Kannattaako sinun luottaa intuitioosi?

20.4.2016

Aivomme käsittelevät suuren määrän tietoa alitajunnassamme ilman, että edes huomaamme sitä. Tietoisuutemme kuitenkin saa meidät kuvittelemaan, että olemme tietoisia lähes kaikesta ja että nämä asiat ovat täysin meidän hallinnassamme.

Eräät tutkijat, kuten Kanheman ja Tversky, ovat tulleet päätelmään, että ihmismieli toimii kahdella eri tavalla: analyyttisellä, harkitulla tavalla sekä toissijaisella, automaattisella, intuitiivisella tavalla, joka toimii mielen oikopolkujen ja opittujen assosiaatioiden kautta.

Kyseisen toissijaisen tavan ansiosta pystymme itseasiassa muodostamaan kuvan jostakin ihmisestä erittäin lyhyessä, kuuden sekunnin pituisessa hetkessä. Kutsumme tätä taitoa joskus kuudenneksi aistiksi. Tämä niin kutsuttu kuudes aisti auttaa meitä arvioimaan, mikäli jokin on hyvää tai huonoa.

“Syvälle meidän jokaisen sisimpään on haudattu vaistonvarainen, harras tietoisuus, joka tarjoaa meille, mikäli sen sallimme, kaikkein luotettavinta opastusta.”
-Prinssi Charles-

Se, että kykenemme nopeasti tekemään päätelmän siitä, onko henkilö vaaraksi fyysiselle tai henkiselle hyvinvoinnillemme tai onko hän vihainen, surullinen, iloinen vai pelokas, on tärkeää hyvinvointimme ja selviytymisemme kannalta. Tutkimukset osoittavat, että naisilla on miehiä parempi kyky erotella ja lukea toisten ihmisten tunteita nopeasti, huomata mikäli henkilö valehtelee tai jopa tunnistaa, rakastaako tämän puoliso tätä todella vai ei.

Näiden merkkien seuraamisesta tulee automaattista ja näin ollen, mitä vanhemmaksi tulemme, sitä enemmän luotamme intuitiivisiin taitoihimme. Intuitio on suuressa osassa kun puhutaan rakkaudesta. Usein emme osaa täysin sanoa, mikä on se asia joka kertoo meille, mikäli joku todella rakastaa meitä vai ei. Täten vaikuttaa siltä, että sydämellä todella on syynsä minkä takia se antaa ”kuudennen aistin” johdattaa sitä.

Yksinkertaisesti sanottuna, intuitio mahdollistaa sen, että voimme nopeasti tunnistaa ja kategorisoida erilaisia tilanteita, ihmisiä ja seurauksia, mutta intuitio voi olla myös vaaraksi. Joskus liika tunteellisuus ja liian vähäinen ajattelu saattaa johtaa hankaluuksiin.

Intuitioon liittyvät vaarat

Koko elämämme ajan keräämme intuitiotaitoja, joiden avulla voimme muodostaa mielipiteitä ja toimia nopeasti. Saatamme kuitenkin myös tehdä virheitä. Itse asiassa, teemme niitä aika usein.

Yksi selkeä esimerkki tästä on se, että joskus antaudumme tunteen vietäväksi niin vahvasti, ettemme huomaa että henkilö, jonka olemme päästäneet lähelle, satuttaa meitä. Olemme myös varmasti joskus nähneet uutislähetyksessä poliisin, joka kohtelee huonosti etnistaustaista henkilöä, koska hän on jo valmiiksi muodostanut ennakkoluulon tämän syyllisyydestä.

Tästä syystä meidän tulee harjoitella tunnistamaan tilanteet, joissa ennakkoluulomme saattavat olla väärässä. On tärkeää, että silloin kun toimimme ennakkoluulojemme tai mututuntumamme varassa, punnitsemme sitä, onko ennakkoluuloillemme perusteita. On tärkeää, ettemme anna tunteittemme dominoida meitä, että pidämme silmämme avoimina ja että punnitsemme asioita silloin, kun on aika toimia.

Intuitio ja pelko

Monet ihmiset tuntevat intensiivistä pelkoa, kun he ajattelevat lentokoneella matkustamista. Siitä faktasta huolimatta, että bussionnettomuus olisi 37 kertaa todennäköisempi kuin lentokoneonnettomuudessa kuoleminen, ihmiset matkustavat yleensä huolettomasti tien päällä.

On olemassa lukemattomia syitä, joiden takia tunnemme suurempaa pelkoa traagisia kuolemaan johtavia onnettomuuksia (kuten lentokoneonnettomuutta) kohtaan kuin hiljaisia tappajia (kuten tupakka) kohtaan, jotka aiheuttavat miljoonien ihmisten hengen menetyksen vuosittain. Tämä on yksi suurimpia intuitioon luottamisen vaaroja: se saa meidät sokeaksi eikä anna meidän ajatella järjellä.

On tärkeää, että annamme intuitiollemme sen tarvitseman tilan. Meidän tulee kuitenkin myös pitää mielessämme, että yhtä paljon meidän tulee antaa tilaa todellisuudelle. Intuition seuraaminen tuo mukanaan riskejä, mutta meidän ei silti tulisi jättää sisäistä ääntämme huomioimatta. Sitä ääntä, joka huutaa meille hiljaisuudessa ”Älä päästä tätä ihmistä lähellesi!”, ”Älä pelkää tehdä muutosta!”, ”Seuraa unelmiasi!” tai ”Tee tämä asia, koska pidät siitä!”