Logo image
Logo image

Rinnakkaiselo: sosiaalista harmoniaa, jota maailma tarvitsee

3 minuuttia
Yhdessä elämisen taito on se olennainen osa, jonka tulisi löytyä asennettuna valmiiksi mielestämme ja sydämestämme. Vain tällä tavalla kykenemme rakentamaan empaattisempia sosiaalisia skenaarioita, jotka vuorostaan ​​auttavat meitä pääsemään yhteisymmärrykseen, ratkaisemaan ongelmia sekä etenemään yhdessä ryhmänä.
Rinnakkaiselo: sosiaalista harmoniaa, jota maailma tarvitsee
Kirjoittanut Valeria Sabater
Viimeisin päivitys: 10 joulukuuta, 2021

Rinnakkaiselo on se pilari, johon minkä tahansa elämämme osa-alueen tulisi perustua. Koska olemme sosiaalisia olentoja, ei ole tärkeämpää prioriteettia kuin rauhallisen, tehokkaan ja sopusointuisen rinnakkaiselon saavuttaminen, jolloin voimme taata paitsi selviytymisemme ryhmänä kuin myös hyvinvointimme ja kykymme kehittyä.

Muun muassa espanjalainen psykiatri Enrique Rojas on huomauttanut, että rinnakkaiselo on pohjimmiltaan osaamista jakaa, osallistua muiden olemassaoloon ja vuorostaan saavuttaa myös sen, että toinen tulee mukaan meidän olemassaoloomme. Kuten hyvin tiedämme, tämä ei ole helppoa kaikissa tapauksissa. Jos toisinaan on jo vaikeaa saavuttaa tämä harmonia omassa perheessä, voimme ymmärtää, miten suuri haaste meillä on edessämme tämän tavoitteen saavuttamiseksi globaalimmalla tasolla.

Rinnakkaiselo vaatii enemmän kuin sitoumuksia, enemmän kuin kauniita sanoja ja sopimuksia, jotka on allekirjoitettu kansainvälisissä huippukokouksissa yhteisen rauhan puolesta. Rinnakkaiselon kannalta tarvitsemme tahtoa, ja siinä mielessä me kaikki olemme tärkeitä. Suuria vallankumouksia ei saavuteta siirtämällä vuoria, vaan liikuttamalla niitä muodostavia kiviä.

Todelliset muutokset ovat hiljaisia, pieniä mutta päivittäisiä, ja tähän tehtävään jokainen meistä voi osallistua.

Some figure

Rinnakkaiseloa ylläpitävät pilarit

Lawrence Kohlberg on huomauttanut moraalisen kehityksen teoriassaan, että lapsen ratkaisevin vaihe alkaa 10 vuoden iässä ja niin kutsutussa autonomisessa vaiheessa. Se on hetki, jolloin ymmärrämme, että yhteiskunnan asetettujen normien lisäksi on olemassa inhimillisiä tarpeita. Vasta tällöin voimme tiedostaa niin yksittäisten tekojen kuin altruismin tai myötätunnon arvon.

Rinnakkaiselo ei perustu pelkästään tarpeeseen kunnioittaa toisiaan ja elää rauhassa. Itse asiassa se ylittää nämä ulottuvuudet. On välttämätöntä ​​lisätä tietynlaista aktivismia sekä todellisia ja sitoutuneita toimia, jotka näkyvät lähes missä tahansa päivittäisessä arjessamme. Ei ole pelkästään suurten kansojen tehtävänä tietää, kuinka voimme elää keskenämme vähentäen konflikteja ja eroja.

Taito elää yhdessä on arvo, joka muodostaa olemassaolomme jokaisen osa-alueen selkärangan. Se on välttämätöntä niin onnellisena pariskuntana elämisen, perheen perustamisen kuin lasten kasvattamisen kannalta. Rinnakkaiselon on oltava ilmeistä niin naapureiden keskuudessa, työpaikalla sekä kaikissa niissä tilanteissa, joissa kohtaamme ja elämme muiden ihmisten kanssa.

Rinnakkaiselo on vastuuta toisen tuntemisesta ja ymmärtämisestä, jolloin näemme myös itsemme ​​heijastuvan muissa ihmisissä. Tässä sosiaalisessa dynamiikassa on suuria annoksia empatiaa, tunteita ja suvaitsevaisuutta.

