Positiivisen vanhemmuuden edut

Positiivinen vanhemmuus perustuu lapsen etuun. Se on vanhemmuustyyli, joka perustuu empatiaan, kiintymykseen, itsetuntoon ja väkivallattomuuteen.
Positiivisen vanhemmuuden edut
Elena Sanz

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz.

Viimeisin päivitys: 29 maaliskuuta, 2023

Nykyään tiedämme, että lapsen kasvatus leimaa hänen tulevaisuutensa. Siksi monet vanhemmat yrittävät varmistaa, että heidän lapsensa saavat parhaan mahdollisen kasvatuksen jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Mutta mikä on heille parasta? Mikä kasvatustyyli heidän tulisi valita? Positiivinen vanhemmuus tarjoaa vastauksia ja selkeän suunnan, joka ohjaa heitä kohti tavoitteita, jotka he ovat asettaneet lapsilleen.

Lasten mukana ei tule käyttöohjetta, vaikka vanhemmat usein sitä toivovatkin. Lisäksi vanhemmuuden mallit, joilla heidät kasvatettiin, ovat todennäköisesti jo vanhentuneet ja haasteetkin ovat erilaisia, joten he eivät voi palata muistoihinsa.

Nykyään ei myöskään ole yhteisöllisyyden tunnetta, joka sallisi epäilysten, pelkojen ja huolenaiheiden ilmaisemisen ja ratkaisemisen ilman pelkoa tuomitsemisesta. Tämän vuoksi vanhemmuudesta voi tulla epävarma ja yksinäinen matka.

Jos haluat varmistaa lapsillesi parhaan kehityksen ja nauttia harmonisesta perhe-elämästä, positiivinen vanhemmuus voi hyvinkin olla oikea valinta. Alla kuvaamme lyhyesti mistä se koostuu, jotta voit kokeilla sitä.

Positiivinen vanhemmuus hyödyttää sekä lasta että vanhempia.

Positiivinen vanhemmuus

Positiivinen vanhemmuus määritellään vanhemmuustyyliksi, jossa vanhemman käytös perustuu lapsen etuun. Siten lapsi tunnustetaan yksilöksi, jolla on täydet oikeudet ja vanhemman tavoitteena on suojella, ohjata ja edistää hänen kehitystään kaikilla tasoilla. Kiintymyksen, turvallisuuden ja ohjauksen avulla he pyrkivät edistämään lapsen autonomiaa, jotta hän voi saavuttaa parhaat tulokset kaikilla elämänsä eri alueilla.

Tämä vanhemmuusmalli eroaa täysin aiempien sukupolvien autoritaarisesta kasvatustyylistä, jossa vanhemmat odottivat lapsiltaan tottelevaista ja passiivista asennetta. Positiivinen vanhemmuus ei kuitenkaan ole kaiken salliva tai välipitämätönkään malli. Valvonnan, rajojen ja hyvin ymmärrettävän kurin on todellakin oltava läsnä.

Positiivisen vanhemmuuden komponentit

Ymmärtääksemme paremmin positiivista vanhemmuutta, katsotaanpa joitain sen peruselementtejä. Nämä ovat periaatteet, jotka ohjaavat positiivista vanhemmuutta:

 • Lämpimät affektiiviset siteet kaikkien perheenjäsenten välillä.
 • Strukturoitu ympäristö, joka tarjoaa sopivat rutiinit ja rajat.
 • Asianmukainen stimulaatio lasten kykyjen ja taitojen kehittämiseksi.
 • Läsnäolo, huomio ja yhteinen laatuaika.
 • Alaikäisen tunnustaminen henkilöksi, jolla on täydet oikeudet. Hänen mielipiteitään, kiinnostuksenkohteitaan ja tarpeitaan kuullaan ja otetaan huomioon.
 • Lisää lasten itseluottamusta, itsetuntoa ja turvallisuutta. Tämä tarkoittaa, että he tuntevat pystyvänsä ohjaamaan omaa elämäänsä ja vaikuttamaan ympäristöönsä.
 • Väkivallattomuuteen perustuva koulutus. Fyysiselle tai psyykkiselle rangaistukselle ei ole sijaa. Lasten sopimatonta käytöstä korjataan seurauksin, jotka eivät loukkaa tai halveksi heitä. Heitä esimerkiksi rohkaistaan pohtimaan ja korjaamaan aiheuttamiaan vahinkoja.
Äiti ja poika katsovat kukkaa.

Positiivisen vanhemmuuden edut

Positiivinen vanhemmuus hyödyttää ennen kaikkea lapsia. Lapset ja nuoret, jotka on kasvatettu niin, että kiintymys, olosuhteet ja rajojen asettaminen yhdistyvät älykkäästi, kasvavat tuntien itsensä suojatuiksi, rakastetuiksi, hyväksytyiksi ja kykeneviksi. Heidän on helpompi kehittää hyvä itsetunto ja pystyä asettamaan terveitä rajoja myös muille.

