Kokeilut

Koko psykologian historian ajan on tehty mitä erilaisempia kokeita ja kokeiluja, jotka ovat muuttaneet tätä tieteenalaa pysyvästi. Tässä osiossa tutustumme tunnetuimpiin kokeiluihin sekä niihin, jotka vielä tänä päivänäkin hämmästyttävät meitä tuloksillaan.

 
Leon Festinger ja kognitiivinen dissonanssi
Leon Festinger ja kognitiivinen dissonanssi

Leon Festinger esitteli käsitteen kognitiivinen dissonanssi psyykkisenä jännitteenä vuonna 1957. Hän tutki päätöksentekoprosessia kognitiivisen dissonassin kokeessaan. Kognitiivinen dissonanssi on tunne,…

 
Sokea kuuliaisuus: Milgramin koe
Sokea kuuliaisuus: Milgramin koe

Miksi ihminen on kuuliainen? Mihin pisteeseen asti ihminen pystyy noudattamaan käskyjä, jotka ovat hänen moraaleidensa vastaisia? Stanley Milgramin koe (1963)…