Katsotaanpa, mistä muista komponenteista rinnakkaiselo muodostuu.

Väkivallattomuus missä tahansa muodossa

Joka vuosi 16. toukokuuta vietetään YK:n julistamaa kansainvälistä rauhaisan rinnakkaiselon päivää (International Day of Living Together in Peace). Tässä mielessä onkin aika miettiä, millä tavalla kukin meistä vaikuttaa tähän tavoitteeseen.

Yksi ulottuvuus, johon meidän on ennen kaikkea puututtava, on väkivallattomuus. Siksi jokaisen meistä tulisi ymmärtää, että väkivalta sinänsä ei tarkoita vain fyysistä aggressiota, joka on tietysti paljon näkyvämpää ja selvempää kaikille.

  • Hyvänä esimerkkinä voisimme ottaa taidon siitä, kuinka puhua toisilleen kunnioittavasti käyttämättä aggressiivista viestintää.
  • Se on kykyä ymmärtää erottelematta, hyväksyä erimielisyydet hyökkäämättä, arvostelematta tai tekemättä muiden mielipiteitä näkymättömiksi; nämä ovat myös tärkeitä näkökohtia, joista meidän tulisi pitää huolta.
  • Gandhi on puhunut meille väkivallattomuuden taiteesta, joka on ainoa tapa edistää ihmisten ja kansojen rinnakkaiseloa.
Some figure

Myötätunto ja solidaarisuus

Rinnakkaiselo ei tule olemaan koskaan mahdollista, jos emme arvosta toista ihmistä, sitä henkilöä, jolla – kuten meillä –on oma näkökulmansa, alkuperänsä, arvonsa ja tarpeensa. Olemme kaikki erilaisia ​​ja tasa-arvoisia samanaikaisesti, ansaitsemme kaikki arvostusta ja kunnioitusta sekä mahdollisuuden rakentaa haluamaamme elämää.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii epäilemättä suurempaa myötätuntoa ja solidaarisuutta.

Rinnakkaiselo ja eteenpäin jatkamisen arvo yhteisten päämäärien puolesta

Jotta olemme voineet elää rinnakkain muuttuvassa tilanteessa, meidän on pitänyt toimia ryhmissä kautta historian, täynnä epävarmuustekijöitä ja uhkia. Näin voimme selviytyä lajina ja näin meidän tulisi toimia vaikeina aikoina myös jatkossakin.

Tämän merkittävän päämäärän saavuttamiseksi on välttämätöntä syrjäyttää erot, itsekkyys ja henkilökohtaisen edun havitteleminen.

Planeetastamme huolehtiminen: koti, joka toivottaa meidät tervetulleeksi

Olisi lähes mahdotonta puhua rinnakkaiselon arvosta, jos emme ottaisi huomioon sitä kontekstia, sitä kotia, joka on toivottanut meidät tervetulleeksi ja joka on antanut meille jokaiselle mahdollisuuden olla täällä. Me kaikki ymmärrämme, kuinka tärkeää on käsitellä sellaisia ​​näkökohtia kuten rauhaa, sosiaalista tasa-arvoa, syrjinnän lakkauttamista ja väkivallan välttämistä kaikissa tilanteissa.

No, yksi erittäin tärkeä asia, jota on mahdotonta sivuuttaa tällä hetkellä, on tarve osallistua planeettamme ja sen ekosysteemin hoitoon, huolenpitoon ja suojelemiseen. Jos elämä on tasapainoa ja tasapaino luo harmoniaa siitä, kuinka pystymme elämään yhdessä, on myös äärimmäisen tärkeää, että pidämme huolta kodistamme, joka on majoittanut meidät ja joka tulee majoittamaan myös meitä seuraavat sukupolvet.

On tärkeää, että pohdimme kaikkia näitä näkökohtia ja ymmärrämme ennen kaikkea, että rinnakkaiselo alkaa kotona, kaikkein lähimmässä ympäristössämme. Me kaikki näyttelemme tärkeää roolia tässä sosiaalisessa, emotionaalisessa ja eksistentiaalisessa liitoksessa.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.