Logo image
Logo image

Sensorinen deprivaatio ja sen kauhistuttavat vaikutukset

3 minuuttia
Ensimmäiset tutkimukset sensorisesta deprivaatiosta suoritettiin 1950-luvulla. On kuitenkin mahdollista, että asiasta suoritettiin salaisia kokeita ennen tätä. Tutkijat Montrealin McGill-yliopistosta Kanadasta olivat ensimmäiset, jotka suorittivat tällaisen kokeen käyttäen vapaaehtoisia.
Sensorinen deprivaatio ja sen kauhistuttavat vaikutukset
Viimeisin päivitys: 05 helmikuuta, 2020

Sensorinen deprivaatio, etenkin kun se on kestänyt yli 48 tuntia, voi vaikuttaa huomattavasti havaintokykyyn, kognitioon ja tunteisiin. Asiantuntijat ovat todistaneet, että sosiaalisella deprivaatiolla on samankaltaisia vaikutuksia.

Sensorinen deprivaatio on osittaista tai täydellistä ärsykkeiden rajoittamista yhteen tai useaan aistiin sovellettuna. Se tarkoittaa näön, kuulon, kosketuksen jne. estämistä. Ihmiset ovat käyttäneet tällaisia harjoituksia terapeuttisin tarkoituksin, tutkimuksissa ja myöskin kidutuksessa.

Valitettavasti ihmiset alkoivat kiinnostua sensorisesta deprivaatiosta tästä viimeisestä esimerkistä johtuen. Toisen maailmansodan jälkeen raportoitiin vangeista, jotka olivat tunnustaneet ilman väkivaltaa. Sellainen kidutus, jossa vankien ympäristön ärsykkeiden aistiminen riistettiin, teki jo suuria muutoksia vankien tahdonvoimaan.

Some figure

Kokeiden olosuhteet

Kokeiden suorittajat sovelsivat pääosin vain kolmea eri sensorisen deprivaation kokeellista olosuhdetta. Näin tehtiin ainakin meidän tuntemissamme tutkimuksissa.

Ensimmäisen tutkimuksen suorittivat Bexton, Heton ja Scott vuonna 1954. Seuraava tutkimus on vuodelta 1958, ja sen suorittivat Wexler, Mendelson, Liederman ja Solomon. Kolmas tutkimus on Shurleyn tutkimus vuodelta 1960.

  • Ensimmäinen tilanne. Sensorinen deprivaatio ei ole absoluuttista. Vapaaehtoinen makaa sängyllä, eristetyssä mutta valaistussa huoneessa. Vapaaehtoinen on pukeutunut tummiin aurinkolaseihin ja hanskoihin, ja hänellä on käsissään jonkinlaiset pahvista tehdyt kapselit. Vapaaehtoinen koehenkilö pysyy tässä huoneessa kahdesta kuuteen päivään.
  • Toinen tilanne. Vapaaehtoinen makaa patjalla kotelon sisällä, joka rajoittaa hänen liikkeitään. Tämä kotelo on huoneessa, jonka seinät ovat paljaat ja valoa on vain vähän. Henkilö on tässä tilanteessa 36 tuntia.
  • Kolmas tilanne. Tutkijat upottavat täysin alastoman vapaaehtoisen vesisäiliöön. Vapaaehtoisella on naamio, joka sallii hengittämisen, mutta hän ei voi nähdä tai kuulla mitään. Hän ei myöskään kosketa säiliön pohjaa. Vapaaehtoinen pysyy tässä tilanteessa niin kauan kuin hän pystyy.

Sensorinen deprivaatio ja perseptiivinen prosessi

Tutkijat arvioivat ensiksi, muuttivatko nämä olosuhteet perseptiivisiä prosesseja. He tulivat siihen lopputulokseen, että ne muuttivat. Eristävä kokemus sisälsi ennen kaikkea voimakkaita visuaalisia häiriöitä. Vapaaehtoiset näkivät staattisten esineiden liikkuvan ja muuttavan muotoa tai kokoa.

He näkivät erilaisia asioita, kuten seinien liikkuvan ja pöytien kävelevän. Heidän visuaalinen herkkyytensä voimistui. Usean päivän jälkeen he havaitsivat näitä ärsykkeitä hitaammin. Jotkut koehenkilöt näkivät suorien linjojen muuttuvan S-kirjaimen muotoisiksi. He kokivat myös muita hallusinaatioita.

Samaan aikaan tapahtui myös kosketuksen, sekä ajan ja tilan havainnon yleisiä vääristyksiä. Yhdessä näistä kokeista tutkijat osoittivat, kuinka sosiaalisen eristäytymisen vaikutukset ovat samanlaisia kuin sensorisen deprivaation vaikutukset.

Kognitiiviset vaikutukset

Monet koehenkilöt sanoivat, että he halusivat käyttää tätä kokeeseen osallistumisen aikaa ajatellakseen henkilökohtaisia ongelmia, joille heillä ei ollut muuten aikaa. Alussa he pystyivät tekemään niin, mutta tuntien kuluessa heidän oli entistä vaikeampaa keskittyä omiin ajatuksiinsa. Tietyn ajan kuluttua he eivät pystyneet laskemaan edes kolmeenkymmeneen.

Tutkijat huomasivat, että koehenkilöiden kyky muistaa ja säilyttää tietoa kehittyi kokeiden jälkeen. Samaan aikaan abstraktio, yleistäminen ja matemaattinen järkeily heikkenivät.

Hämmästyttävää on, että oppimiskapasiteetti parani niillä ihmisillä, jotka kokivat tämän sensorisen deprivaation. Heidän motoriset taitonsa kuitenkin heikkenivät huomattavasti, etenkin heillä, joilta riistettiin ärsykkeet 48 tunniksi tai pidemmäksi aikaa.

Some figure

Mielenkiintoisia päätelmiä sensorisesta deprivaatiosta

Yksinkertaisin termein sanottuna, kaikki nämä kokeet osoittivat, että pseudopsykoosin tilojen aiheuttaminen on mahdollista sensorisen deprivaation myötä. Tässä on kyse väliaikaisesta psykoosista. Lisäsimme etuliitteen ”pseudo”, sillä kun koe on ohi ja kun osallistuja palaa takaisin normaaliin elämään, hänen kaikki normaalit kykynsä myös palautuvat.

Yksi mielenkiintoisimmista tuloksista oli se, että ns. ”normaalit” ihmiset kokivat hallusinaatioita sensorisen deprivaation aikana. Ihmisillä, joille oli diagnosoitu skitsofrenia, nämä hallusinaatiot kuitenkin katosivat.

Samalla tavalla tutkijat huomasivat, että jokaisen yksilön persoonallisuudella oli osansa siinä, kuinka he kokivat sensorisen deprivaation. Kaikki vapaaehtoiset yrittivät sopeutua näihin olosuhteisiin, mutta monilla heistä oli taipumusta keskittyä menneisyyteen ja vaipua masennukseen. Melkein kaikista heistä tuli herkempiä. Tämä tekee psykologisen kidutuksen vaikutuksista tässä tilassa entistä perusteellisempia, kuten myöskin psykologisen terapian vaikutuksista.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Ardila, R. (1970). Privación sensorial. Revista Interamericano de Psicologia, 4, 253.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.