Periksiantamattomuus ja virheistä oppiminen

3.3.2016

Psykologit ja tiedemiehet kautta maailman ovat aina yrittäneet ymmärtää, kuinka ihmiset käsittelevät omia kokemuksiaan. Tätä aihepiiriä käsittelevät erilaiset tutkimukset ovat sittemmin luoneet perustan myös lannistumattomuuteen ja periksiantamattomuuteen liittyvälle tutkimustyölle.

Lannistumattomuudessa on kyse siitä, että kykenee pääsemään yli kokemistaan vastoinkäymisistä sekä tuskastaAiheesta on tehty monia tutkimuksia, joissa tutkimuskohteina on ollut henkilöitä, jotka ovat läpikäyneet erilaisia traumaattisia kokemuksia (esim. auto-onnettomuuden, seksuaalista väkivaltaa, avioeron, potkut töistä jne.). Jotkut näistä testihenkilöistä olivat selkeästi kokemustensa myöstä kasvaneet sinnikkäiksi, ja sitä myötä myös heidän luonteensa sekä ammatillinen osaamisensa olivat vahvempia kuin muilla.

Mies ei anna periksi vaan jatkaa taivallustaan

“Kärsimysteni kasvaessa huomasin, että pystyisin reagoimaan tilanteeseen vain kahdella mahdollisella tavalla: joko katkeroitumalla tai yrittämällä muuttaa kärsimys luomisvoimaksi. Päätin seurata jäljempää polkua.”

-Martin Luther King-

Tarkkailemalla sinnikkäitä ja periksiantamattomia ihmisiä huomaamme, kuinka he eivät ole antaneet kokemiensa vaikeuksien lannistaa itseään, vaan sen sijaan he ovat muuttaneet kärsimyksensä omaksi edukseen.

“On etuoikeus saada elää vaikea elämä.”

Indira Gandhi

Yllä olevat videot kertovat Nick Vujicicista ja Lizzie Velásquezista. He molemmat ovat tunnettuja puhujia, jotka korostavat luennoillaan sitä, että muiden ihmisten puheet tulisi jättää omaan arvoonsa.

Molemmat ovat joutuneet elämänsä aikana naurunalaisiksi ja nöyryytetyiksi, mutta he eivät ole välittäneet muiden ihmisten asenteista ja kohtelusta vaan näyttäneet olevansa pohjimmiltaan samanlaisia kuin kaikki muutkin. He ovat jakaneet omaa positiivisuuttaan ja voimaansa lukemattomille ihmisille, jotka ovat elämänsä aikana tulleet leimatuiksi ”erilaisiksi” muiden toimesta. 

Sekä Nick että Lizzie ovat loistavia esimerkkejä periksiantamattomista ihmisistä, jotka ovat joutuneet kohtaamaan elämänsä aikana lukuisia vaikeita haasteita. Sen sijaan että he olisivat lannistuneet ja hyväksyneet yhteiskunnan heille suorastaan tuputtaman uhrin leiman, he uskovat että heidän elämällään on arvoa, eivätkä he anna kokemansa kärsimyksen määritellä koko elämäänsä.

Ainoastaan kärsimyksen kautta opituilla asioilla on todellista merkitystä. Voit olla mitä ikinä haluat ja saavuttaa tavoitteesi, mutta se ei koskaan onnistu, jos et rakasta ensin itseäsi ehdottomasti. Maineella ja mammonalla ei ole loppujen lopuksi mitään merkitystä, kyse on oman elämänsä elämisestä ilman jatkuvaa ahdistusta ja turhautuneisuuden tunnetta.

Tästä syystä kestävyys ei ole sama asia kuin sinnikkyys. Kun kestävyydessä on kyse lähinnä paikallaan pysymisestä ja passiivisesta voimasta, on sinnikkyys sitä, että pystyy ylittämään kaikki vaikeudet ja kärsimykset ja saamaan niistä voimaa. Vastoinkäymisten kautta voit kehittää sosiaalisia taitojasi sekä tunneälyäsi. 

Tätä artikkelia ei yksinkertaisesti ole mahdollista päättää mainitsematta sitä ennen ehkä maailman tunnetuinta tuomittua ja vainottua ihmistä, Nelson Mandelaa. Edes hänen 27 vuottaan vankeudessa eivät estäneet häntä muodostumasta eläväksi esimerkiksi esteiden voittamisesta ja väkivallattomasta taistelusta. Meidän kaikkien tulisi pyrkiä seuraamaan hänen arvokasta esimerkkiään.