Rentoutumistekniikat rintasyövästä kärsiviä varten

Rentoutumistekniikat rintasyövästä kärsiviä varten
Bárbara Arenas

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Bárbara Arenas.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Rintasyövästä kärsivien ihmisten terapeuttinen prosessi on pitkä, ja psykologinen tuki on olennaista aina alusta asti. Tässä mielessä psykokoulutus on olennaista: tiedon tarjoaminen tästä sairaudesta ja niistä tekniikoista, joita käytetään fyysisen tilan ja mielentilan parantamiseksi. Tämä tarkoittaa, että väliintulolla yritetään parantaa potilaan hyvinvointia kaikilla alueilla.

Omistamme tämän artikkelin puhuaksemme rentoutumisen tärkeydestä niiden ihmisten kohdalla, jotka kärsivät rintasyövästä. Rentoutumistekniikoiden tavoite on, että potilas voi oppia hallitsemaan aktivaatiotasoja eri psykologisten tilojen mukauttamisella.

Kuinka rentoutuminen vaikuttaa meihin psykologisesti ja henkisesti?

On välttämätöntä tietää, että rentoutustekniikoilla on taipumusta lisätä parasympaattista aktivointia ja laskea sympaattisen hermoston aktivointia.  Rentoutuminen on hypoaktivaation tila, jolle on ominaista alhainen syke, perifeerinen vasodilaatio, palleahengitys ja alhainen lihasten aktivointi.

syöpäpotilas rannalla

Rentoutustekniikoilla on muitakin kognitiivisia vaikutuksia. Puhumme nyt rentoutumisen, huomion keskittämisen ja uudelleen suuntaamisen subjektiivisen tuntemuksen lisääntymisestä, suuremmasta itsehillinnästä tai lisääntyneestä kyvystä tunnistaa erot eri psykologisten reaktioiden välillä.

Henkinen puoli

Kuten Aaron T. Beck huomauttaa viittauksellaan kognitiiviseen puoleen, meidän mielemme on se, joka johdattaa meidät tiettyihin uskomuksiin itsestämme, virheisiin tai vääristymiin ajatuksissamme, jotka sen sijaan että ne helpottaisivat taistelua syöpää vastaan, tekevätkin tästä vaikeamman.

Kognitiivinen puoli on perusteellinen puoli rintasyövän hoidossa, sillä ajatuksemme joko suosivat positiivista mielentilaa, tai sitten päinvastoin, ne antavat meille negatiivisemman näkemyksen sairaudestamme. Positiiviset ajatukset lisäävät itsetuntoamme, haluamme taistella, motivaatiotamme ja haluamme jatkaa hoitoja. 

“Syöpä muutti elämäni. Nyt olen kiitollinen jokaisesta uudesta, terveestä päivästä. Se auttoi minua priorisoimaan elämäni uudestaan.”

-Olivia Newton John-

Milloin voimme käyttää rentoutumista rintasyöpää vastaan?

Rentoutuminen auttaa rintasyöpää sairastavia potilaita välttämään kemoterapiasta ja sädehoidosta (ehdollistettu ja yleistetty tiettyihin ärsykkeisiin, jotka saavat aikaan epämukavaa tunnetta) johtuvaa pahoinvointia ja oksentelua. Jollain tavalla yritämme kumota tällaisen ehdollistamisen vaikutukset, jotka toisaalta ovat yleisiä potilaissa, jotka ovat jo käyneet läpi useita sessioita.

Lisäksi rentoutuminen parantaa psyykkistä tilaa, jonka potilas kohtaa eri testeissä ja tuloksissa. Lopuksi, rentoutuminen suosii itsehillintää ja rajoittaa impulsiivista käyttäytymistä, joista tulee usein houkuttelevia, johtuen tämän sairauden aiheuttamasta turhautuneisuudesta.

Minkälaisia rentoutumistekniikoita on olemassa?

Sovellettavat rentoutumistekniikat riippuvat tilanteesta ja eri muuttujista, kuten tekniikoiden tuntemisesta, siitä milloin ahdistus ilmenee voimakkaimmin, tai saatavilla olevasta ajasta. Seuraavaksi tarkastelemme kahta kaikkein tärkeintä tekniikkaa potilaille, jotka kärsivät rintasyövästä.

Voimme oppia jännityksestä eri harjoitusten avulla, joihin sisältyy jännityksen soveltaminen, vapaaehtoisesti ja voimakkaasti, eri ruumiinosissa. Tämän harjoituksen edetessä, toistoja vähennetään, voidaksemme lakkauttaa jännitysharjoitukset.

  • Opastettu visualisointi: Tämä koostuu henkisten matkojen kuvittelemisesta, tuntemusten etsimisestä, tilanteiden ja/tai paikkojen kuvittelemisesta, jotka tarjoavat nautintoa. Tällä tavalla voimme saada aikaan eri aistillisia ärsykkeitä näistä paikoista, joissa voimme rentoutua.

“Syöpä voi viedä kaikki fyysiset kykyni mukanaan. Mutta se ei voi koskea mieleeni, se ei voi koskea sydäntäni, ja se ei voi koskea sieluani.”

-Jim Valvano-

rintasyövästä kärsivä nainen ja ystävä

Jokaisella päivällä on omat tavoitteensa

Kun potilas kohtaa rintasyövän monimutkaisia vaiheita, kuten kemoterapian, toisen sädehoitosession, vierailun onkologin luona tulosten saamiseksi ja niin edelleen, potilaan on katsottava pelkoaan ja ahdistustaan silmiin voidakseen löytää rentoutumisen tilan, auttaakseen itseään selviytymään ja pääsemään tästä vaikeasta vaiheesta läpi. 

“Kukaan ei voi toimia kunnolla ilman satunnaista rauhaa ja hiljaisuutta.”

-Cristopher Paolini-

Kaikki ihmiset, jotka ovat kokeneet rintasyövän tai joilla on jokin käsitys siitä, ymmärtävät, että tähän sairauteen liittyvää kärsimystä voidaan hädin tuskin määritellä. Kun ihmisellä diagnosoidaan syöpä, hän tuntee loputtomia tunteita, pelkoa, ahdistusta, huolta…

Jokaisella päivällä on omat tavoitteensa, ja askel askeleelta kohtaamme eri vaikeuksia ja pääsemme niistä yli. On väistämätöntä ajatella tulevaisuutta ja sitä mitä hoidon jälkeen tapahtuu, ja tuntea pelkoa siitä ettei tämä hoito toimi, tai että syöpää vastaan käytetyt menetelmät eivät ole riittäviä. Tarkalleen tämän ahdistuksen edessä, tällaisten ajatusten ja tunteiden edessä, rentoutumistekniikat voivat auttaa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.