Logo image
Logo image

Psykologinen testi pariskunnille tai kahdelle ihmiselle

4 minuuttia
Psykologinen testi pariskunnille tai kahdelle ihmiselle on mielenkiintoinen projektiivinen instrumentti, joka voi tarjota runsaasti tietoa. Tärkeintä on nähdä, millaista sidettä nämä kaksi ihmistä ylläpitävät ja millainen tämän siteen laatu on.
Psykologinen testi pariskunnille tai kahdelle ihmiselle
Kirjoittanut Valeria Sabater
Viimeisin päivitys: 10 joulukuuta, 2021

Psykologinen testi pariskunnille (tai vastaavasti kahdelle muulle ihmiselle) on projektiivinen testi. Sen tarkoituksena on tunnistaa näiden kahden ihmisen välille muodostetun linkin identiteetti ja tyyppi. Lisäksi tämän testin kautta voidaan usein tunnistaa myös muita kyseiseen ihmissuhteeseen liittyviä ​​tekijöitä kuin ahdistukset, taustalla olevat toiveet tai fantasiat ja jopa kyseisessä ihmissuhteessa mahdolliset piilevät ristiriidat; oli kyseessä sitten pariskunta, perheside tai esimerkiksi ystävyys.

Tämä psykologinen testi on arviointihetkellään yksi mielenkiintoisimmista ja monimutkaisimmista projektiivista työkaluista. Kyseessä oleva testi ei ole klassinen ja perinteinen piirustustesti, kuten Karl Kochin puutesti tai perhetesti. Tällä kertaa meillä on käsissämme harjoitus, jossa testin kohteena olevan henkilön on suoritettava kahden tyyppisiä tehtäviä. Yhtenä tehtävänä on piirtäminen ja toisena tehtävänä taas tarinan luominen.

Ne tiedot, jotka voimme tämänkaltaisten psykologisten testien kautta saavuttaa voivat olla erittäin paljastavia; niin kauan tietysti kun testin kohteena oleva henkilö tekee yhteistyötä. Joskus esimerkiksi potilaan ikä tai jopa jokin mielenterveyteen liittyvä häiriö voi kuitenkin vaikeuttaa tämän testin optimaalista suorittamista.

Tämän psykologisen testin soveltaminen on kuitenkin yleensä rajoitettu suuressa määrin pariskuntien suhteita koskeviin tapauksiin, ja testistä saadut tiedot ovat yleensä vähintäänkin mielenkiintoisia. Syvennymme alla aiheeseen lisää.

Some figure

Psykologinen testi pariskunnille tai kahdelle muulle ihmiselle: tarkoitus, soveltaminen ja tulkinta

Tämä pääasiallisesti pariskunnille (ja vastaavasti myös kahdelle muulle ihmiselle) suunnattu psykologinen testi on Douglas Bernsteinin luoma testi vuodelta 1964. Testin mallin Bernstein perusti Jacobo Manchoverin luomaan ihmiskuvan testiin. Tämän viimeksi mainitun instrumentin tarkoituksena oli arvioida sellaisia käsitteitä, kuten itsetuntoa, itsekäsitystä, persoonallisuustekijöitä, pelkoja, toiveita ja traumoja.

Nyt Bernstein julkaisi tämän pariskunnille tai kahdelle muulle ihmiselle suunnatun psykologisen testin varsin erityisestä syystä. Hän halusi rakentaa projektiivisen instrumentin, jonka avulla voitaisiin arvioida kahden ihmisen välistä suhteellista tekijää. Tällä tapaa testi auttaa meitä arvioimaan, kuinka ihminen näkee ja kokee oman siteensä elämänsä merkittävien ihmisten kanssa.

Tässä testissä arvioidaan sekä tietoisia että tiedottomia näkökohtia, sillä pelkän piirtämisen lisäksi testi vaatii, että luomme tarinan näistä kahdesta hahmosta, jotka muotoilemme paperille.

Näin ollen jäljennämme paperille jotain, joka määrittelee monissa tapauksissa merkittävän osan elämästämme: tarinoita. Jokainen ihminen luo todellisuutensa tarinan perusteella, joka antaa ihmisille itselleen merkityksen joko parempaan tai huonompaan suuntaan. Joskus tämä tarina voi olla todellinen, mutta toisinaan se voidaan luoda esimerkiksi puolueellisten, väärien tai jopa keksittyjen ideoiden pohjalta jonkin puolustusmekanismin seurauksena.

Tutustumme seuraavaksi tarkemmin tämän psykologisen testin eri näkökohtiin.

Mitä pariskunnille suunnattu psykologinen testi arvioi?

