Myrkyllisen kasvatuksen aivoihin jättämät jäljet

30.3.2016

Määräilevät, kontrolloivat, negatiiviset ja kovia tavoitteita lapsilleen asettavat vanhemmat voivat muuttua lapsilleen myrkyllisiksi. Tällainen kasvatustyyli ei rohkaise lapsen henkilökohtaista kasvua, autonomiaa tai tervettä suhdetta vanhempiin – päinvastoin.

Kasvatus- ja koulutustyylejä on monia, samaten arvojen välittyminen sukupolvelta toiselle on joka perheessä erilaista, ja vaikka kukaan ei tule vanhemmaksi tietäen tasan tarkkaan miten kasvattaa onnellisia lapsia, on kaiken alku ja juuri rakkaudessa.

Joskus ongelma muodostuu jo tässä vaiheessa. Lapsen rakastaminen voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Tarkoittaako rakastaminen, että lasta suojataan kaikelta vaaralliselta ja että lapsi suljetaan mukavan kuplan sisään? Tarkoittaako lapsen rakastaminen heidän rankaisemistaan joka välissä? Vai onko rakkaus sitä, että lasta ohjataan vanhempien haluamaan suuntaan: tietylle urapolulle, tiettyihin päätöksiin?

Lapsuus jättää väkevän jäljen aivoihin. Lapsuuden menetykset, vastoinkäymiset, ilkeydet, väärinkäsitykset ja muut koetut asiat voivat johtaa turvattomuuden tunteisiin ja alhaiseen itseluottamukseen. Monet lapset voivat kokea, etteivät ole koskaan tarpeeksi hyviä vanhemmilleen ja nämä muistot voivat tahrata koko elämän.

Tässä artikkelissa keskustelemme lasten kasvattamisen sudenkuopista ja miten huono kasvatus vaikuttaa lasten aivoihin.

Stressaantuneet aivot

Poika veneessä

 

Stressi ei ole pelkästään aikuisia koskettava tila, sillä myös lapset tuntevat stressiä. Vastasyntynyt lapsi, joka itkee ja huutaa, kärsii stressistä omalla tavallaan: joko vaippa on märkä, vauvalla on nälkä tai hän voi huonosti. Lapsi, joka jätetään vaille rakkautta ja huomiota kärsii myös stressistä. Mutta mitä tapahtuu, kun vanhemmat eivät osaa kasvattaa lastaan oikein? Mitä tapahtuu, kun vanhemmat vaativat liikaa, ovat negatiivisia ja painostavat lapsiaan?

Lapsi saattaa altistua korkealle määrälle stressiä joka päivä. Lapsi tietää, että jokainen sana ja teko punnitaan vanhempien toimesta, ja joskus lasta myös rankaistaan väärin tehdyistä asioista. Lapsi saattaa tuntea olonsa jatkuvan tarkkailun alaiseksi ja kärsii turvattomuudesta, mikä lopulta johtaa kovaan stressiin ja ahdistukseen.

Lisäksi lapset kokevat monimutkaisen sekoituksen tunteita. He haluavat vapautua siteistä, jotka yhdistävät heitä ja vanhempiaan, ja toisaalta siteistä vapautuminen pelottaa. Lapsi saattaa pelätä vanhempien tahdon rikkomista ja pelkää, että vanhemmat suuttuvat tai pettyvät jatkuvasti. Lapsi pelkää rankaisemista ja arvostelua. Tämä johtaa kovaan stressiin.

Stressi ja aivot

Stressistä varhaislapsuudesta lähtien kärsivät lapset osoittavat korkeita määriä kortisolia, adrenaliinia ja norepinepriiniä aivoissa murrosiän kynnyksellä. Nämä hormonit ja välittäjäaineet tekevät pieniä muutoksia lapsen aivojen kehityksen aikana hippokampukseen, mantelitumakkeeseen ja etulohkoon.

Mitä tämä tarkoittaa lapsen kehityksen kannalta? Miten se liittyy lapsen käyttäytymiseen tai emotionaaliseen toimintaan? Usein tällaiset muutokset johtavat esimerkiksi muistin toiminnan häiriöihin ja lapsen on vaikea ratkaista ongelmia.

