Näin kasvatat emotionaalisesti terveitä lapsia

4.1.2016

Lasten kasvattamiseen liittyy monta eri tahoa ja usein ohjaamme lapsia kommunikoimalla, näyttämällä esimerkkiä ja opettamalla lapsille, mikä elämässä on tärkeää. Lapset ottavat mallia vanhemmistaan ja vanhemmat välittävät lapsilleen arvonsa, ideansa, odotuksensa, tapansa, elämäntyylinsä ja elämänkatsomuksensa. Jokainen vanhempi tahtoo parasta lapsilleen ja usein pelkkä rakkaus ja rajojen asettaminen kasvattaa lapsista terveitä ja tasapainoisia aikuisia. On kuitenkin hyvä pitää mielessä erilaiset keinot lasten ohjaamiseen ja opettamiseen.

Lapsi ja aikuinen käsi kädessä

Komentaminen vai jakaminen?

On monta erilaista tapaa opettaa lapsia, ja yksi niistä tapahtuu auktoriteetin kautta, sopivien rangaistusten välityksellä ja kuuliaisuutta opettamalla. Voima-asemaan perustuva kasvatus tapahtuu pelon ja käskyvallan kautta, ja lapsi oppii vain tottelemalla, oppimatta ja ajattelematta itse miksi näin pitää tehdä, vain välttääkseen negatiiviset seuraukset.

On olemassa myös erilainen menetelmä lasten kasvattamiseen, jonka ytimessä on lapsen tukeminen ja kunnioittaminen. Lasten kasvattaminen perustuu sääntöjen syiden selvittämiseen: sen sijaan, että kielletään tekemästä asioita tai käsketään tekemään jotakin, selitetään lapselle miksi näin on. Lapset oppivat kokemuksen kautta, koskemalla, näkemällä, tekemällä. Parhaiten lasta kasvattaa, kun hänen antaa säilyttää itsemääräämisoikeutensa, näin lapsi oppii valintojensa seuraukset ja oppii neuvottelemaan asioista vanhempien kanssa avoimesti.

Säännöt ja rajat

Lasten kasvun kunnioittaminen ja tukeminen ei tarkoita sitä, että he ovat vastuussa kaikesta itse tai että he ovat kykeneväisiä tekemään kaikki omaa elämäänsä koskevat päätökset. Vanhempien tulee pystyä asettamaan säännöt ja rajat, joita lapsen tulee noudattaa.

Lapselle tulee kertoa selkeästi, mitkä perheen säännöt ja rajat ovat. Kaikkien perheenjäsenten kuuntelu ja kunnioitus tulisi olla yksi selkeimmistä viesteistä, joka lapselle välitetään.

Kunnioituksen opettaminen

Kun lapsi tietää, millaiset arvot perheellä on, hän omaksuu ne helposti. Empaattisuus, avoimuus ja toisista välittäminen ovat asioita, jotka lapsi oppii nopeasti vanhemmiltaan. Vanhemmat voivat myös selkeästi vaikuttaa siihen, millaisia tapoja tai arvoja ei halua lastensa oppivan.

Arvomaailman oppiminen tapahtuu luonnostaan ja spontaanisti, ja perheen sisäiset arvot siirtyvät sukupolvelta toiselle tarkkailun, jäljittelyn ja sanattoman kommunikoinnin välityksellä. Tämä tarkoittaa sitä, että lapset oppivat sanojen lisäksi kaikesta siitä, mitä emme sano. Lapset tulkitsevat tunteita, hyväksyntää, paheksuntaa ja asenteita myös kehonkielestä.

Lapsi ja äiti auringonlaskussa

Itsevarmojen lasten kasvattaminen

Lapset kasvavat terveiksi nuoriksi ja aikuisiksi kun he ovat lapsuudessa saaneet nauttia aikuisten tuesta ja turvasta. Vanhempien ymmärrys ja rakkaus kasvattaa lapsen itseluottamusta ja rohkaisee avoimuutta. Vanhempien tulee opettaa lapsilleen konflikteista ja vastoinkäymisistä selviytymistä.

Lapsen itsevarmuutta kasvatetaan hyvällä kommunkoinnilla ja luottamuksella. Kun vanhemmat ovat olleet lapsen mukana jokaisella askeleella, ja opettaneet lasta käsittelemään negatiivisia tunteitaan, kuten turhautumista, vihaa, raivoa, kateutta ja pettymystä, osaa aikuistunut lapsi kohdata ongelmansa selkein mielin. Lapsi uskoo itseensä, kykyihinsä ja onnelliseen tulevaisuuteen.

Paras lahja, jonka vanhempi voi lapselleen suoda, on rakkaus ja huolenpito. Lisäksi lapsen kehityksen tukeminen, voittojen ja saavutusten juhliminen ja lapsen taitojen ja potentiaalin kehittäminen luovat hyvän pohjan lapsen elämälle.