Tämä psykologinen testi arvioi dyadisia eli kahdenkeskeisiä suhteita. Testiä sovellettaessa haetaan sitä, että testin kohteena oleva henkilö edustaisi sekä itseään että omaa suhdettaan elämänsä tärkeään ihmiseen.

 • Testin avulla pyritään tunnistamaan erilaisia persoonallisuuden näkökohtia ja erityisesti kyseisen suhteen laatua.
 • Kuten yllä jo mainitsimme, sekä tietoisia että tiedottomia näkökohtia voidaan arvostaa. Testi voi tuoda esille todellisia seikkoja, kuten kommunikaatioon tai kiintymykseen liittyviä ongelmia, mutta samalla se voi myös tuoda esille piilotettuja tai peiteltyjä toiveita, kuten hyväksynnän tarvetta tai huomion puutetta.
 • Testiä voidaan soveltaa myös lapsille jo 7 ikävuodesta lähtien. Testin ensisijaisena päämääränä on kuitenkin ymmärtää nimeomaan pariskunnan välisen suhteen laatua.

Miten testiä sovelletaan?

Käymme seuraavaksi läpi testin vaiheet yksi kerrallaan:

 • Testin kohteena olevalle henkilölle annetaan paperi ja lyijykynä.
 • Seuraavaksi henkilöä pyydetään piirtämään paperille kaksi eri henkilöä (määrittelemättä kuitenkaan, keitä nämä henkilöt ovat).
 • Kun piirustus on valmis, henkilöä pyydetään antamaan henkilöilleen nimet ja ikä.
 • Seuraavaksi henkilöä pyydetään kirjoittamaan lyhyt tarina näistä kahdesta henkilöstä ilmaisten samalla, mitä he ajattelevat ja mitä he tuntevat.
 • Lopuksi henkilön tulee otsikoida tämä tarina.

Miten testiä tulkitaan?

Tämän projektiivisen testin tulkinta perustuu kolmeen näkökohtaan:

Kuvaus

 • Sukupuoli, ikä ja mikä hahmon suhde on testin kohteena olevaan henkilöön.
 • Onko kuva realistinen vai onko sille annettu mielikuvituksellisia piirteitä?
 • Mitä pari tekee? Puhuvatko he, kulkevatko he käsi kädessä vai onko hahmojen välillä etäisyyttä?

Taustalla olevat näkökohdat

 • Mikä hahmoista kuvaa testin kohteena olevaa henkilöä? Suorittaako hän jonkinlaista roolia (esimerkiksi passiivinen, isällinen, äidillinen, alistuva tai välttelevä rooli)?
 • Mitä toinen hahmo heijastaa? Rakkauden tai kiintymyksen tarvetta, pelkoa, etäisyyttä tai kenties halua?
 • Onko hahmojen välillä torjuntaa tai kieltäytymistä? Onko heidän välillään kontaktia tai kommunikaatiota?

Graafiset näkökohdat

 • Hahmojen kokoa, sijaintia ja paperille piirrettyjä ominaisuuksia arvioidaan (onko hahmo esimerkiksi hermostunut, onko se piirretty impulssin vietävänä vai rauhallisesti jne.).
 • Näyttävätkö hahmot ihmismäisiltä vai onko niillä sarjakuvamaisia piirteitä? Löytyykö hahmoilta jokin tietty symbolinen tai silmiinpistävä näkökohta (onko hahmo esimerkiksi epämuodostunut, onko sillä pahansuopa ulkonäkö jne.)?
Some figure

Verbaalit näkökohdat

 • Tässä näkökohdassa arvioidaan, millainen tarina on kerrottu. Mitä voimme päätellä siitä? Onko kyseessä onnellinen ihminen, voidaanko hänessä havaita joitakin puutteita, tarpeita tai esimerkiksi pelkoa?
 • Todellisten näkökohtien ja niiden näkökohtien välille, jotka symboloivat toiveita tai pyrkimyksiä, tehdään selkeä ero.
 • Mikä on tarinan johdonmukaisuus?
 • Mikä on se konteksti, jossa tarina sijaitsee?
 • Valitun otsikon nimeä arvioidaan (edustaako se tarinaa, millaista viestiä se välittää ja mistä syystä juuri kyseinen otsikko on valittu?).

Jos kysyisimme nyt tämän testin pätevyydestä, voisimme yhteenvetona todeta, että kyseessä on projektiivinen testi. Projektiiviset testit ovat niin sanottuja avustavia instrumentteja; he eivät itsessään diagnosoi mitään. Niitä voidaankin käyttää täydentävänä materiaalina muille kokeille ja haastatteluille, joiden avulla pyritään keräämään mahdollisimman paljon tietoa. Kyseessä on kuitenkin ilman muuta mielenkiintoinen testi, jota alaan erikoistunut henkilö voi mainiosti hyödyntää työssään.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.