Hippokampus liittyy vahvasti muistin ja tunteiden syntyyn ja toimintaan, kun taas aivojen etulohko on vastuussa päätöksenteosta. Tämä tarkoittaa sitä, että kovalle stressille altistuneet lapset voivat kohdata ongelmia joutuessaan tekemään päätöksiä, ratkaistessaan ongelmallisia tilanteita ja heillä on vaikeuksia säädellä ja kontrolloida tunteitaan ja sisäisiä prosesseja, kun heidän on suoritettava tehtäviä tai ratkaistava ongelmia.

On hyvä pitää mielessä, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen, eikä yhdessä tutkimuksessa saavutettu tieto kata kaikkia ihmisiä. On kuitenkin selkeää, että suuri määrä stressiä lapsuudessa johtaa usein epävarmuuteen ja pelokkuuteen ja kyvyttömyyteen ratkaista vaikeita tilanteita.

Poika karkaa kotoa

Lasten emotionaaliset aivot

Myrkyllinen vanhemmuus johtaa vaikeisiin, sekasortoisiin ja ristiriitaisiin tunteisiin lapsissa. Myrkylliset äidit voivat yleensä kasvattaa lapsensa niin, että he suhtautuvat äitiinsä sekä vihaa että rakkautta tuntien, jossa yhdistyvät monet eri tunteet äitiä kohtaan: tarve, pelko, viha ja rakkaus. Nämä tunteet vaihtelevat tilanteen mukaan.

Autoritaarinen kasvatustyyli, jossa ylivoima on aina vanhemmalla ja jossa rankaiseminen ja arviointi on jokapäiväistä, synnyttää lapsessa negatiivisia tunteita, jotka voivat pysytellä matkassa vuosikausia. Lapsen kasvaessa hän voi kapinoida auktoriteettia ja voimasuhteita vastaan, mutta lapsuudessa koettu nöyryytys ja alistus jättävät jälkensä aivoihin.

Pelko ja viha aivoissa

Ihmisen tunnekokemuksen negatiivisimmat tunteet ovat viha ja pelko. Nämä tunteet ovat usein läsnä huonossa kasvatustyylissä. Usein myrkyllinen kasvatustyyli ei ole aina samanlaista, vaan siinä jaksottelevat ankarat ja rentoutuneet kaudet. Ikävä kyllä, lapsen aivoissa negatiivisilla muistoilla on suurempi vaikutus kuin positiivisilla kokemuksilla. Lapsi muistaa jokaisen satuttavan sanan ja teon, joka kerran kun hän tunsi olonsa avuttomaksi ja vihaiseksi.

Viha ja pelko keskittyvät aivoissa mantelitumakkeen alueelle. Mantelitumake on osa limbistä järjestelmää ja se sijaitsee syvällä ohimolohkoissa. Mantelitumakkeen tarkoitus on varastoida emotionaalisia kokemuksia ja käsitellä pelon ja vihan tunteita.

Mantelitumake auttaa aivoja luomaan pysyviä, pitkäaikaisia muistoja, joten kun lapsi kohtaa jatkuvasti tilanteita jotka värittyvät negatiivisin tuntein, painuvat nämä muistot pitkäaikaiseen muistiin hyviä muistoja herkemmin. Saatat muistaa vuosikausia sitten tapahtuneita negatiivisia asioita ja tuntea yhä häpeää, vihaa ja pelkoa. Sama pätee vain harvoin positiivisten tunteiden kohdalla.

Mantelitumake jättee muistiteknisen jalanjäljen, joten aikuisina voimme hyödyntää näitä muistoja reagoidessamme tiettyihin asioihin ja vältellessämme tiettyjä asioita. Näin pysymme negatiivisten muistojen vankina ikuisesti.

Pöllöperheen kasvatus

Olemme jokainen kokemuksiemme summa ja ikävä kyllä huono vanhemmuus näkyy meissä myös aikuisina. Sinulla on kuitenkin oikeus olla vapaa ja parantaa lapsuuden haavat, ja kasvaa terveeseen aikuisuuteen.

Kuvat: Anna Radchenko