailla mitään todellista halua antaa tälle siteelle varsinaista arvoa. Tämän tyyppinen rakkaus yleensä katoaa, kun se saa kohdalleen koettelemuksia tai vastoinkäymisiä.

Some figure

 

Kumppani- tai seurallinen rakkaus

Tämän tyyppiseen rakkauteen kuuluu läheisyyttä ja omistautumista, mutta ei intohimoa. Molemmat osapuolet nauttivat toistensa seurasta ja ovat päättäneet pitää yhteyden yllä siitä huolimatta, että minkäänlaista seksuaalista tai romanttista halua ei ole. Tämän kaltainen rakkaus on tyypillistä läheisille ystäville ja kypsemmille pareille.

Kohtalokas rakkaus

Näissä suhteissa on suuria määriä intohimoa ja vahvaa omistautumista, mutta se ei ole kuitenkaan intiimi. Yleisesti ottaen tällöin päätös pysyä yhdessä tehdään pohjautuen seksuaaliseen tai romanttiseen haluun, mutta ei luottamukseen tai tukeen. Tälläinen suhde on tyypillinen ihmisille, joilla on suunnattomia epävarmuuksia tai riippuvaisuuksia.

Täyteläinen rakkaus

Tämä edustaa ihanteellista mallia rakkaudelle, sellaista jossa kaikki tekijät ovat osana: intohimo, läheisyys ja sitoutuminen.

Sternberg viittaa tämän tyyppisen rakkauden olevan harvinaista. Sitä ei ole vaikeaa löytää, mutta sitä on vaikeaa pitää yllä. Saavuttaaksemme tämän meidän pitää muistaa, että läheisyyttä täytyy ilmaista jatkuvasti ja sitä tulee vahvistaa.

Osatekijät ja mieltymykset

Espanjalaisen Santiago de Compostelan yliopiston suorittamassa empiirisessä kokeessa todettiin, että niin miehet kuin naisetkin arvostavat erityisesti läheisyyttä osatekijänä missä tahansa suhteessa.

Intohimoon liittyen monet haastatelluista pareista ilmoittivat, että oli vaikeaa löytää täyttä harmoniaa intohimoisten tunteiden pyörteissä. Toisinaan miehet tarvitsevat sitä enemmän ja naiset vähemmän, tai päinvastoin. Useimmat antoivat lisäksi viitteitä siitä, että intohimo katoaa aikaa myöten.

Jotakin vastaavaa tapahtui myös liittyen selvityksen sitoutumista osatekijänä selvittävässä osiossa. Tämän suhteen ei ollut helppoa löytää yhdenmukaisuutta kahden kumppanin välillä. Ilmeisesti aikaa myöten naiset odottavat korkeampaa sitoutumisastetta, kun taas miehet eivät.

Kuvat luovuttanut käyttöön Wikipedia

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.