Sano nämä asiat lapsillesi joka päivä

23.2.2016

Sanoissa on valtavasti voimaa. Me sekä tulkitsemme että ilmaisemme ajatuksiamme ja tunteitamme sanojen välityksellä,  ja ne muodostavat perustan koko tunnemaailmallemme.

Erityisesti lasten kohdalla valitsemillasi sanoilla on valtaisa vaikutus. Kun käytät kieltä, josta huokuu välittäminen ja rakkaus, opettaa se lapsiasi tuntemaan olonsa hyväksi ja rakentamaan heidän itsetuntoaan ja itseluottamustaan. Kannustavien viestien lähettäminen lapsillesi ja heidän rohkaiseminen puhumaan on olennainen osa heidän kehityksensä ja kasvunsa kannalta. Vanhemman roolissa on erittäin tärkeää että itsekin kommunikoit tunteitasi usein, etkä vain silloin kun onnittelet tai ojennat lastasi. Tunteista pitää myös puhua kunnioittavaan ja rakastavaan sävyyn.

Rakastavan ja välittävän kielen käyttäminen paitsi vahvistaa sidettäsi lapsiisi, myös parantaa vanhemman ja lapsen välisen suhteen laatua. Se auttaa myös jykevöittämään vanhemman roolia lapsen elämässä eräänlaisena opastajana ja opettajana ja edesauttaa lapsia oppimaan kuuntelemisen taidon ja ymmärtämään itseään ihmisinä.

Mitä sinun siis pitäisi sanoa lapsillesi?

Isä sanoo lapsellensa tärkeitä asioita

Rakastan sinua, välitän sinusta, sinä teet minut hyvin onnelliseksi.

Kun kerrot lapsillesi suoraan, että rakastat heitä, on se parasta henkistä ravintoa, mitä voit heille tarjota. Ei riitä, että tiedät rakastavasi heitä. On myös tärkeä kertoa rakkaudestasi ja että siitä tulee osa jokapäiväistä kielenkäyttöäsi. Tämä tapa saa lapset tuntemaan olonsa turvallisemmaksi ja rohkaisee avoimen kommunikaatioyhteyden muodostumista.

On myös tärkeää, että kerrot lapsillesi siitä kuinka onnelliseksi he tekevät sinut. Lapset kantavat sisällään tätä viestiä läpi elämänsä ja se saa heidät tuntemaan olonsa suojelluiksi ja arvostetuiksi.

Mitä vähemmän aikaa sinulla on ja mitä haastavammaksi ja hektisemmäksi elämäsi vanhempana muodostuu, sitä tärkeämpää on löytää aikaa kiintymyksesi ja rakkautesi ilmaisemiselle. Tulet huomaamaan, että se on hyödyksi paitsi lapsillesi myös sinulle itsellesi.

Uskon sinuun, luotan sinuun, sinä varmasti pystyt siihen.

Annat lapsillesi itseluottamusta kun kerrot heille, että uskot heidän pystyvän johonkin, ja tämä on ensiarvoisen tärkeää heidän kehityksensä kannalta. Ilman tämäntyyppistä rohkaisua lapset voivat kehittää itselleen pelkoja ja epävarmuuden tunteita, joita he kantavat mukanaan läpi elämänsä.

Vanhempien on tärkeää kannustaa lapsia heidän ponnisteluissaan ja saada heidät tuntemaan olonsa varmoiksi yrittäessään ja kokeillessaan uusia asioita, jotta kun heidän on aika tehdä tärkeitä päätöksiä elämässään, he luottavat itseensä. Tämän sisäisen luottamuksen myötä he uskovat itseensä ja omiin päätöksiinsä riippumatta siitä, mitä valintoja he tekevät elämässään.

Toisaalta on tärkeää muistaa, että lapsille on tarjottava tukea ja rohkaisua myös niinä hetkinä kun he epäonnistuvat, tuntevat olonsa turhautuneiksi tai kokevat vastoinkäymisiä. Juuri näinä hetkinä vanhemman roolin tärkeys korostuu erityisesti ja tukesi voi antaa lapsillesi juuri sitä rohkeutta, jota he tarvitsevat kammetakseen itsensä jälleen ylös ja jatkaakseen sinnikkäästi yrittämistä. 

Olet aivan erityinen, pärjäsit todella hyvin.

Kehuminen auttaa lasta kohottamaan itsetuntoaan ja turvallisuuden tunnettaan. On tärkeää, että lapsesi tietää kun hän on tehnyt jotain oikein tai onnistunut jossain hyvin, koska sitä kautta he voivat alkaa hahmottamaan omia kykyjään.

Kun kerrot lapsillesi, että he ovat tehneet hyvän päätöksen tai suoriutuneet jostain tehtävästä hyvin, rohkaisee se heitä jatkamaan itsenäisyytensä ja ainutlaatuisten vahvuuksiensa kehittämistä. 

Kertomalla lapsillesi, kuinka erityisinä heitä pidät, rohkaiset heitä jatkamaan hyvien päätösten tekemistä. Lapset todella arvostavat vanhempiensa kehuja ja rakastavia sanoja valtavasti ja kantavat näitä viestejä mukanaan läpi elämänsä. Sinä pystyt näin toimimalla auttamaan lapsiasi varttumaan aikuisiksi, jotka pyrkivät kohti tavoitteitaan innolla ja rohkeudella.