Lisäksi positiivinen vanhemmuus tuo etuja vanhemmille. Loppujen lopuksi eihän kukaan vanhempi pidä siitä, että koti muuttuu taistelukentäksi, että he jahtaavat lapsiaan jotta nämä tottelisivat heitä, joutuvat valtataisteluihin lasten kanssaan tai antaisivat rangaistuksia. Positiivisella kasvatustavalla saavutetaan terveempiä ja harmonisempia perhesuhteita, konfliktit vähenevät ja luottamus lisääntyy. Näin ollen siteet vanhempien ja lasten välillä vahvistuvat.

Esimerkkejä positiivisesta vanhemmuudesta

Tässä on esimerkkejä, jotta ymmärrät paremmin, kuinka tämäntyyppinen vanhemmuus tapahtuu jokapäiväisessä elämässä:

 • Perheen konfliktien, ongelmien tai päätöksenteon yhteydessä sekä vanhemmat että lapset tapaavat keskustellakseen ja löytääkseen yhdessä sopivimman ratkaisun. Tässä tapauksessa kaikkia kuunnellaan kunnioituksella ja jokainen mielipide otetaan huomioon. Näin syntyy sopimuksia, jotka suosivat koko perhettä.
 • Vanhemmat osallistuvat lastensa kouluelämään ja ovat kiinnostuneita heidän koulutusprosessistaan ja siitä, mitä he oppivat.
 • Jos lapsi tekee jotain, jota ei voida hyväksyä, sen sijaan että turvauduttaisiin fyysiseen tai psyykkiseen rangaistukseen, häntä rohkaistaan korjaamaan aiheutetut vahingot. Jos lapsi esimerkiksi lyö luokkatoveriaan, rankaisun tai kotiarestin sijaan vanhemmat opettavat lasta korjaamaan vahingon. Tässä tapauksessa se voi olla anteeksipyyntö kyseiseltä lapselta.
 • Vanhemmat omistavat aikaa lastensa kanssa olemiseen. Tämän pitäisi olla laatuaikaa, eivätkä muut ihmiset tai tehtävät saa häiritä sitä. Tarkoituksena on toteuttaa toimintaa, josta sekä vanhemmat että lapset pitävät.

Kymmenen vinkkiä positiivisen vanhemmuuden edistämiseen

Lopuksi annamme luettelon Save The Children -järjestön antamista vinkeistä, joiden avulla voit luoda positiivisen vanhemmuuden.

 1. Lapsilla on oikeus asianmukaiseen hoitoon ja opastukseen.
 2. Koulutuksen ja kasvatuksen tulee perustua tietämiseen, suojelemiseen ja keskusteluun.
 3. Affektiivinen side on ratkaiseva, joten sitä on edistettävä ja pidettävä yllä koko ajan.
 4. Kiintymystä tulee osoittaa avoimesti, jotta lapset tuntevat olevansa rakastettuja.
 5. Säännöt ja rajat ovat tärkeitä, koska ne antavat lapsille rakennetta ja turvallisuutta.
 6. Lasten tulee osallistua aktiivisesti perheen päätöksentekoon, jotta he tuntevat olevansa vastuullisia, mutta myös kuunneltuja ja arvostettuja.
 7. Lapsia tulee opettaa, jos he käyttäytyvät huonosti, vaan ei rangaista.
 8. Lyöminen, loukkaukset, uhkaukset ja huutaminen eivät ole tehokkaita eivätkä sopivia lasten kasvattamisessa.
 9. Konfliktit on ratkaistava turvautumatta väkivaltaan.
 10. Jotta lapset voivat hyvin, myös vanhempien on voitava hyvin.

Lopuksi meidän on korostettava, että vanhemmuuden tyylejä on yhtä monta kuin on perhettä, huolimatta siitä, että vaihtoehtoja on yleensä rajoitettu muutamaan eri parametrien perusteella. Todellisuudessa kasvatustyyli syntyy päivittäisessä, jatkuvassa vuorovaikutuksessa vanhempien ja lasten välillä. Siksi jokaisen perheen tehtävänä on valita tarpeisiinsa parhaiten sopiva malli.

Positiivisen vanhemmuuden todistettujen etujen vuoksi sitä kannattaa harkita tulevien sukupolvien kasvatuksen kannalta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Rodrigo, M. J., Máiquez, M.L., y Martín, J. (2010). Parentalidad positiva y políticas locales de apoyo a las familias. Orientaciones para favorecer el ejercicio de las responsabilidades parentales desde las corporaciones locales. Madrid: FEMP
 • Capano, Á., & Ubach, A. (2013). Estilos parentales, parentalidad positiva y formación de padres. Ciencias psicológicas7(1), 83-95.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.