Perheen sisäiset roolit

Perheen sisäiset roolit
Elena Sanz

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz.

Viimeisin päivitys: 25 kesäkuuta, 2019

Perheen sisäiset roolit ovat tärkeitä ihmisen psykologisen kehityksen kannalta. Monista hedelmällisyyden ja lisääntymisen teknologisista ja tieteellisistä edistyksistä huolimatta vauvoja syntyy yhä isälle ja äidille. Lapsi selviää vain, jos lapsella on perhe hänestä huolehtimassa. Tämä rakenne määrittelee perheen sisäiset roolit.

Perhe on järjestäytynyt järjestelmä ja yhteiskunnan perusydin. Toisin sanoen, se on yhteisö, jossa on sääntöjä, arvoja sekä tiettyjä käyttäytymisstandardeja. Perheen sisällä on myös hierarkiaa ja rooleja. Kaikki tämä heijastuu myös yhteiskuntaan.

Tapa, jolla perheenjäsenet samaistuvat muuhun yhteiskuntaan määrittelee sen, kuinka he samaistuvat toisiinsa. Jokaisella perheellä on suuntaviivoja siitä mikä on oikein ja väärin, ja yleisesti ottaen he kommunikoivat näistä ajatuksista tekojensa välityksellä. Heillä on myös erityinen ajatus siitä, mitä jokaisen perheenjäsenen pitäisi tehdä. Sillä tavalla määritellään perheen sisäiset roolit.

Jokaisen roolin määritelmä ja kuinka se toimii perheen sisällä on todella tärkeää kaikkien mielenterveyden kannalta. On välttämätöntä luoda selkeitä ja terveitä siteitä. Tämä saattaa vaikuttaa ilmiselvältä, mutta se ei ole nykyään niin yksinkertaista. Tuloksena on yhteiskunta, jossa hierarkiat, auktoriteettihahmot ja egojen rajat eivät ole selviä.

onnellinen perhe

Perheen ensisijaiset sisäiset roolit

Perheen roolien joukossa kaikista perustavanlaatuisin ja päättävin rooli on aviollinen rooli. Se on myös sellainen, joka voi muuttua erittäin hämmentäväksi ajan kuluessa. Se koostuu kyseessä olevasta pariskunnasta ja tiloista ilman lapsia, kuten seksuaalisuudesta, perheen päätöksistä, kumppanien välisestä henkisestä yhteydestä ja niin edelleen.

Sitten on äidin ja isän roolit. Näiden roolien määritelmä riippuu paljon kulttuurisesta asiayhteydestä, mutta on joitakin peruselementtejä, joita on käytännössä katsoen kaikissa kulttuureissa:

  • Äidin rooli on pohjimmiltaan henkinen. Sen tehtävä on tarjota suojaa ja tukea lapselle.
  • Isän rooli sen sijaan on äiti-lapsi-suhteen keskellä. Se laajentaa äiti-lapsi-suhteen rajoja ja asettaa rajat sille, mikä on sallittua.

Muita perheen sisäisiä rooleja ovat sisarusten ja lapsen rooli. Ensimmäinen on veljien ja siskojen välinen ja se tarjoaa tarkoituksen ikäryhmien välisten suhteiden yhteistyökyvyn perustan luomiseen. Toinen on lasten side vanhempiin. Siinä on kyse hierarkian kunnioituksesta ja auktoriteetin tarkoituksen sisäistämisestä.

Aviolliseen rooliin liittyvät ongelmat

Se mitä olemme tähän mennessä kuvailleet, on teoreettinen kehys perheen rooleille. Ne eivät kuitenkaan aina näytä siltä tosielämässä. Jos vanhemmat rikkovat roolinsa ja antavat lasten tulla omalle alueelleen, voivat seuraukset olla vakavat.

Yleisesti ottaen vanhempien välillä konflikteja todistavat lapset tuntevat syyllisyyttä ja ahdistusta. Lapsille sen seurausten vakavuudet riippuvat konfliktien voimakkuudesta. Joka tapauksessa toinen tai molemmat vanhemmat menettävät osan auktoriteettiaan näiden konfliktien aikana.

Ei ole hyvä, että lapset näkevät myöskään vanhempien ilmaisevan itseään seksuaalisesti. Se voi olla erittäin hämmentävää heille. Riippuen siitä kuinka vanhoja lapset ovat ja kuinka paljon tietoa heillä on, se voi pelottaa heitä, herättää heidän kiinnostuksensa tai tehdä heidät surulliseksi. Seuraukset ovat vaihtelevat, mutta yleensä ne tulevat normaalin kehityksen väliin.

Äidin ja isän roolit

Vanhemmilla on tärkein rooli perheyksikössä. Ensin pariskuntana ja sitten äitinä ja isänä. Kaikki nämä roolit liittyvät toisiinsa. Ihanteellinen äidin rooli on “hoitava äiti”, joka huolehtii lapsestaan ja tarjoaa hellyyttä, fyysistä kiintymystä sekä henkistä tukea.

Jotkut naiset kuitenkin tekevät lapsistaan heidän yksinomaisen rakkauden kohteensa. He jättävät isän huomiotta tai väheksyvät häntä ja luovat omistavan sekä ylisuojelevan siteen lapsiin. On myös poissaolevia äitejä, jotka eivät luo lainkaan siteitä lastensa kanssa. Kummassakin tapauksessa henkiset vaikutukset ovat samalla tavalla tuhoisia.

Isähahmo tai isän rooli luo yleensä suuntaviivat hyväksyttävälle käytökselle. Isä on kolmas hahmo, joka säätelee äidin ja lapsen välistä symbioosia. Hän “pelastaa” lapsen pelkkään äidilliseen universumiin rajoittumiselta.

Nykyään yhteiskunnan on tapana aliarvioida sanaa “isä” ja isän roolia. Poissaolevan isän tai roolistaan heikosti suoriutuvan isän on vaikea määritellä rajoja lapsensa kanssa. Tällaisten isien lapset eivät yleensä tiedä omia rajojaan.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Alberdi, I. (2004). Cambios en los roles familiares y domésticos. Arbor, 178(702), 231-261.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.