Logo image
Logo image

NFC-testi: siedätkö epävarmuutta?

4 minuuttia
Kognitiivisen sulkemisen tarve viittaa kiireellisyyteen saada vastauksia ja selkeyttä välittömästi sekä ylläpitää niitä ajan myötä. Voimme tunnistaa tämän kiireen vakaana ominaisuutena jokaisessa henkilössä.
NFC-testi: siedätkö epävarmuutta?
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Koko elämämme ajan meidän on käsiteltävä epävarmuutta. Ennakoimattomia tapahtumia tai olosuhteita, joissa elämänkokemus auttaa meitä vähän. Kaikki meistä eivät kuitenkaan reagoi samalla tavalla tähän epävarmuuden luomaan sumuun. Jotkut ihmiset tuntevat olonsa mukavammaksi tässä kognitiivisessa osassa, kun taas toisten täytyy palauttaa horisontti takaisin näkymäänsä mahdollisimman pian. Juuri näitä erojen mittaamista varten on luotu NFC-testi eli sulkemisen tarvetta mittaava testi.

Jos analysoimme ihmisiä ympärillämme, voimme löytää niitä, joiden on vaikea tehdä vakaita päätöksiä, ennakoida tai sitoutua mielipiteeseen. Toisaalta taas voimme löytää niitä ihmisiä, jotka hakevat aina järjestystä ja rutiinia, ja joilla on ideoita, jotka vaikuttavat varmoilta.

Jos haluat tietää, mihin ryhmään itse kuulut, saat tästä paremman idean alla esitetyn NFC-testin avulla.

Some figure

Mitä kognitiivisen sulkemisen tarve tarkoittaa?

Kognitiivisen sulkemisen tarve viittaa pyrkimykseen löytää ja ylläpitää lopullinen vastaus jonkin ongelman tai tapahtuman edessä. Puhumme toisin sanoen vastenmielisyydestä, jota ihminen kokee sekaannusta, epävarmuutta tai epäselvyyttä kohtaan.

Vaikka ulkoiset olosuhteet voivat vaikuttaa reaktioihimme, meillä kaikilla on taipumusta paikantaa itsemme suhteellisen vakaalla tavalla johonkin tämän jatkuvuuden pisteistä.

Sulkemisen tarve muodostuu kahdesta eri taipumuksen ympärille:

 • Taipumus kiireellisyyteen: Taipumus kiireellisyyteen viittaa tarpeeseen saada välitön vastaus epävarmaan tilanteeseen. “Milloin minulle kerrotaan, olenko läpäissyt työhaastattelun?” Siksi ne, joilla on huomattava taipumus kiireellisyyteen, ovat yleensä nopeita myös päätöksenteossa, ja he voivat kokea suurta ahdistusta konkreettisuuden puuttuessa.
 • Taipumus pysyvyyteen: Taipumus pysyvyyteen määrittelee vahvan halun ylläpitää ja jatkaa saavutettua kognitiivista sulkeutumista. Tämän hankitun tiedon on pysyttävä vakaana ja lujana välttäen näin uutta tietoa, joka voisi horjuttaa jo ennalta hankitun tiedon vakautta.

Sulkemisen tarvetta mittaava NFC-testi

Sulkeutumisen tarvetta mittaava NFC-testi, jonka nimikirjaimet muodostuvat englanninkielen sanoista Need For Closure (tai toisinaan myös NFCC-testi, eli Need For Cognitive Closure) on instrumentti, jonka avulla voimme määritellä, missä jatkuvuuden pisteessä kukin henkilö on. Alkuperäisessä testissä on 42 kohtaa, mutta esittelemme tänään typistetyn version.

NFC-testi koostuu 14 lausunnosta, joihin testin kohteena olevan henkilön on vastattava antamalla pistemäärä väliltä 1 ja 6, jossa 1 merkitsee täysin eri mieltä ja 6 täysin samaa mieltä riippuen siitä, mikä vaihtoehto edustaa omaa mielipidettä kaikista parhaiten.

