Logo image
Logo image

Siniset ja ruskeat silmät: Jane Elliottin koe

4 minuuttia
Jane Elliottin suorittama siniset ja ruskeat silmät -koe oli käännekohta sosiaalipsykologiassa. Tässä artikkelissa puhumme siitä mitä tässä kokeessa tapahtui, ja mitkä olivat sen seuraukset.
Siniset ja ruskeat silmät: Jane Elliottin koe
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Melkein heti Martin Luther King Jr.:n salamurhan jälkeen professori Jane Elliott käytti minimaalista ryhmäparadgimaa suorittaakseen testin, joka opettaisi hänen oppilailleen rotuun perustuvasta syrjinnästä. Minimaalinen ryhmäparadigma on muotoillut kokonaisen metodologian sosiaalipsykologiassa. Tässä luodaan eroja eri koehenkilöiden välillä, jotta heidät voidaan jakaa kahteen eri ryhmään. Tämä tekniikka sallii tutkijoiden nähdä kuinka monta eri piirrettä tarvitaan määritellyn ryhmän luomiseksi, ja sitten ryhmän sisäisten koehenkilöiden käyttäytymistä analysoidaan.

60-luvulla Yhdysvallat oli sosiaalisen rotukriisin keskellä. Professori Jane Elliott suoritti ryhmäkokeen oppilaidensa kanssa, jota he eivät tulisi koskaan unohtamaan. Testin ajatus oli yksinkertainen, mutta syvällinen. Hän halusi osoittaa oppilailleen, että mielivaltaisesti julistetut erot voisivat erottaa heidät ja saada heidät toisiaan vastaan.

Jane Elliottin koe

Jane Elliott, opettaja ja rasismin vastainen aktivisti, teki suoran kokeen oppilaidensa kanssa. Hän kertoi näille, että ruskeasilmäiset ihmiset olivat sinisilmäisiä parempia. Hän pisti myös ruskeasilmäiset oppilaat laittamaan paperista tehdyt käsivarsinauhat sinisilmäisille oppilaille.

Some figure

Silmien väri

Muutamaa perusteellista ja mielivaltaista esimerkkiä käyttäen Elliott teki selväksi, että ruskeasilmäiset olivat parempia. Oppilaat olivat hämmästyneitä, mutta he eivät sanoneet mitään tätä vastaan. Tällä tavalla hän pystyi luomaan onnistuneesti kaksi erillistä ryhmää hänen luokassaan:

  • Ruskeasilmäiset ihmiset. Luokassa oli enemmän ruskeasilmäisiä oppilaita. He tunsivat olonsa ylempiarvoiseksi ja heillä oli auktoriteetin (opettaja) tuki. Ruskeasilmäiset oppilaat harjoittivat tiettyä ylivaltaa sinisilmäisistä pistämällä heidät käyttämään käsivarsinauhaa.
  • Sinisilmäiset ihmiset. Tämä ryhmä oli pienempi. Elliott sanoi, että sinisilmäiset ihmiset ovat vähemmän älykkäitä ja vähemmän puhtaita. Sen lisäksi, että sinisilmäisiä oli vähemmän, myös auktoriteettihahmo oli heitä vastaan.

Syrjintä

Kokeen seurauksista tuli ilmeisiä todella nopeasti. Niinkin yksinkertainen eroavaisuus kuin auktoriteetin luoma ja määrittelemä silmien väri sai oppilaiden välillä aikaan välirikon.

Ruskeasilmäiset oppilaat alkoivat käyttäytymään aggressiivisesti ja ilkeästi sinisilmäisiä kohtaan. Jälkimmäiset tunsivat olonsa syrjityksi.

Miltä syrjintä oikein näytti?

Tavallisesti siniset silmät ei ole mikään huono asia. Mutta tässä luokkahuoneessa sinisistä silmistä oli tullut alempiarvoisuuden tila. Tämän seurauksena ruskeasilmäiset lapset alkoivat käyttämään sinisiä silmiä huonona asiana. Ruskeasilmäiset lapset eivät halunneet leikkiä sinisilmäisten kanssa välitunnin aikana. Ruskeasilmäiset myös kiusasivat sinisilmäisiä.

Tutkimuksen tulokset

Mielivaltainen ero oppilaiden välillä voimistui kokeen aikana niin paljon, että se päätyi fyysiseen väkivaltaan. Lapset usein tappelevat, väittelevät ja joskus lyövät toisiaan, mutta tällä kertaa heitä motivoi silmien väri. Seuraavana päivänä Elliott vaihtoi ryhmiä. Seuraavana päivänä hän kertoi, että ruskeasilmäiset olivat alempiarvoisia. Tämän kokeen tulokset olivat samat.

