Ajatusmallit, jotka aiheuttavat ahdistusta ja stressiä

3.2.2016

Stressi on uhkana meistä kullekin ennemmin tai myöhemmin seurauksena erilaisista tapahtumista ja vastoinkäymisistä. Ja jos nämä tilanteet ja konfliktit kasaantuvat, saattavat ne aiheuttaa jopa merkittävän uhan meidän mielenterveydellemme.

Vaikka saatammekin selvitä näistä tapahtumista ja jatkaa elämäämme, voi pelkästään niiden muistelu aiheuttaa jännitteen joka taasen saattaa muuttua stressiksi ja ahdistukseksi. Muistot ovat sisäisiä kytkimiä jotka voivat aiheuttaa stressiä, jopa silloin kun emme oikeasti olisikaan stressin alaisia sen hetkisessä elämässämme.

Onkin kovin tärkeää tiedostaa ne loukut ja ajatusmallit, joihin voimme langeta ja siten aiheuttaa itsellemme stressiä.

On olemassa monenlaisia yleisiä kognitiivisia väärentymiä, jotka saattavat aiheuttaa kantajalleen stressiä. Meidän täytyy olla tietoisia näistä vääristymistä, jotta voisimme suunnitella uudelleen ja toimivammiksi ajatusmallit, jotka ohjaavat meitä niiden suuntaan.

Aivot

Kognitiiviset väärentymät, jotka aiheuttavat ahdistusta ja stressiä

1 – Ajatukset eivät vastaa todellisuutta

Meillä on taipumus ajatella, että meidän ajatuksemme ovat oikeita ja todellisia, koska ne ovat niin vahvoja. Jopa muut ovat hyväksyneet ne osittain tai kokonaisuudessaan, ja ne ovat soineet toistolla korviemme välissä lukuisia kertoja, mutta ihan totta, nämä ajatukset ovat pelkkiä ajatuksia eivätkä välttämättä edusta todellisuutta puolueettomasti.

Meidän ajatuksemme aiheuttavat meissä puolueellisuutta, vääristämällä kuvaamme todellisuudesta ja saamalla meidät uskomaan puhtaasti omiin ajatuksiimme, sen sijaan että luottaisimme konkreettisiin todisteisiin. Tällä tavoin meidän oma havaintokykymme voi olla vastuussa meitä vaivaavista ahdistuneisuuden ja epävarmuuden tunteista. Siksi on hyvin tärkeää ensin varmistaa mitä todella on meneillään, ennen kuin ryntäämme vääriin johtopäätöksiin ja tekemään virheellisiä olettamuksia tilanteesta.

2 – Omakohtaisten oletusten määrittely arvokkaaksi arviointia tehdessä

Kun me alamme uskoa, että kaikki meidän ajatuksemme ovat tosia vain koska ne vaikuttavat siltä meidän mielikuvituksessame, me päädymme vääristyneiden ajatusten hallitsijoiksi. Tämän tyyppistä epäloogista ajattelua esiintyy, koska ihmisillä on taipumus muodostaa mielipiteitä ja määrittää ihmisten, tilanteiden ja tapahtumien arvo.

Jälleen kerran, saattaa tämän kaltainen omakohtainen puolueellisuus kokemustesi kautta vääristää käsitystäsi todellisuudesta. Kun me perustamme päätelmämme ainoastaan sille mitä me ajattelemme, me saatamme langeta tämän tyyppisen vääristymän loukkuun. Joskus tälläiset ajatukset saattavat käydä mielissämme sattumanvaraisesti ja istuttaa niihin järjettömyyden siemeniä.

3 – Uskomus, että kaikki ajatukset ovat tasa-arvoisia

Kun me alamme uskoa, että kaikki meidän ajatuksistamme ovat yhtäläisen arvokkaita, saatamme alkaa tekemään virheitä. Jotkut ajatuksistamme edustavat ainoastaan meidän mielipidettämme jostain aiheesta tai ovat meidän yksilökohtaisen arviomme lopputulos. Jotkin ajatuksistamme saattavat olla tärkeitä, mutta toiset saattavat olla tilanteen kannalta toisarvoisia ja merkityksettömiä.

Kuitenkaan suurin osa meistä ei tee sen kummempaa pesäeroa tärkeiden ja merkityksettömien ajatusten välille ja lisäksi me teemme herkästi pikaisia johtopäätöksiä, jotka aiheuttavat meille stressiä. Meidän tulee olla tietoisia noista ajatuksista, jotka ovat liioiteltuja tai turhan yleisluontoisia.

4 – Uhkaavat ajatukset

Joskus me saatamme alkaa kuvitella uhkakuvia tilanteessa kuin tilanteessa ja alamme uskoa jokaiseen ajatukseen, joka päähämme putkahtaa. Muista, että jokainen ajatus ei ole aito ja oikea. Jotkut ajatuksistamme voivat istuttaa tarpeettomia, ja usein epäloogisia, uhkakuvia meidän mieliimme.

He joilla on tämän kaltaisia ajatuksia, ovat usein taipuvaisia uskomaan niihin ja kokevat lopulta olonsa uhatuksi ja stressaantuneeksi. Meidän täytyy olla erittäin varovaisia tämän taipumuksen suhteen, ja olla antamatta periksi jokaiselle ajatukselle joka mieleemme juolahtaa.

5 – Saman stressaavan ajattelumallin loukussa oleminen

Joskus meidät vangitsee loukkuunsa ajatusmallit, jotka sisältävät vääristyneitä uskomuksia pysyvyydestä, vääjäämättömyydestä ja henkilökohtaisesta vastuusta.

Nämä loukut voivat aiheuttaa suunnattoman määrän stressiä henkilössä, joka uskoo että stressi kestää loputtomiin (pysyvyyden vääristymä), mutta todellisuudessa hyvin harvat stressitekijät kestävät loputtomiin.

6 – Stressin aseman yleistäminen

Kun me sorrumme uskomaan, että stressin vaikutukset ovat muuttuneet niin laajoiksi, että ne vaikuttavat jokaiseen elämämme osa-alueeseen, niin me emme ajattele realistisesti ja meidän täytyy tarkistaa ajattelumallimme.

Pessimistisillä ihmisillä on taipumus tehdä näitä yleistämiseen liittyviä virheitä. He alkavat uskoa, että stressi vaikuttaa heidän elämänsä joka alueeseen, ja että kaikki tulee leviämään käsiin ennemmin tai myöhemmin. Mutta oikeasti tämä yksinkertaisesti ei ole totta.

Ajatustemme ohjailu stressin käsittelyn helpottamiseksi

On täysin mahdollista käsitellä stressiä tehokkaalla tavalla. Me voimme hallita stressiä ohjailemalla ajatuksiamme ja olemalla antamatta periksi jokaiselle ajatukselle joka mielemme valtaa.

Pidä tämä mielessäsi niin et päädy vääristelemään johtopäätelmiäsi, ja ryhdy korvaamaan ummehtuneita ajatuksiasi terveillä ja toimivilla ajatusmalleilla.