Pierre Teilhard de Chardin: tieteen ja uskonnon välinen ristiriita

Esittelemme seuraavaksi pienen johdannon poikkeuksellisen tutkijan elämästä ja saavutuksista. Papin, jonka löydökset ja teoriat elivät aina törmäyskurssissa kirkon kanssa ja jonka opetuksia opetetaan vielä tänäkin päivänä ympäri maailmaa.
Pierre Teilhard de Chardin: tieteen ja uskonnon välinen ristiriita
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González.

Kirjoittanut Sonia Budner

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Käsittelemme tänään uskonnollisesta ammatista tulevan ranskalaisen geologin, paleontologin, filosofin ja teologin elämää, jonka teoksia on käännetty useille eri kielille. Kyseessä on Pierre Teilhard de Chardin, mies, joka uskoi siihen, että ihminen on jatkuvassa henkisessä ja sosiaalisessa kehityksessä kohti lopullista hengellistä yhtenäisyyttä. Tämän ajatuksen hän nosti yleisön keskuuteen.

De Chardinin kiinnostus tieteeseen ilmaantui jo hänen nuoruudessaan, ja tämän seurauksena hän pyrki yhdistämään tieteen alan työssään jesuiittaveljestössä, johon hän kuului. Pierre Teilhard de Chardin puolusti ajatusta siitä, että ihmisen eepos ei ollut muuta kuin “polku kohti ristiä”.

Tämänkaltainen ajattelu laukaisi ultimaatumin katolisen kirkon toimesta vuonna 1962. De Chardinin henkistä omistautumista ei kuitenkaan koskaan kyseenalaistettu, ja tänä päivänä häntä pidetään edelleen yhtenä tiedemaailman merkittävimmistä henkilöistä.

Pierre Teilhard de Chardin pyrki jo nuoresta lähtien yhdistämään tieteen alan työssään jesuiittaveljestössä

Pierre Teilhard de Chardinin ensimmäiset vuodet

Pierre Teilhard de Chardin syntyi 1. toukokuuta 1881 aristokraattiseen perheeseen Auvergnessa Ranskassa. Hän vietti lapsuutensa maaseudulla vanhempiensa omistamassa Sarcenatin linnassa. Hän oli neljäs yhdestätoista sisaruksesta ja kasvoi puhtaasti perinteisessä ja katolilaisuuteen juurtuneessa ympäristössä.

Yläkoulun päätyttyä Jesuiittojen koulussa Mongréssa, Lyonissa, de Chardin jatkoi noviisin opintojaan Aix-en-Provencen jesuiittaveljestössä. Myöhemmin hän jatkoi opintojaan Englannissa. Lisäksi hän opiskeli teologiaa Jerseyssä ja vuonna 1905 hänet nimitettiin Hastingsin papiksi.

Uskonnollisen ammattinsa rinnalla de Chardin kehitti intohimonsa tieteeseen kolmen vuoden oleskelunsa aikana Egyptissä, jossa hän opetti fysiikkaa ja kemiaa. Sittemmin, heti hänen papiksi nimityksensä jälkeen, de Chardin kiinnostui myös paleontologiasta ja geologiasta.

De Chardin osallistui joihinkin kaivauksiin ja palattuaan takaisin Ranskaan vuonna 1912, hän liittyi Pariisin luonnontieteellisen museon paleontologian laboratorioon. Näin hän aloitteli loistavaa uraansa ihmisen paleontologian tutkijana ja työskenteli myös Altamiran luolien kaivauksissa Espanjassa.

Pierre Teilhard de Chardin ja sota

Vuonna 1914 sota sai tämän nuoren papin liikkeelle, vaikka hänen uskonnollinen ammattinsa veikin hänet työskentelemään sairaanhoitajana eikä kapteenina kahakkojen rykmenttiin Marokkoon. Hän kieltäytyi täysin harjoittamasta papin ammattia sodan aikana.

De Chardin kutsui tätä sodan aikaista suunnattoman dramaattista skenaariota “kasteekseen todellisuuteen”. Sota käänsi hänen filosofisen ajattelunsa perustat ylösalaisin ja hän toi sitä ilmi ensimmäisissä teoksissaan, The Making of a Mind: Letters from a Soldier-Priest 1914–1919 (julkaistu 1965) ja Writings in Time of War (julkaistu 1968). Lisäksi hänen suuri urheutensa sodan aikana toi hänelle Kunnialegioonan ansioristikunnan arvomitalin.

Paleontologia ja matkat

Sodan jälkeen Pierre Teilhard de Chardin vietti aikaa Pariisissa opettaen katolisessa instituutissa. Vuonna 1923 hän teki ensimmäisen paleontologisen missionsa Kiinaan, missä hän liittyi tutkimusryhmään, joka löysi Pekingin miehen pääkallon.

1930-luvulla de Chardin teki useita muita matkoja Gobin autiomaahan, Javaan, Somaliaan, Kashmiriin, Mongoliaan ja Burmaan. Toinen maailmansota puhkesi hänen ollessaan Pekingissä – kaupungissa, jossa hän vietti melkein kuusi vuotta osittaisessa vankeudessa.

Juuri Kiinassa oleskelunsa aikana de Chardin kirjoitti kaksi mystisimmistä teoksistaan: Hymn of the Universe (englanninkielinen versio julkaistu 1965) ja Human Energy (englanninkielinen versio julkaistu 1969).

Pierre Teilhard de Chardinin teoksia on käännetty useille eri kielille

Pierre Teilhard de Chardin ja ihmisen syntyperä

Vuonna 1937 de Chardin vastaanotti Mendelin mitalin Philadelphiassa tunnustuksena hänen tieteellisestä tutkimustyöstään ihmisen paleontologiassa. Vuotta myöhemmin hän perusti Pekingiin geobiologian instituutin, jossa hän julkaisi usein tekstejä arvostetussa tieteellisessä lehdessään.

Vuodesta 1951 lähtien de Chardin asettui New Yorkiin, josta käsin hän jatkoi edelleen erilaisten tieteellisten tutkimusmatkojen tekemistä Etelä-Afrikkaan, josta ihmisen afrikkalainen alkuperä on lähtenyt sekoittumaan, ja jonka tiede on tänä päivänä tunnustanut. Pierre Teilhard de Chardin kuoli 74-vuotiaana New Yorkissa 10. huhtikuuta 1955.

Kiistanalainen perintö

Pierre Teilhard de Chardin oli kansainvälisesti tunnustettu persoona tieteellisten kollegoidensa keskuudessa. Hänen löytönsä ja hypoteesinsa ihmisen alkuperästä ja kohtalosta toivat hänelle koko elämänsä ajan jatkuneen konfliktin Rooman uskonnollisen käskyvallan kanssa.

Hänen teorioistaan ​​ihmisten asemasta maailmankaikkeudessa syntyi opetuksia, joita opetetaan vielä tänäkin päivänä ympäri maailmaa. De Chardinin tutkimukset häiritsivät huomattavasti itse katolisen kirkon ydintä, ja tämän seurauksena mitään hänen ei-tieteellisistä teoksistaan ei julkaistu miehen elinaikana.

De Chardinin henkilökohtainen sihteeri julkaisi kaikki miehen teokset jälkikäteen aina vuodesta 1964 lähtien, jolloin myös perustettiin Pierre Teilhard de Chardinin nimeä kantava säätiö, ja josta kasvoi tämän poikkeuksellisen tutkijan perintö maailmalle.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.