Luokkahuoneesta oikeaan maailmaan

Kun luemme tästä kokeesta, on vaikea olla kyseenalaistamatta luokituksia. Jos tämä mielivaltainen Elliottin pakottama ero loi luokassa niin paljon ongelmia muutaman tunnin ajan, mitä sitten tapahtuu oikein suurella mittakaavalla? Ottaen huomioon kaikki olemassaolevat stereotypiat ja ennakkoluulot, millaista vahinkoa pääsee tapahtumaan?

Ei ole yllättävää, että jotkut yhteiskunnalliset ryhmät syrjivät muita johtuen etnisyydestä, uskonnosta tai kulttuurista. Nämä erot voivat johtua sotaan ja vihaan. Jopa perheenjäsenet voivat kääntyä toisiaan vastaan, jos joku auktoriteetti yhtäkkiä päättää, että nämä eroavaisuudet ovat ongelma.

“Halusin poistua koulusta. Olin vihainen. Tältä tuntuu olla syrjitty.”

-Yksi sinisilmäiset ja ruskeasilmäiset -kokeen lapsista-

Kasvatuskysymys

Jane Elliott on pohtinut paljon tämän ryhmäkokeen seurauksia. Hän sanoo, että on järkyttävää, kuinka tavallisesti mukavat, yhteistyöhalukkaat ja ystävälliset lapset muuttuvat niin ylimielisiksi, syrjiviksi ja vihamielisiksi, kun he kuuluvat johonkin ”ylempiarvoiseen” ryhmään.

Aikuisissa näkemämme viha ja syrjintä on peräisin heidän kasvatuksestaan. Yhteiskunta on saanut heidät uskomaan, että he ovat parempia kuin muut ihmiset mielivaltaisista syistä, kuten ihonväristä tai sukupuolesta johtuen.

Some figure

Vähemmistöryhmät tänään

Tämä paradigma auttaa ymmärtämään nykyisiä syrjintään liittyviä ongelmia. Nykypäivänä lisääntynyt muutto maiden välillä tarkoittaa lisääntyneitä mahdollisuuksia eri taustoista tuleville ihmisille olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, mikä on usein konfliktien alkuperä.

Ihmiset ja kulttuurit tuntevat olevansa uusien maahanmuuttajien uhkaamia. Heidän reaktionsa on luoda alempiarvoisuuden ja ylempiarvoisuuden kahtijakoa. Näiden jakojen seurauksena voimme nähdä rotujen syrjintää tai jopa terrorismia.

Koulutus ilman syrjintää

Minimaalisen ryhmäparadigman tavoite on luoda subjektiivisia eroja ja luoda suosimisen ilmapiiri. Täten hallitseva, auktoriteetin tukema ryhmä on aina vallassa. Tämä menettely on joskus niin hienovarainen, että kukaan ei edes huomaa sitä. Ohjeita tämän välttämiseksi ja vähentämiseksi ovat:

  • Erojen normalisointi. Koulutuskontekstissa pinnallisten erojen normalisointi lasten välillä voi lievittää ylempiarvoisuuden tunnetta.
  • Integroivat aktiviteetit. On tärkeää sekoittaa yksilöitä, joilla on eri piirteitä, uskomuksia ja kulttuureja niin paljon kuin mahdollista, ja on tärkeää saada heidät työskentelemään jonkin yhteisen tavoitteen puolesta.
  • Opettajan rooli. Autoritaarisessa ympäristössä ryhmä, joka on lähimpänä auktoriteettia (tässä tapauksessa opettaja) tuntee olevansa ylempiarvoinen ja oikeutettu. Tämän seurauksena opettajan on toimittava sovittelijana, ei yllyttäjänä.

Lopuksi, Jane Elliottin koe esittää kuinka rinnakkain eläminen ja yhteistyö on helposti hajoava. Se osoittaa myös kuinka mielivaltaiset ja subjektiiviset asiat voivat muuttaa ystävät, perheenjäsenet ja kansalaiset toisiaan vastaan.

“Hyväntekeväisyys on nöyryyttävää, sillä sitä harjoitetaan pystysuoraan ja ylhäältä; solidaarisuus on horisontaalista, ja se merkitsee yhteistä kunnioitusta.”

-Eduardo Galeano-

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.