Seksuaalisuus kestää koko eliniän

26.9.2019
Seksuaalisuus ei rajoitu vain aikuisuuteen; se kestää koko eliniän. Kuten monia seksikäsitteitä, myös seksuaalisuutta on muokattu uudelleen ajan myötä, kunnes sen merkitys on periaatteessa kadonnut. Seksuaalisuutta pohtimalla voit selvittää, miksi se on ihmisluonteelle synnynnäistä.

Ihmiset olettavat usein, että seksuaalisuus on ”aikuisten asia”. Vaikka onkin totta, että se on läsnä aikuisuudessa, ei se rajoitu vain tähän ihmiselämän tärkeään ajanjaksoon. Sen sijaan seksuaalisuus kestää koko eliniän, läpi kaikkien elämänvaiheiden.

Tämä voi olla helpompi ymmärtää, jos tiedät seksuaalisuuden määritelmän. Seksuaalisuuteen liittyviä termejä käytetään laajasti, mutta samaan aikaan niitä on muokattu uudelleen ja uudelleen. Siitä syystä jotkut niistä vaativat syvällisempää pohdintaa, kuten ”seksin” todellinen käsite.

Mikä on seksuaalisuutta ja mikä ei?

Seksuaalisuus ei ole sama kuin seksuaalinen suuntautuminen. Monien ihmisten on tapana sekoittaa nämä kaksi termiä. Itse asiassa seksuaalisuutta käytetään usein eroottiseen haluun liittyvään seksuaaliseen suuntautumiseen viitatessa.

Mutta seksuaalinen suuntaus ei ole vaihtoehto, koska jos se olisi, tarkoittaisi se sitä, että sinulla on vaihtoehto ja seksuaalista suuntautumista ei tietenkään vain ”valita”. Se ei myöskään ole ehto, sillä se ei ehdollista mitään.

mies ja nainen

Seksuaalisuus käsitteenä on tapa, jolla ihmiset ilmaisevat omia seksuaalisia halujaan. Käytännössä se on tapa, jolla miehet ja naiset ilmaisevat tuntemuksiaan ja elävät miehinä ja naisina.

Ihmiset kuuluvat tiettyyn sukupuoleen ja sukuun, seksuaalisen identiteetin ehtojen mukaan. On loputtomia tapoja olla mies (yhtä monta tapaa kuin mitä miehiä on maailmassa), ja sama koskee naisia. Seksuaalisuus siis määrittelee sen, kuinka ilmaiset itseäsi seksuaalisesti.

Seksuaalisuus ja sukupuoli

Seksologia on teoriassa vastuussa muodon antamisesta tälle ja monille muille käsitteille. Sen tarkoitus on pitää ne johdonmukaisina ja täsmällisinä. Siitä syystä seksuaalisuus ja muut ”seksistä” syntyvät termit eivät liity suoraan seksisuhteisiin, kuten monet ajattelevat.

Seksuaalisuus liittyy pikemminkin toiseen käsitteeseen: sukupuoleen, joka on jatkuva prosessi, jossa määrittelet tai määrittelet uudelleen itsesi mieheksi, naiseksi tai joksikin muuksi. Se alkaa ennen kuin edes synnyt ja päättyy, kun et ole enää elossa.

Sukupuoli ei rajoitu ainostaan biologiseen prosessiin, vaan se on myös biografista. Se on altis kaikille vaikutuksille, jotka tekevät sinusta sellaisen seksuaalisen ihmisen kuin olet, kaikkine tapoinesi ja erityispiirteinesi.

Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat siis osa koko olemustasi vain siitä syystä, että sinulla on sukupuoli. Ja se tarkoittaa sitä, että sekä sukupuoli että seksuaalisuus kestävät läpi koko eliniän.

Seksuaalisuus lapsuudessa ja vanhemmalla iällä

Pitäen mielessä sen, että tämä käsite ei ole sitä mitä ihmiset yleensä ajattelevat sen olevan, sukelletaan nyt syvemmälle aiheeseen.

Tiedät nyt, että ihmisillä on sukupuoli koko heidän elämänsä ajan, mutta pidä myös mielessä, että tämä voi muuttua ihmisen elämänvaiheen mukaan.

Tavallisesti kukaan ei tutki seksuaalisuutta lapsuudessa tai vanhalla iällä välinpitämättömyyden johdosta. Jos ymmärrät, mitä käsite todella tarkoittaa, ei seksuaalisuuden laiminlyönnillä lapsuudessa tai vanhalla iällä ole mitään järkeä.

käsi olkapäällä

Seksuaalisuus vanhalla iällä

Seksuaalisuus vanhalla iällä on kaunis ilmaisutapa, koska vanhemmat miehet ja naiset kokevat sen viisaammasta näkökulmasta elämässä. On totta, että ihmiset laiminlyövät sitä yhteiskunnan yleisen kulttuurisen ajattelutavan takia.

Länsimaissa on yhä paljon parantamisen varaa vanhempien ihmisten ja heidän seksuaalisuuden kunnioittamisen sekä näkyvyyden suhteen. Ehkä muiden kulttuureiden tarkasteleminen ja tapa, jolla he kokevat tämän elämänvaiheen, voi auttaa muuttamaan tätä ajattelutapaa parempaan suuntaan.

Seksuaalisuus lapsuudessa

Seksuaalisuus lapsuudessa on puolestaan aivan yhtä kaunista, mutta muista syistä. Aivan kuten vanhemmat ihmiset näkevät sen kokeneemmasta näkökulmasta, kehittyy lasten seksuaalisuus viattomassa ja tutkivassa kontekstissa.

Kauneinta on se, että siinä iässä et käytännössä katsoen ole minkään sosiaalisen vaikutuksen likaama. Itse asiassa lapset ilmaisevat itseään ilman mitään tabuja tai suodattimia, he ovat uteliaita heitä ympäröivästä maailmasta.

Voidaksemme lopettaa kaikki seksuaalisuuteen ja moniin muihin käsitteisiin liittyvät stereotypiat ja tabut, on tärkeää ymmärtää ja analysoida niitä lisää.

Seksuaalisen kasvatuksen parantaminen on ehdottoman tärkeää; siten yhteiskunta pystyy poistamaan ihmisten seksuaalisen ilmaisun leiman. Se auttaa ihmisiä myös hyväksymään ajatuksen siitä, että seksuaalisuus kestää koko eliniän.