NFC-testin 14 lausuntoa

 • Epävarmojen tekijöiden kohdatessa pidän parempana välittömän päätöksen tekemistä, olipa se mikä tahansa.
 • Kun minulla on edessäni useita mahdollisesti päteviä vaihtoehtoja, valitsen niiden joukosta yhden nopeasti ja epäröimättä.
 • Pidän parempana päättää ensimmäisen käytettävissä olevan ratkaisun perusteella sen sijaan, että miettisin yksityiskohtaisesti millainen päätös minun pitäisi tehdä.
 • Tunnen oloni erittäin epämiellyttäväksi, kun ympärilläni olevat asiat eivät ole paikoillaan.
 • Yleensä vältän osallistumasta sellaisiin keskusteluihin, joiden aiheet ovat epäselviä ja kiistanalaisia.
 • Kun minun on kohdattava ongelma, en ajattele sitä paljon ja teen päätöksen epäröimättä.
 • Kun minun on ratkaistava ongelma, en yleensä tuhlaa aikaa ongelmaa koskevien erilaisten ​​näkökulmien pohtimiseen.
 • Vietän mieluummin aikaa sellaisten ihmisten kanssa, joilla on samoja ideoita ja samoja makuja kuin minulla.
 • En yleensä etsi vaihtoehtoisia ratkaisuja ongelmiin, joihin minulla on jo ratkaisu käytettävissä.
 • Tunnen oloni epämukavaksi silloin, kun en kykene vastaamaan nopeasti kohtaamiini ongelmiin.
 • Mikä tahansa ratkaisu ongelmaan on aina parempi kuin epävarmuuden tilassa pysyminen.
 • Pidän enemmän aktiviteeteista, joissa on aina selvää mitä tehdään ja kuinka se tehdään.
 • Löydettyäni ratkaisun ongelmaani pidän muiden mahdollisten ratkaisujen etsimistä ja pohtimista turhana ajanhukkana.
 • Pidän parempana asioita joihin olen tottunut, kuin asioita joita en tunne ja joita en osaa ennustaa.
Some figure

NFC-testin tulkitseminen

Lopullisen tuloksen saamiseksi riittää, että jokaisesta kohdasta saadut pisteet (välillä 1 – 6) lasketaan yhteen. Tällä kaavalla testistä saatu lopullinen tulos voi vaihdella mitä tahansa väliltä 0 – 84. NFC-testin tuloksia on helppo tulkita, sillä mitä suurempi lopullinen pistemäärä on, sitä suurempi on myös testin kohteena olevan henkilön kognitiivisen sulkemisen tarve.

Tämä konsepti vaikuttaa meihin silloin, kun luomme hypoteeseja ja vaihtoehtoja tilanteisiin, joita elämässämme kohtaamme. Se johtaa lopulta myös siihen, että olemme enemmän tai vähemmän empaattisia, suvaitsevaisia ​​ja joustavia silloin, kun kyse on arvioinnin tai mielipiteen muodostamisesta.

Niillä ihmisillä, joilla kognitiivisen sulkemisen tarve on hyvin suuri, esiintyy usein myös suurempia paineita siitä, millä keinoin ja miten he saavat vähennettyä tilanteen epävarmuutta. Tämä paine saa nämä ihmiset usein ajautumaan moniin hätiköityihin päätöksiin, joiden tekeminen ei välttämättä tarvitse ollenkaan selittelyä tai todistelua.

Lisäksi heillä on taipumusta kompastua yleisiin stereotypioihin ja ennakkoluuloihin muodostaessaan mielipiteitä. Suuri sulkemisen tarve johtaa myös näitä ihmisiä aliarvioimaan muita vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi, minkä vuoksi heidän tekemänsä päätökset eivät välttämättä jousta tilanteeseen nähden ollenkaan. Tästä syystä nämä ihmiset ovat usein myös vähemmän empaattisia ja suvaitsevaisia sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät jaa heidän kanssaan samoja mielipiteitä tai ratkaisuja.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Horcajo, J., Díaz, D., Gandarillas, B., & Briñol, P. (2011). Adaptación al castellano del Test de Necesidad de Cierre Cognitivo. Psicothema23(4), 864-870.
 • Luis, J., Cervone, N., Biglieri, J., & Quattrocchi, P. Propiedades psicométricas del Test revisado de Necesidad de cierre cognitivo (TR-NCC) en una muestra de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.