Väri ja persoonallisuus: miten ne liittyvät toisiinsa?

Väri ja persoonallisuus: miten ne liittyvät toisiinsa?
Andrés Navarro Romance

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Andrés Navarro Romance.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Jokaiselle yksilölle väri ja persoonallisuus ovat kaksi toisiinsa liittyvää mieltymystä tai suuntausta; mieltymys tiettyihin väreihin vastaa yleensä tiettyjä persoonallisuuksien malleja. Opimme seuraavaksi hieman lisää tästä mielenkiintoisesta suhteesta ihmisen psykologiassa.

Vaikka suuri joukko ihmisiä ajatteleekin, että värit eivät liity mitenkään tunteisiin, mielipiteisiin tai käyttäytymiseen, toiset taas uskovat voimakkaasti värin ja persoonallisuuden suhteeseen. Itse asiassa onkin aivan varmaa, että tässä maailmassa vain hyvin harva ihminen valitsee itselleen sellaisia värejä, johon eivät haluaisi pukeutua tai jolla eivät haluaisi maalata esimerkiksi olohuonettaan.

Menemättä sen pidemmälle, lähes kaikilla ihmisillä on todennäköisesti yksi tai useampi suosikkiväri. Jos näiltä ihmisiltä kuitenkin nyt kysyttäisiin tämän tietyn mieltymyksen syytä, hyvin harvat kykenisivät antamaan siihen vastauksen. Tämän vuoksi näyttääkin siltä, ​​että ihmisiltä löytyy jotain luontaista, joka ylläpitää tätä kummallista yhteyttä yhden tai toisen värin mieltymykseen. Väripsykologian tutkimusala syventyy tarkemmin tähän aiheeseen.

Mieltymys tiettyihin väreihin vastaa yleensä tiettyjä persoonallisuuksien malleja

Väri ja persoonallisuus: yksilölliset erot

Jokainen ihminen havaitsee värit eri tavalla ja antaa niille erilaisia merkityksiä. Aistillisiin havaintoihin suunnattujen aivotoimintojen funktionaaliset eroavaisuudet eivät enää pelkästään vaikuta värien havainnoinnin eroihin, ja vielä enemmän silloin, kun esiintyy värisokeuden kaltaisia muutoksia, sillä myös jokaisen ihmisen elämänhistorialla on taipumusta liittää erilaisia tunnepohjaisia tonaalisuuksia jokaiseen havaittuun väriin.

Siksi tässä suhteessa yhteisten sääntöjen ja toistettavissa olevien havaintojen päätteleminen eri ihmisten välillä voi olla suhteellisen monimutkaista. Kyseisestä teemasta voi tulla vieläkin monimutkaisempaa seuraavien faktojen vuoksi:

  • Samasta väristä löytyy erilaisia ​​versioita – toiset ovat kylmempiä ja toiset lämpimämpiä. Lisäksi ne kykenevät saamaan ihmisessä aikaan erityyppisiä tunnereaktioita, vaikka ne olisivat samaa väriä.
  • Joskus arvojen ja mieltymysten välillä on eroja. Ihminen voi valita tietyn värin tietylle kontekstille, siinä missä taas toisessa tilanteessa valitsee mieluummin toisen värin. Esimerkiksi musta väri voi tarkoittaa joillekin eleganssin ja tyylikkyyden synonyymia, kun taas toiset liittävät sen pimeyteen ja suruun.

“Anna minun, anna minun upottaa sielu väreihin; anna minun niellä auringonlaskua ja juoda sateenkaarta.”

-Khalil Gibran-

Tutkimus värin ja persoonallisuuden välisestä suhteesta

Useimmissa tapauksissa esineiden väri vaikuttaa selkeästi ihmisten valintoihin. Tämän väittämän vahvistamiseksi ei kuitenkaan löydy paljoa tieteellistä näyttöä, koska suuri osa tutkimusten tuloksista on johdettu epäsuorasta näytöstä.

“Väriä tulee ajatella, unelmoida ja kuvitella.”

-Henri Matisse-

Vaikka meillä ei ole vielä olekaan ulottuvillamme vankkaa tieteellistä näyttöä, joka vahvistaisi värin ja persoonallisuuden välistä suhdetta, löytyy psykologiselta alalta muutamia maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä periaatteita ja ilmiöitä. Esimerkiksi, on olemassa tietty yksimielisyys siitä vakuudesta, että jokaisen omat suosikkivärit heijastavat jossain määrin ihmisen psykofyysistä ja kognitiivista tilaa.

Toisaalta jotkut tästä aiheesta kiinnostuneet psykologian ammattilaiset ovat ehdottaneet, että tietyn värin tai tiettyjen värien välttäminen ei yleensä ole myönteistä. Päinvastoin he vakuuttavat, että olisi suositeltavaa pyrkiä sisällyttämään elämään hieman jokaista väriä, sillä tämä osoittaisi parempaa psyko-emotionaalista tasapainoa.

Kerro minulle suosikkivärisi ja kerron sinulle persoonallisuudestasi

Kaikki näyttää osoittavan siihen suuntaan, että useimmat ihmiset turvautuvat yleensä yhden tai toisen värin valintaan päivittäin eri näkökulmiensa perusteella, olivatpa ne sitten vaatteisiin, koristeluun tai ruokaan liittyviä valintoja. Siksi voisimme päätellä, että erilaisten värien valintojen säännöllisyys heijastaa persoonallisuuden säännöllisyyksiä ja tässä piilee näiden kahden välinen yhteys.

Se seikka, mistä väripsykologia on myös toisinaan puhunut, on se, että jotkut voimakkaat muutokset värien valinnassa riippuvat ihmisen mielialasta ja hänen elintärkeästä dynamiikasta.

Toisaalta on oletettu, että muutos yhdestä suosikkiväristä toiseen voi vastata tarpeeseen turvautua uuteen väriin kuin apuna uusien ominaispiirteiden kehittämisessä vastaamaan muuttuvia olosuhteita.

“Väri on elämä, sillä maailma ilman värejä on meille kuin kuollut maailma. Värit ovat kiistattomia ideoita, valon lapsia.”

-Johannes Itten-

Persoonallisuuden väri ja henkilökohtaiset piirteet

Lopuksi esittelemme joitakin persoonallisuuteen liittyviä piirteitä, joita psykologia on vuosien varrella liittänyt tiettyihin väreihin:

  • Punainen. Viittaa tahdonvoimaan, kunnianhimoon ja energiaan.
  • Sininen. Määrittelee taipumuksen ylläpitää vakaita periaatteita ja arvoja, sekä halua elää sopusoinnussa niiden kanssa.
  • Keltainen. Voi viitata unelmoivaan ja täydellisyyttä tavoittelevaan persoonallisuuteen.
  • Vihreä. Viittaa vahvasti turvallisuutta ja hyväksyntää hakevaan persoonallisuuteen.
  • Oranssi. Tämä väri voi osoittaa jatkuvaa halua olla yhteydessä toisiin ja viettää aikaa muiden ihmisten kanssa.
  • Musta. Liitetään itsenäisyyteen ja riippumattomaan tahdonvoimaan.
  • Ruskea. Tämä väri viittaa yksinkertaisen elämän suosimiseen ja vahvojen ystävyyssuhteiden muodostamiseen.
  • Valkoinen. Ihmiset, jotka omaavat tämän persoonallisuustyypin, pyrkivät yksinkertaisuuteen, avoimuuteen ja puhtauteen.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.